drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „V“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 104
1306 V. česko - slovenská konference 'Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku' =Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK Praha 2006 Program a anotace příspěvků konference, 23. - 25.1.2006 v Praze; 'Umění ve vědě - věda v umění' konference
493 Vaříme s konopím =Gottlieb, Adam 1995 metody a přípravy jídel a nápojů s marihuanou, hašišem a haš olejem; knihu věnoval naší knihovně Mgr. Václav Macek. Kniha není určena k zapůjčování. marihuana; konopí; hašiš; kuchařské recepty
1086 Válka bez konce aneb Krátký smutný příběh o dlouhé válce proti drogám Evans, Keith 2003 neznámé skutečnosti o počátcích kriminalizace drog ve Spojených státech; nástup nových syntetických drog a vytvoření moderního obchodu s drogami; autor požaduje legalizaci měkkých drog a změnu celkového přístupu společnosti k drogové problematice Spojené státy; kriminalizace drog; obchod s drogami; legalizace měkkých drog
730 Verejné výdavky v oblasti drog v Európskej únii 2000 - 2004 =EMCDDA 2005 verejné výdavky v oblasti drog ; profily krajín EU; vývoz rozpočtových zdrojov EÚ v oblasti drog veřejné výdaje; EU
477 Vězeňství a nelegální drogy. Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. Miovský, Michal; Spirig, Harald; Havlíčková, Miloslava 2003 analýza současného stavu užívání nelegálních drog ve vězeňství; evropské směrnice pro HIV/AIDS a hepatitidy ve věznicích; kurikulum vzdělávacího kurzu pro pracovníky vězěňské služby v oblasti užívání nelegálních návykových látek; návrh standardů pro léčebné programy ve vězěňství; nestátní neziskové organizace v drogových službách ve věznicích a vazebních věznicích; metadon a vězeňský systém věznice; vazební věznice; nelegální drogy; drogový trestny čin; HIV; AIDS; hepatitidy; vzdělávání; kurz; léčebný program; metadon; substituce
951 Vězeňství a nelegální drogy. Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. Miovský, Michal; Spirig, Harald; Havlíčková, Miloslava 2003 analýza současného stavu užívání nelegálních drog ve vězeňství; evropské směrnice pro HIV/AIDS a hepatitidy ve věznicích; kurikulum vzdělávacího kurzu pro pracovníky vězěňské služby v oblasti užívání nelegálních návykových látek; návrh standardů pro léčebné programy ve vězěňství; nestátní neziskové organizace v drogových službách ve věznicích a vazebních věznicích; metadon a vězeňský systém věznice; vazební věznice; nelegální drogy; drogový trestny čin; HIV; AIDS; hepatitidy; vzdělávání; kurz; léčebný program; metadon; substituce
952 Vězeňství a nelegální drogy. Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. Miovský, Michal; Spirig, Harald; Havlíčková, Miloslava 2003 analýza současného stavu užívání nelegálních drog ve vězeňství; evropské směrnice pro HIV/AIDS a hepatitidy ve věznicích; kurikulum vzdělávacího kurzu pro pracovníky vězěňské služby v oblasti užívání nelegálních návykových látek; návrh standardů pro léčebné programy ve vězěňství; nestátní neziskové organizace v drogových službách ve věznicích a vazebních věznicích; metadon a vězeňský systém věznice; vazební věznice; nelegální drogy; drogový trestny čin; HIV; AIDS; hepatitidy; vzdělávání; kurz; léčebný program; metadon; substituce
1323 Virové hepatidity Krekulová, Laura; Řehák, Vratislav 1998 Prevence, diagnostika a léčba virových hepatitid v první linii virové hepatitidy; diferenciální diagnostika; prevence; očkování
42 Vládní listy/the Government Pages =Úřad vlády České republiky neuvedeno adresář vládních institucí, státní správy a zájmových sdružení; a directory of government institutions, state authorities and interes groups adresář; vláda; ČR; státní správa; neziskový sektor; sdružení
1554 Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení. Zpráva o výzkumu Zeman, Petr 2008 analýza statistických údajů, právní úpravy, trestných spisů, dotazníkové šetření, shrnutí výsledků; změna postavení a role státního zástupce v trestním řízení; změny v oboasti vazebního řízení; prosazování změn v odvolacím řízení legislativa; trestní řád; trestní řízení; vazební řízení; odvolací řízení
177 Vocational Rehabilitation for Drug Users and Drug Dependent Persons (EUREHA Project) =Pompidou Group 2000 vocational rehabilitation for drug users in Europe - relevance, options, evaluation; the practise of vocational rehabilitation for drugs user in Europe availability, typology, problems, results of a survey in the member states of the Pompidou Group vocational; rehabilitation; drug user; Europe; evaluation; practise; survey; Pompidou Group
