drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Rok začíná na „2004“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 137
308 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 příručka pro zpracovatele akčních plánů a směrnice na hodnocení drogové prevence Slovensko; akční plán; drogová prevence
309 Format and Guidelines For the Preparation of National Drug Constrol Master Plans =United Nations International Drug Control Programme Vienna 2004 master plan and international cooperation; policies and strategies plan; strategies; policies financing
490 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
535 Working in Partnership with UNODC/UNDCP. A Swedish Strategy Framework for 2004 - 2007. =Department for Democracy and Social Development 2004 international drug control and the United Nations; Swedish support to the UNDCP; a Swedish strategy framework for 2004-2007; motives for Swedish support; the principles for Swedish support; Swedish positions; organisational chart of the ODCCP; proposed funtional organisational chart of the UNODC Swedish strategy framework fo 2004 - 2007
555 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2004 fobie; agorafobie; sociální fobie; izolované fobie; anatomie strachu; alergie; práva pacientů; deklarace práv duševně postižených lidí; úzkost a strach; HIV; AIDS; prevence pohlavně přenosných chorob fobie; agorafobie; sociální fobie; izolované fobie; strach; alergie; práva pacientů; deklarace práv duševně postižených lidí; HIV; AIDS; prevence; pohlavně přenosné choroby
556 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2004 co je to stres; GAS a stresory, příznaky stresu; tělesná cvičení a pohyb; běžná konzumace a stres; techniky pro uklidnění; domov a stres, protistresové metody; jóga, masáž, akupresura, šiatsu; psychický stres; relaxační techniky stres; protistresové metody; jóga; masáž; akupresura; šiatsu; psychický stres; relaxační techniky
593 Šuko, Zoli, Kalo and drugs =Společnost Hvězda 2004 Stories of Romanies who got involved in drugs, and of thers who try to hepl them. Romanies; drugs
595 A new partnership for cohesion convergence competitivenes cooperation =European commission 2004 Cohesion, competitiveness, employment and growth - Situation and trends; The impact of Member State policies on cohesion; Impact of Community policies: competitiveness, employment and cohesion; Impact and added value of structural policies; Main regional indicators; Lisbon and Gothenburg strategy cohesion; competitiveness; employment; growth; trends; national policies;
603 A Fourth International Convention for Drug Policy. Promoting Public Health Policies. Spivack, David 2004 Towards a new drug countrol regime; Opinion on the legality of health promotion measures in light of the United Nations drug conventions regime; Draft fourth framework convention on risk managament; Subsidiary: a preliminary discussion paper; Options for treaty reform:declaration drug policy; drug control; United Nations; convention on risk managament; the Senlis Council
608 Report on the Risk Assessment of TMA-2 in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of TMA- 2 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on TMA-2; review of the pharmacotoxicological data on TMA-2; sociological and criminological evidence on the risk of TMA-2; public health risks; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action TMA-2; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
609 Report on the Risk Assessment of TMA-2 in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of TMA- 2 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on TMA-2; review of the pharmacotoxicological data on TMA-2; sociological and criminological evidence on the risk of TMA-2; public health risks; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action TMA-2; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
611 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
612 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
613 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
614 Krok za krokem SROPeM =Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2004 stukturální fondy a operační programy; společný regionální operační program (SROP); priority a opatření SROPu; základní okruh aktivit, které mohou být finančně podporovány; formulace, cíle a aktivity, časový plán projektu, rozpočet a financování; jak sepsat a zkompletovat žádost; předpoklady úspěchu projektu SROP; společný regionální operační program; regionální projekt; projekt
621 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
623 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