138 Vocational Rehabilitation for Drug Users in Europe =Pompidou Group 2000 vocational rehabilitation for drug users in Europe - relevance, options, evaluation; the practise of vocational rehabilitation for drugs user in Europe availability, typology, problems, results of a survey in the member states of the Pompidou Group vocational; rehabilitation; drug user; Europe; evaluation; practise; survey; Pompidou Group
283 Volatile Substance Abuse =Council of Europe 1994 seminar
289 Volatile Substance Abuse Among Young People in Poland =Council of Europe 1996
538 Volatile substance abuse. Practical Guidelines for Analytical Investigation of Suspected Cases and interpretation of results. =United Nations 1997 Practical Guidelines for Analytical Investigation of Suspected Cases and interpretation of results. guidelines; prevalence; role of toxicological analyses; headspace capillary; chromatography of solvents and other volatiles in biological samples
1307 Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2006 názory a postole k užívání nelegálních psychoaktivních látek; osobní zkušenost respondentů s drogami; dotazník výběrového šetření zaměřený na zneužívání drog studie; zdravotní stav populace; zdravotnická statistika; 2004 - 2005
1308 Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2006 názory a postole k užívání nelegálních psychoaktivních látek; osobní zkušenost respondentů s drogami; dotazník výběrového šetření zaměřený na zneužívání drog studie; zdravotní stav populace; zdravotnická statistika; 2004 2005
1448 Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog Šejvl, Jaroslav 2007 vývoj a současný stav drogové mortality v České republice; postihování drogové mortality v trestním zákoně; policie České republiky a drogová mortalita; komparace odborných právních ustanovení vybraných států EU; smrt uživatelů návykových látek v kontextu soudního lékařství; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog drogová mortalita; trestní zákon; policie České republiky; legislativa; EU; soudní lékařství; kriminalistika; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog
1449 Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog Šejvl, Jaroslav 2007 vývoj a současný stav drogové mortality v České republice; postihování drogové mortality v trestním zákoně; policie České republiky a drogová mortalita; komparace odborných právních ustanovení vybraných států EU; smrt uživatelů návykových látek v kontextu soudního lékařství; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog drogová mortalita; trestní zákon; policie České republiky; legislativa; EU; soudní lékařství; kriminalistika; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog
1503 Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů nelegálních drog Šejvl, Jaroslav 2007 vývoj a současný stav drogové mortality v České republice; postihování drogové mortality v trestním zákoně; policie České republiky a drogová mortalita; komparace odborných právních ustanovení vybraných států EU; smrt uživatelů návykových látek v kontextu soudního lékařství; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog drogová mortalita; trestní zákon; policie České republiky; legislativa; EU; soudní lékařství; kriminalistika; drogová epidemiologie; pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog
1551 Vybrané problémy sankční politiky Rozum, Jan; Kotulan, Petr; Háková, Lucie; Nečada, Václav; Diblíková, Simona 2005 Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativy; Institut zabezpečovací detence sankční politika; kriminalita; alternativní tresty; Probační a mediační služba; Institut dohledu; obecně prospěšné práce
1553 Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002 - 2004 Cejp, M.; Scheinost, M.; Štěchová, M.; Karabec, Z.; Baloun, V.; Marešová, A.; Rozum, J.; Holas, J.; 2005 organizovaný zločin v ČR; výzkum ekonomické kriminality; romská minorita a postupy integrace; dlouhodobé tresty odnětí svobody; finanční kriminalita v ČR; drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény; institut dohledu u podmínečného propuštění; výzkum cizích státních příslušníků ve věznicích; interetnické konflikty; násilí uplatňované organizovanými skupinami; preventivní aktivity v názorech obyvatel; mladiství pachatelé na prahu tisíciletí; obchodování se ženami v ČR kriminalita
37 Výchova dětí Dobson, James 1995 péče o děti od narození; vedení dětí k sebekázni a zodpovědnosti výchova; děti; rodina; sex;
1493 Vyhodnocení účinku kamerových systémů Gill, Martin; Springgs, Angela 2007 určení prostředí kamerových systémů; účinek kamerových systémů na kriminalitu; ekonomické hodnocení projektů kamerových systémů; úvajy o účinnosti kamerových systémů kamerové systémy; kriminalita; ekonomika kamerového systému
1119 Výměna jehel ve věznicích. Lines, Rick; Jurgens Ralf; Betteridge, Glenn; Stover, Heino; Laticevschi, Dumitru; Nelles, Joachim 2006 Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností o výměně jehel ve věznicích. věznice; HIV; AIDS; VHC; injekční užívání drog; lidská práva; výměna jehel; Švýcarsko; Německo; Španělsko; Moldávie; Kyrgyzstán; Bělorusko; Kanada
1120 Výměna jehel ve věznicích. Lines, Rick; Jurgens Ralf; Betteridge, Glenn; Stover, Heino; Laticevschi, Dumitru; Nelles, Joachim 2006 Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností o výměně jehel ve věznicích. věznice; HIV; AIDS; VHC; injekční užívání drog; lidská práva; výměna jehel; Švýcarsko; Německo; Španělsko; Moldávie; Kyrgyzstán; Bělorusko; Kanada
1121 Výměna jehel ve věznicích. Lines, Rick; Jurgens Ralf; Betteridge, Glenn; Stover, Heino; Laticevschi, Dumitru; Nelles, Joachim 2006 Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností o výměně jehel ve věznicích. věznice; HIV; AIDS; VHC; injekční užívání drog; lidská práva; výměna jehel; Švýcarsko; Německo; Španělsko; Moldávie; Kyrgyzstán; Bělorusko; Kanada
1583 Vyplatí se trest odnětí svobody ? Tulisová, Marie 2008 Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj teorií v oblasti páchání zločinu. Rovněž je zde uveden vývoj pojetí funkcí trestu a způsobu trestání. V teoretické části je dále poukázáno na výkon trestu odnětí svobody jako na neefektivní z hlediska působení na vývoj kriminální recidivy. Analýza ekonomické efektivnosti potlačování zločinu ukazuje, že náklady na jednoho uvězněného zločince jsou až čtyřikrát vyšší než výnosy z jeho uvěznění. V praktické části je dále uvedeno, od jaké výše by se trest peněžní pokuty vyplatil více než trest odnětí svobody. zločin; trest; vězení; kriminální recidiva
1559 Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2006 =kolektiv autorů 2007 Nový vývoj, trendy a informace o vybraných tématech výroční zpráva; Slovenská republika
1091 Výroční zpráva =Laxus, sociální a zdravotní služby pro uživatele drog 2004 výroční zpráva; Laxus; 2003
79 Výroční zpráva 2001 =SANANIM, o.s. 2002 výroční zpráva o činnosti občanského sdružení SANANIM SANANIM; výroční zpráva; 2001; občanské sdružení
359 Výroční zpráva 2002 =SANANIM, o.s. 2003 Sananim v roce 2002 - stručná zpráva správní rady a ředitele sdružení Sananim; výroční zpráva; občanské sdružení
408 Výroční zpráva 2002 =Klub Hurá kamarád 2003 občanské sdružení pro práci s dětmi v obtížných životních situacích Hurá kamarád; výroční zpráva; občanské sdružení
931 Výroční zpráva 2003 =SANANIM, o.s. neuvedeno Sananim v roce 2003 aneb stručná zpráva správní rady a ředitele sdružení SANANIM; výroční zpráva; občanské sdružení
979 Výroční zpráva 2003 =SANANIM, o.s. neuvedeno Sananim v roce 2003 aneb stručná zpráva správní rady a ředitele sdružení SANANIM; výroční zpráva; občanské sdružení
1088 Výroční zpráva 2003 =Občanské sdružení Prev-Centrum neuvedeno výroční zpráva; Prev-Centrum; 2003
492 Výroční zpráva 2003. Stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích Evropské unie =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti 2003 přehled drogové situace v zemích střední a východní Evropy; zdravotní a sociální politika; užívání drog a lkoholu mezi mládeží; charakteristika drogových strategií v přistupujících a kandidátských zemích; národní monitorovací střediska v přistupujících a kandidátských zemích; legislativa; národní drogové strategie výroční zpráva; EMCDDA; NMS; Evropa; kandidátské a přistupující země
1009 Výroční zpráva 2003. Stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích Evropské unie =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti 2003 přehled drogové situace v zemích střední a východní Evropy; zdravotní a sociální politika; užívání drog a lkoholu mezi mládeží; charakteristika drogových strategií v přistupujících a kandidátských zemích; národní monitorovací střediska v přistupujících a kandidátských zemích; legislativa; národní drogové strategie výroční zpráva; EMCDDA; NMS; Evropa; kandidátské a přistupující země
1054 Výroční zpráva 2003. Stav ve věcech drog v přistupujících a kandidátských zemích Evropské unie =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti 2003 přehled drogové situace v zemích střední a východní Evropy; zdravotní a sociální politika; užívání drog a lkoholu mezi mládeží; charakteristika drogových strategií v přistupujících a kandidátských zemích; národní monitorovací střediska v přistupujících a kandidátských zemích; legislativa; národní drogové strategie výroční zpráva; EMCDDA; NMS; Evropa; kandidátské a přistupující země