628 Focus Assessment Studies: A Qualitative Approach to Data Collection. Toolkit module 6. =United Nations Office on Druh and Crime 2004 defining the problem and formulating the research question; choosing the research methods (the value of qualitative research methods, semi-structured questiioning, themed interviewing, focus groups, observation, ethnography, secondary data, triangulation); sampling procedures (the type of sample, selecting the sample to meet the aim of the study, establishing the criteria for inclusion in the study, sample size, acces strategies, rewarding informants); designing the research instrument (semi-structured questionnaire, interview themes, C themes, observational guide, piloting the research instrument); data collection (setting, interviewing, moderating focus groups, recording responses from interviews and focus group meetings, transcribing tape recordings, field notes made by researchers, monitoring data collection, data storage); analysing data (analysing tada from interviews and focus groups, interpreting results, analysing of other data, triangulation; ethnical issues (informed consent, confidentially, anonymity, the effect of the study on participants, quality assurance, health and safety of researchers, giving advice to informants research methods; qualitative research methods; semi-structured questiioning; interviewing focus groups; observation; ethnography; secondary data; triangulation; focus group; nalysing; study
631 Focus Assessment Studies: A Qualitative Approach to Data Collection. =United Nations Office on Druh and Crime 2004 defining the problem and formulating the research question; choosing the research methods (the value of qualitative research methods, semi-structured questiioning, themed interviewing, focus groups, observation, ethnography, secondary data, triangulation); sampling procedures (the type of sample, selecting the sample to meet the aim of the study, establishing the criteria for inclusion in the study, sample size, acces strategies, rewarding informants); designing the research instrument (semi-structured questionnaire, interview themes, C themes, observational guide, piloting the research instrument); data collection (setting, interviewing, moderating focus groups, recording responses from interviews and focus group meetings, transcribing tape recordings, field notes made by researchers, monitoring data collection, data storage); analysing data (analysing tada from interviews and focus groups, interpreting results, analysing of other data, triangulation; ethnical issues (informed consent, confidentially, anonymity, the effect of the study on participants, quality assurance, health and safety of researchers, giving advice to informants research methods; qualitative research methods; semi-structured questiioning; interviewing focus groups; observation; ethnography; secondary data; triangulation; focus group; nalysing; study
636 Report 2003 =International Narcotics Control Board 2004 drugs, crime and violence: the microlevel impact; operation of the international drug control system; analysis of the world situation; regional groupings used in the report of the International Narcotics Control Board for 2003 2003; world situation; internationa drug control system
637 Specifika romských uživatelů drog ve srovnání s majoritními uživateli Vyhnalová, Alice 2004 popis osučasného stavu drogové scény v ČR; primární protidrogová prevence; rodina uživatele a její specifika (majoritní a romská rodina); informovanost narkomanů o rizicích spojených s užíváním drog; specifika práce s romskými uživateli drog; srovnání vybraných charakteristik u obou skupin obyvatelstva; absolventská práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze 10 romové; drogy; absolventská práce
638 Effective Interventions Unit. Evaluation of the Scottish Prison Service Transitional Care Initiative INTERIM FINDINGS - Four Month Client Interviews. Murray Lorraine; Malloch Margaret 2004 This report presents early results of follow-up interwiews with ex-prisoners who had initially agreed to take up the offer of Transitional Care. These preliminary findings indicate a number of potentially positive outcomes for those who participated in the programme - especially in relation to injecting and offending behaviour. It is important to point out, however, that these finding are based on very small numbers. Further, the data has not yet been linked to other contextual data and so does not differentiate between sub-categories of responent (e.g. in temr of previous level of substance use, age, sex, length of sentence etc). Further results from the evaluation will be available November 2004. evaluation; Interim findings; prison; Scotland
639 EMCDDA Presentation Pack =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Overview of Reitox focal points; publications of the EMCDDA; Drugs in focus 2004/12 (Evaluation of the European Union's strategy and action plan (2000-2004); Drugs in focus 2003/11 (Hepatitis C: A hidden epidemic); Drugnet Europe 2004/46 (EMCDDA welcomes 10 new Member states); Drugnet Europe 2004/45 (Building on strengths to face a challenging future); Annual Report 2003 (The state of the drugs problem in the European union and Norway); Annual Report 2003 (the state of the drugs problem in the acceding and candidate countries to the European union) EMCDDA; presentation pack; European union; action plan; hepatitis C; VHC
648 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
649 Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Tření zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. =Evropská komise 2004 vize Evropské komise o budoucnosti evropských politik týkajících se zmírnění rozdílů a podpory větší ekonomické, sociální a územní soudržnosti; sudržnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a růst - situace a vývojové tendence; dopad politik členských států na soudržnost, konkurenceschopnost a soudržnost; dopad a přidaná hodnota strukturálních politik; hlavní regionální ukazatele; návrh reformované politiky soudržnosti; grafy, mapy, tabulky Evropská unie; politika soudržnosti; členské státy EU; ekonomika; konkurenceschopnost; zaměstnanost; přidaná hodnota; regionální ukazatele
651 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
654 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
656 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
657 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
658 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
668 Role nestátních organizací v protidrogové politice ČR - (bakalářská práce Olgy Gajdečkové) Olga Gajdečková 2004 protidrogová politika ČR; nestátní organizace v systému péče; role nestátních organizací v protidrogové politice ČR; servisní, průkopnická, informativní a kooperující role nestátních organizací; úskalí činnosti nestátních organizací nestátní organizace; protidrogová politika
670 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
674 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
678 Účetnictví a daně neziskových organizací (se zaměřením na poskytovatele služeb v oblasti protidrogových služeb) Mgr. Martin Jelínek 2004 Informace o účetnictví a daňové problematice neziskových organizací působících v oblasti protidrogové prevence; legislativní stav k 1. září 2004 se zvláštní pozorností na změny stavu v posledním roce účetnictví; daně; neziskové organizace; služby; legislativa
680 Connecting research, policy and practice. =Council of Europe 2004 How can policy, practice and research deal with the complexity of the drug issue; How can policy, practice and research deal with underlying values and paradigms in questions and answers; How to strengthen the research basis of policy nad practice ?; strategic conference Strasboug, 6 and 7 April 2004 conference; drug issue; policy; paradigm
681 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
683 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
685 Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování Zábranský, Tomáš; Vorel, František; Balíková, Marie; Šejvl, Jaroslav 2004 úmrtí v souvislosti s drogami v ČR, aktuální stav, stav v jiných zemích ČR; úmrtí; předávkování; standardy - úmrtí
686 Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování Zábranský, Tomáš; Vorel, František; Balíková, Marie; Šejvl, Jaroslav 2004 úmrtí v souvislosti s drogami v ČR, aktuální stav, stav v jiných zemích ČR; úmrtí; předávkování; standardy - úmrtí
688 Dokumentární filmy o drogách =Jeden svět na školách; =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2004 doprovodná brožura k CD - dokumentární filmy o drogách CD; film
689 Dokumentární filmy o drogách =Jeden svět na školách; =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2004 doprovodná brožura k CD - dokumentární filmy o drogách CD; film
704 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
707 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 Slovensko; směrnice; hodnocení prevence
708 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 Slovensko; směrnice; hodnocení prevence
710 Drugs and drug dependence: linking research, policy and practice. Hartnoll, Richard 2004 paradigms, theories, methods and evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; challenges for research, policy and practice drug research; Europe; policy
711 An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency considerations; trends in cannabis potency other countries; identification of information gaps, priorities for future research and recommeddations cannabis; Europe; trends
712 Projekt Romský terén a baterie, výcvik romských terénních pracovníků, výzkum a rozvoj služeb pro romské uživatele a komunitu 2002 - 2004 =Společnost Hvězda; Vrtbovská, Petra; Larkin, T.; Tumlířová, R.; Miovský, Michal; Černý, J.; Šťastná, Lenka 2004 situace v oblasti užívání drog v romské populaci a využití získaných informací pro rozvoj služeb pro drogově závislé; povědomí o drogách v romské komunitě studie; romové; uživatelé drog; sociálně patologické jevy
713 How do we do ? Health in the EU form a Duch Perspective =Ministry of Health, Welfare and Sport 2004 health status in the European Union; what determines health in the European Union; health systems in the European Union; health and the Dutch presidency 2004 European Union; health status; health system; Dutch perspective
719 Grand-Duché de Luxembourg =Service information at prese du gouvernement luxemboureois 2004 Luxembourg
739 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
748 Výroční zpráva ČR - 2003 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog Polanecký, Vladimír; Studničková, Běla; Klepetková, Martina; Šeblová, Jana; Železná, Zuzana 2004 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog - roční, regionální a věková distribuce, způsob aplikace a kombinace drog; incidence a prevalence problémových uživatelů drog; virové hepatitidy; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; výměnný program stříkaček a jehel za rok 2003; intoxikace drogami včetně úmrtí; plnění metadonového programu v roce 2003; trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995 - 2003; hlavní závěry DIS incidence; prevalence; zdravotní dopady; léčený uživatel drog; kombinace drog; VHA; VHB; VHC; HIV; AIDS; výměnný program; intoxikace drogami; úmrtí; metadonový program; 2003; DIS
749 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
750 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
751 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
754 Adverse Health Consequences of Cannabis Use. Ramström, Jan 2004 A survey of Scientific studies Published up to and including the Autumm od 2003. cannabis; mental disorders; psychological harmful effects; psychosocial harmful effects; physical harm; fertility; imune system
755 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
771 Precursors and chemicals trequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =United nations 2004 report of the international narcotics control board for 2003 on the implementation of article 12 of the United nations concention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 international narcotics control board; United nations
777 The state of drug addiction and drug control in the Slovak republic =National drug monitoring centre Bratislava 2004 Developments, trends and selected issues concerning the drug problem Slovak republic; 2004; the state of drugs; statistic
778 The state of drug addiction and drug control in the Slovak republic =National drug monitoring centre Bratislava 2004 Developments, trends and selected issues concerning the drug problem Slovak republic; 2004; the state of drugs; statistic
779 Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike =Národné monitorovacie centrum pre drogy Bratislava 2004 Vývoj, trendy a vybrané otázky drogové problematiky na Slovensku v roce 2004 Slovensko; 2004; stav drogových závilostí; statistika
780 Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike =Národné monitorovacie centrum pre drogy Bratislava 2004 Vývoj, trendy a vybrané otázky drogové problematiky na Slovensku v roce 2004 Slovensko; 2004; stav drogových závilostí; statistika
788 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
789 Prieskumy o drogách, alkohole a tabáku u slovenskej mládeže Nociar, Aloiz 2004 Analýzy situácie v užívání drog, alkoholu a tabaku u žiakov a študentov v devaťdesiatych rokov a po roku 2000: výsledky, porovnania a trendy; školské prieskumy na Slovensku:metódy a metodológia; příprava medzinárodnej a slovenskej časti prieskumu ESPAD; výsledky prieskumov ESPAD 1995 - 2003; výsledky priekumov a vybrané tabulky ESPAD Slovensko; školské prieskumy; ESPAD
790 Prieskumy o drogách, alkohole a tabáku u slovenskej mládeže Nociar, Aloiz 2004 Analýzy situácie v užívání drog, alkoholu a tabaku u žiakov a študentov v devaťdesiatych rokov a po roku 2000: výsledky, porovnania a trendy; školské prieskumy na Slovensku:metódy a metodológia; příprava medzinárodnej a slovenskej časti prieskumu ESPAD; výsledky prieskumov ESPAD 1995 - 2003; výsledky priekumov a vybrané tabulky ESPAD Slovensko; školské prieskumy; ESPAD
792 Evaluace protidrogových opaření a programů realizovaných ve Středočeském kraji, závěrečná zpráva č. 3 Charvát, Miroslav; Gabrhelík, Roman 2004 Analýza potřeb klientů nízkoprahových služeb ve Středočeském kraji Středočeský kraj; protidrogová opatření; evaluace; nízkoprahové služby
797 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.:deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika
798 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování - zpracování podle kohort SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika; kohorty
799 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska vvelikosti sídla Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování - zpracování podle velikosti sídla SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika; sídlo
815 Situation Report CEECs. Overview new member state coutries =European Commision 2004 NSDPAs; legislation; special investigative methods; dismantled labs; seized precursors and synthetic drugs Bulgaria; Czech republic; Estonia; Hungary; Latvia; Poland; Romania; Slovakia; Slovenia; Lithuania
848 Annual Report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) =UK Focal Point on Drugs 2004 New developments and trends - national policies and context, drug use in the population, prevention, problem drug use, drug-related treatment, health correlates and consequences, responses to health correlates and consequences, social correlates and consequences, responses ro social correlates and consequences, drug markers; selected issues - Buprenorphine, treatment, misuse and prescription practices, alternatives to prison targeting drug-using offenders, public nuisance: definitions, trends in policies, legal issues and intervention strategies annual report; 2003; United Kingdom
853 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
854 Mezi světy II. Literárně - výtvarný sborník aneb pohled na svět člověka a drogy zase trochu jinak... =Charita Kyjov, Kontaktní centrum - víceúčelové drogová služba 2004 Sborník literárních a výtvarných dílek vydaný u příležitosti Dnů zdraví ve Veselí nad Moravou v říjnu 2004 Charita Kyjov; poezie; povídky; myšlenky
866 Čo viete o drogách Šteliar, Imrich 2004 drogy a jejich užívání, historie užívání, rozdělení drog; hlavní principy protidrogové politiky na Slovensku, mezinárodní spolupráce, základní složky protidrogové politiky, snižování nabídky a poptávky; mezinárodní dohody na kontrolu drog; instituce, věnující se drogové politice v zahraničí Slovensko; protidrogová politika
867 Čo viete o drogách Šteliar, Imrich 2004 drogy a jejich užívání, historie užívání, rozdělení drog; hlavní principy protidrogové politiky na Slovensku, mezinárodní spolupráce, základní složky protidrogové politiky, snižování nabídky a poptávky; mezinárodní dohody na kontrolu drog; instituce, věnující se drogové politice v zahraničí Slovensko; protidrogová politika
870 Journal of Drug Issues =Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice 2004 volume 34, Number 4, Fall 2004
874 Adverse Health Consequences of Cannabis Use. Ramström, Jan 2004 A survey of Scientific studies Published up to and including the Autumm od 2003. cannabis; mental disorders; psychological harmful effects; psychosocial harmful effects; physical harm; fertility; imune system
875 Hepatitis C and injecting drug use: impact, costa and policy options =EMCDDA 2004 Natural history, treatment and prevention of hepatitis C in injecting drug users: overview; recent developments in hepatitis C diagnostics and treatment; hepatitis C and quality of life; surveillance of hepatitic C infection among injecting drug users in the European Union; modelling the transmission of hepatitis C in injecting drog users; modelling injecting drug use and hepatitis C in injecting drug users; modelling policy options to control problem drug use; updated helth cost estimates for drug-related hepatitis C infections in the European Union; cost-effectiveness of treatment of hepatitis C in injecting drug users; assessment for the indirect cost of injecting drug use: with methods should be employed; models to compure the costs to society of injecting drug use and related morbidity; assessing the tangible and intangible costs of illicit drug use; social costs of drug use in France; cost-effectivenes needle and syringe programmes: a review of the literature; the impact and cost-effectiveness of methadone maintenance treatment in preventing HIV and hepatitis C hepatitida C; injecting drug users; diagnostics; treatment; quality of life; European Union; VHC
876 Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Miovský, Michal; Čermák, Ivo; Řehan, Vladimír 2004 sborník z konference v Olomouci, konané 26. - 28.1.2004 konference; kvalitativní přístup
878 Sborník z II. krajské protidrogové konference =Asociace nestátních organizací 2004 Sborník z konference Měřín 18.-19.listopadu 2004 konference
879 Illicit Drug Policies and the Global HIV Epidemic. Effects of UN National Government Approaches =International Harm Reduction Development 2004 A working paper commissioned by the HIV/AIDS Task Force of the Millennium Project 2004; epidemiology of drug use and global HIV infection; Dis-United Nations:competing Approaches to Policy on illicit Drugs and HIV; UN Drug initiatives: Drug Policy in the Context of Enforcement and Containment; UN HIV Initiatives: Drug Policy in the Context of Public Health; National Policioes in the Context of Enforcement and Containment HIV; AIDS; Millennium Project
887 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České repuiblice v roce 2003 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Sklenář, Vladimír; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2004 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; sociálních souvislostí a důsledky užívání drog; drogové trhy; Buprenorfin - léčba, preskripce a zneužívání; Léčba jako alternativa trestu odnětí svobody; uživatelé drog a narušování veřejného pořádku (public nuisance) výroční zpráva; ČR; 2003; protidrogová politika; statistika
888 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České repuiblice v roce 2003 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Sklenář, Vladimír; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2004 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; sociálních souvislostí a důsledky užívání drog; drogové trhy; Buprenorfin - léčba, preskripce a zneužívání; Léčba jako alternativa trestu odnětí svobody; uživatelé drog a narušování veřejného pořádku (public nuisance) výroční zpráva; ČR; 2003; protidrogová politika; statistika
893 Road Traffic and Psychoactive Substances =Council of Europe 2004 Seminar organised by the Pompidou Group, Strasbourg, 18. - 20.6.2003 cocnference; proceedings
895 The ESPAD Report 2003 Hibell, Bjorn; Andersson, Barbro; Bjarnason, Thoroddur; Ahlstom, Salme; Balakireva, Olga; Kokkevi, Anna; Morgan, Mark 2004 Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries ESPAD; alcohol; tobacco; illicit drugs; statistics
896 Financial Report 2003 =European Union 2004 The economic situation of the European Union in 2003; The financial framework of the European Union: future challenges for the enlarged Union 2007 - 13; Establishing the 2003 budget; EU budget revenie in 2003; Policy areas and activities by activity budgeting European Union; 2003; economic situation
903 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
908 Help with the Problematic Use of Drugs Rigter, Henk; Gageldonk, Andre; Ketelaars, Toine; Laar, Margriet 2004 study; National Drug Monitor (NDM
910 Press Review 2004 - Annual Report - volume 1. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
911 Press Review 2004 - Annual Report - volume 2. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
912 Press Review 2004 - Annual Report - volume 3. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
916 Annual report 2004, the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway =EMCDDA 2004 at a glance - an overview of the European drug situation; new developments in policies and laws; drug prevention - working with communities and targeting those most at risk; cannabis, amphetamine-type stimulants, LSD and other syntetic drugs, cocaine and crack cocaine, heroin and injecting drug use; treatment - meeting the needs of those with problems; crime and prison issues; evaluation of national drugs strateries in Europe; cannabis problems in context - understanding the increase in European treatment demands; co-morbidity European union; annual report; 2004; strategies; drug prevention
930 Shooting Up. Infections among injecting drug users in the United Kingdom 2003. =National Public Health Service fos Wales 2004 England; Scotland; Wales; Northern Ireland; hepatitida C; hepatitida B; hepatitda A; HIV; HTLV-II; bacterial infections; VHA; VHB
932 Ethnical challenges in drug epidemiology: issues, principles and guidelines =United Nations, Office on Drugs and Crime 2004 elements of epidemiological research on drug use; why ethnics is important in drug use epidemiology; ethnical requirements for human biomedical research; ethnical challenges in drug use epidemilogy; ethnic of drug epidemiological research in developing countries; hierarchy of ethical review; checklist of ethical issues for drug epidemiology; international organization and resources ethnical challenges; drug epidemiology
944 Institution building in teh framework of European union policies a reference manual on Twinning projects =European commission 2004 This twinning manual provides the most practical and comprehensive information available to those stakeholders in the preparation and implementation of Twinning projects, revision 2004; the standard Twinning contract Twinning manual; standard Twinning contract
945 Institution building in teh framework of European union policies a reference manual on Twinning projects =European commission 2004 This twinning manual provides the most practical and comprehensive information available to those stakeholders in the preparation and implementation of Twinning projects, revision 2004; the standard Twinning contract Twinning manual; standard Twinning contract
994 A new partnership for cohesion convergence competitivenes cooperation =European commission 2004 Cohesion, competitiveness, employment and growth - Situation and trends; The impact of Member State policies on cohesion; Impact of Community policies: competitiveness, employment and cohesion; Impact and added value of structural policies; Main regional indicators; Lisbon and Gothenburg strategy cohesion; competitiveness; employment; growth; trends; national policies;
995 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
996 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
1012 Report on the Drug Situation 2004 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion 2004 report on the drug situation in Austria in 2004 Austria; report; 2004
1014 Report on the drug situation 2003 of the republic of Slovenia =Institute of public health of the republic of Slovenia 2004 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; evaluation of national drug strategies; cannabis problems in context: understanding the increased treatment demand annual report; Slovenia; 2003
1015 Report on the drug situation 2004 of the republic of Slovenia =Institute of public health of the republic of Slovenia 2004 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; evaluation of national drug strategies; cannabis problems in context: understanding the increased treatment demand annual report; Slovenia; 2004
1030 Annual Report the Czek Republic 2003 Drug Situation Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Sklenář, Vladimír; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2004 summary, new trends and data consistency; national drug policy and its context; drug use in the general population; prevention - school programmes; profile of clients in treatment; health correlates and consequences of drug use; responses to health correlates and consequences; social correlates and consequences of drug use; Buprenorfine - treatment, prescription practices and misuse; treatment as an alternative to prison; public nuisance and laws Czech republic; annuar report; 2003; trends; drug policy; prevention; school programmes; buprenorfin; prison; laws
1040 A Fourth International Convention for Drug Policy. Promoting Public Health Policies. Spivack, David 2004 Towards a new drug countrol regime; Opinion on the legality of health promotion measures in light of the United Nations drug conventions regime; Draft fourth framework convention on risk managament; Subsidiary: a preliminary discussion paper; Options for treaty reform:declaration drug policy; drug control; United Nations; convention on risk managament; the Senlis Council
1048 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
1049 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
1058 Shooting Up =Centre for Research on Drugs; =Health Behaviour, Imperial College London 2004 Infection among injecting drug users in the United Kingdom 2003 United Kingdom; 2003; injecting drug users
1063 Malta =National Focal Point for Drug and Drug Addiction 2004 National report about druig situation in Malta Malta; 2003; annual report
1067 Estonia Drug Situation =Estonian National Focal Point 2004 new developments, trends and in-depth information on selected issues Estonia; 2003; annual report
1068 The practices and context of pharmacotherapy of opioid dependence in central and eastern Europe =Department of Mntal Halth and Substance Abuse 2004 range of pharmacological approaches to opioid dependence; treatment documentation and evaluation research; backround and current practices of substitution therapy in western Europe; substitution therapy in central and eastern Europe; key informant country reports pharmacotherapy; opioid dependence; Belarus; Bosnia; Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Czech republic; Estonia; Hungary; Kyrgyzstan; Latvia; Lithuania; Poland; Russian rederation; Slovakia; Slovenia; Ukraine
1071 Syva Rapid Test =Dabe Behring 2004 poutač na soupravu pro drogový screening v první linii screening; Syva Rapid test; testování
1076 Connecting research, policy and practice. =Council of Europe 2004 How can policy, practice and research deal with the complexity of the drug issue; How can policy, practice and research deal with underlying values and paradigms in questions and answers; How to strengthen the research basis of policy nad practice ?; strategic conference Strasboug, 6 and 7 April 2004 conference; drug issue; policy; paradigm
1078 Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog. Odborné podklady pro činnost. =WHO 2004 účinnost strategií desinfekce pomocí chlorových desinfekčních přípravků a dekontaminace; efektivita programů výměny injekčních jehel a stříkaček; účinnost prodeje jehel a stříkaček v lékárnách a výdejních automatech z hlediska prevence šíření infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog; poznatky vztahující se k likvidaci jehel a stříkaček; zákony týkající se injekčního náčiní výměna injekčních jehel; prodej jehel a stříkaček; desinfekce; chlorové desinfekční přípravky; dekontaminace; prevence; HIV; AIDS; legislativa
1079 Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog. Odborné podklady pro činnost. =WHO 2004 účinnost strategií desinfekce pomocí chlorových desinfekčních přípravků a dekontaminace; efektivita programů výměny injekčních jehel a stříkaček; účinnost prodeje jehel a stříkaček v lékárnách a výdejních automatech z hlediska prevence šíření infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog; poznatky, vztahující se k likvidaci jehel a stříkaček; zákony, týkající se injekčního náčiní výměna injekčních jehel; prodej jehel a stříkaček; desinfekce; chlorové desinfekční přípravky; dekontaminace; prevence; HIV; AIDS; legislativa
1080 Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog. Odborné podklady pro činnost. =WHO 2004 účinnost strategií desinfekce pomocí chlorových desinfekčních přípravků a dekontaminace; efektivita programů výměny injekčních jehel a stříkaček; účinnost prodeje jehel a stříkaček v lékárnách a výdejních automatech z hlediska prevence šíření infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog; poznatky, vztahující se k likvidaci jehel a stříkaček; zákony, týkající se injekčního náčiní výměna injekčních jehel; prodej jehel a stříkaček; desinfekce; chlorové desinfekční přípravky; dekontaminace; prevence; HIV; AIDS; legislativa
1081 Annual report on the state of drug related problems in Bulgaria 2004 =Bulgarian National Focal Point on drugs and drug addiction 2004 annual report; Bulgaria; 2003
1089 Belgian National Report on Drugs 2004 =Scientific Institute of Public Health 2004 annual report; 2003; Belgium
1091 Výroční zpráva =Laxus, sociální a zdravotní služby pro uživatele drog 2004 výroční zpráva; Laxus; 2003
1109 Belgian National Report on Drugs 2004 =Scientific Institute of Public Health 2004 annual report; 2003; Belgium
1110 L´état du phénoméne de la drogue au Grand-Duché de Luxembourg =Point focal OEDT Grand-Duche de Luxembourg 2004 Neetherlands; annual report; 2003
1124 Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I. Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky. Barták, Miroslav a kol. 2004 souhrn teoretických poznatků v oblasti studia bezdomovství jako východisko analýzy a tvorby politiky; analýza problému bezdomovství v ČR; analýza událostí politiky EU s ohledem na řešení a prevenci problematiky bezdomovství; případová studie Velká Británie; případová studie Kanada; scénáře vývoje bezdomovství do roku 2015; diskuze přístupů k tvorbě a implementaci politiky v ČR; vybrané náměty pro tvůrce politiky bezdomovství; EU; ČR; Velká Británie; Kanada; zdravotní stav; politika
1197 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1198 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1199 Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření =National Cancer Institute 2004 souhrn publikace 'Smoking and Tabacco Control, Monograph 10; měření prevalence a expozice ETS (environmental tobacco smoke); faktory ovlivňující expozici ETS; zdravotní důsledky expozice ETS kouření; tabák; pasivní kouření; zdravotní důsledky; ETS
1207 Jak překonat problémy s alkoholem Nešpor, Karel 2004 tak jsem závislý, nebo ne; jak je to s pevnou vůlí; sebeobrana abstinenta - třináct způsobů jak odmítat alkohol; návyk se dá překonat; způsoby odmítání a způsoby zvládání závislostí; co je třeba vědět o recidivě; dá se pít s mírou; jak zvýšit své sebevědomí; co s problémy v partnerství, manželství a v rodině; děti v rodině, kde jsou problémy s alkohlem; nevýhody žen ve vztahu a výhody při překonávání návyku; lidé, kteří mají problém s lkoholem si pomáhají navzájem; duchovní pomoc při překonávání problémů s alkoholem; jak vypadá protialkoholní léčba; jak pomoci svému dítěti odmítat alkohol a drogy; evropská charta o alkoholu alkohol; závislost na alkoholu; protialkoholní léčba
1227 Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství č. 39/2004 =Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2004 zpravodaj; Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
1262 Úloha státu a neziskového sektoru v prevenci a ochraně proti drogovým závislostem Backová, Anna 2004 rozdělení drog a jejich stručná charakteristika; historie a současný stav užívání drog; subjekty boje s drogovými závislostmi; strategie protidrogové politiky; trendy a míra užívání drog v ČR a EU; aktuální problémy v přístupu k protidrogové politice; řešení drogové problematiky ve Velké Vritánii, Švýcarsku a Nizozemsku; ekonomické aspekty bakalářská práce
1287 Preventing rouad treffic injury: A public health perspective for Europe Racioppi, F.; Eriksson, L.; Tingvall, C.; Villaveces, A. 2004 road safety in Europe in the context of sustainable transport; new thinking on road safety in Europe; a broader prespective on safety in Europe; from knowing what is effective to making it work a toolkit for road safety; the health sector and road safety in Europe: embracing a broader role; konclusion, research needs and recommendations; overview of hightly effective measures for rouad safety from the recommendations of the World report on rouad traffic injury prevention Europe; public health; prspective
1332 Illicit Drug Policies and the Global HIV Epidemic. Effects of UN and National Government Approaches. Wolfe, Daniel; Malinowska-Sempruch, Kasia 2004 Epidemiology of Drug Use and Global HIV Infection; Dis-United Nations: Competing Approaches to Policy on Illicit Drugs and HIV; International Policy Responses to Drug Use and HIV; National Policy Responses to Illicit Drug Use and HIV HIV; AIDS
1343 Úkol drogy (14) =EMCDDA 2004 Komorbidita: užívání drog a duševní poruchy, podceňovaný zdravotní problém; možnosti léčby komorbidity; vzdělávání pracovníků léčebných zařízení v oblasti komorbidity; komorbidita z hlediska formulování politiky komorbidita; duševní poruchy; léčba; politika
1344 Úkol drogy (13) =EMCDDA 2004 Předávkování - významná příčina úmrtí mezi mládeží, jíž lze předejít; charakteristika obětí předávkování; trendy úmrtí na předávkování v Evropě předávkování; úmrtí; trendy; politika
1459 Annual report on the state of drug related problems in Bulgaria 2004 =Bulgarian National Focal Point 2004 national policies and context; drug use in the population; prevention; drug related treatment; health correlates and consequences; responses health correlates and consequences; social correlates and consequences; responses to social correlates and consequences; alternatives of prison for offenders using drugs annual report; Bulgaria
1462 Zdravotnická ročenka České republiky 2003 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2004 demografické ukazatele; zdravotní stav; síť a činnost zdravotnických zařízení; pracovníci a zdravotnické vzdělávání; ekonomické ukazatele; mezinárodní srovnání; okresní přehledy zdravotnická ročenka
1528 Rostlinné drogy Šubrtová, Lenka; Vaněček, Miloš 2004 nástěpnný kalendář s popisem vyjmenovaných rostlinných drog, historií, rozšířením, způsobem užití rostlinné drogy; betel; durman; kata jedlá; kawa kawa; koka; konopí; Muchomůrka červená; peyotl; psylocibinové houby; mandragora; Mák setý; Banisteriopsis caaii
1530 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a Vývoj. Kooyman, Martien; Leon De, George; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
1531 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a Vývoj. Kooyman, Martien; Leon De, George; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
1593 Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in Reducing HIV/AIDS Among Injecting Drug Users =World Health Organization 2004 HIV; AIDS; injecting drug users; decontamination strategies; The effectiveness of needle syringe programmes; The effectiveness of the sale of needles and syringes from pharmacies and vending machines in preventing HIV infection among injecting drug users; Evidence for needle syringe disposal; Injecting paraphernalia legislation HIV; AIDS; injecting drug users; decontamination strategies; syringe programmes; preventing HIV; legislation
1676 Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog. Odborné podklady pro činnost =WHO 2004 účinnost strategií desinfekce pomocí chlorových desinfekčních přípravků a dekontaminace; efektivita programů výměny injekčních jehel a stříkaček; účinnost prodeje jehel a stříkaček v lékárnách a výdejních automatech z hlediska prevence šíření infekcí HIV mezi injekčními uživateli drog; poznatky vztahující se k likvidaci jehel a stříkaček; zákony týkající se injekčního náčiní výměna injekčních jehel; prodej jehel a stříkaček; desinfekce; chlorové desinfekční přípravky; dekontaminace; prevence; HIV; AIDS; legislativa