1447 Výroční zpráva 2006 =Prev-Centrum neuvedeno výroční zpráva; Prev-Centrum; 2006
1454 Výroční zpráva 2006 =Občanské sdružení Semiramis 2007 poslání a cíle programu o.s. Semiramis; činnost o.s. Semiramis v roce 2006, finanční zpráva, pracovníci Semiramis; výroční zpráva 2006
1484 Výroční zpráva 2006 =Sdružení Podané ruce 2007 výroční zpráva; Podané ruce
1489 Výroční zpráva 2006 Bedrychová, Martina; Nevšímal, Petr 2007 zkrácená verze výroční zprávy o.p.s. Magdaléna za rok 2006 výroční zpráva; Magdaléna
1680 Výroční zpráva 2008 PROGRESSIVE poslání a cíle organizace; historie Progressive o.s.; představení projektu NO BIOHAZARD, STAGE 5, NON STOP 24, FIXPOINT výroční zpráva; PROGRESSIVE; 2008
1686 Výroční zpráva 2009 Diecézní charita Brno Služby pro seniory; Charitní ošetřovatelská služba; Podpora lidí se zdravotním postižením a duševním onemocněním; Péče o nevyléčitelně nemocné; Pomoc lidem bez domova; Charitní poradenství a krizová pomoc; Podpora života menšin; Dobrovolnická činnost; Pomoc cizincům v nouzi; Prevence rizikového chování; Pomoc pro matky s dětmi v tísni; Ostatní služby; Humanitární pomoc, zahraniční rozvojová spolupráce a krizové řízení; Vzdělávání v Diecézní charitě Brno; Tříkrálová sbírka 2010; Projekty podpořené ze Strukturálních fondů EU; Hospodaření Diecézní charity Brno za rok 2009 výroční zpráva; 2009; Diecézní charita Brno
747 Výroční zpráva ČR - 2002. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog Polanecký, Vladimír; Šejda, Jan; Studničková, Běla; Klika, Jan; Šeblová, Jana; Bártů, Ivana 2003 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog - roční, regionální a věková distribuce, způsob aplikace a kombinace drog; incidence a prevalence problémových uživatelů drog; virové hepatitidy; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; výměnný program stříkaček a jehel za rok 2002; intoxikace drogami včetně úmrtí; plnění metadonového programu v roce 2002; trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995 - 2002; hlavní závěry DIS incidence; prevalence; zdravotní dopady; léčený uživatel drog; kombinace drog; VHA; VHB; VHC; HIV; AIDS; výměnný program; intoxikace drogami; úmrtí; metadonový program; 2002; DIS
450 Výroční zpráva ČR - 2002. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog. Polanecký, Vladimír; Šejda, Jan; Studničková, Běla; Klika, Jan; Šeblová, Jana; Bártů, Ivana 2003 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v ČR v roce 2002. výroční zpráva; ČR; 2002; léčený uživatel drog; incidence; prevalence; VHA; VHB; VHC
748 Výroční zpráva ČR - 2003 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog Polanecký, Vladimír; Studničková, Běla; Klepetková, Martina; Šeblová, Jana; Železná, Zuzana 2004 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog - roční, regionální a věková distribuce, způsob aplikace a kombinace drog; incidence a prevalence problémových uživatelů drog; virové hepatitidy; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; výměnný program stříkaček a jehel za rok 2003; intoxikace drogami včetně úmrtí; plnění metadonového programu v roce 2003; trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995 - 2003; hlavní závěry DIS incidence; prevalence; zdravotní dopady; léčený uživatel drog; kombinace drog; VHA; VHB; VHC; HIV; AIDS; výměnný program; intoxikace drogami; úmrtí; metadonový program; 2003; DIS
740 Výroční zpráva ČR - 2004. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog. Studničková, Běla; Klepetková, Martina; Šeblová, Jana; Železná, Zuzana 2005 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v ČR v roce 2004. výroční zpráva; ČR; 2004; léčen uživatel drog; incidence; prevalence; VHA; VHB; VHC; HIV; AIDS; substituční programy; předávkování
1218 Výroční zpráva ČR - 2005 =Národní koordinátor drogové epidemiologie pro resort zdravotnictví 2006 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog ČR; 2005; léčení uživatelé drog; výroční zpráva
1735 Výroční zpráva ČR - 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog. Studničková, Běla; Petrášová, Barbora březen 2010 Incidence a prevalence léčených uživatelů drog; Incidence a prevalence problémových uživatelů drog; Léčení uživatelé drog v zařízeních MŠMT ČR; Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR; Virové hepatitidy A, B, C; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; Informace o výměnném programu stříkaček a jehel za rok 2009; Předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy (včetně následných úmrtí); Plnění substitučních programů v roce 2009; Trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995-2009 a prevalence léčených uživatelů drog za období 2002-2009 výroční zpráva; ČR; 2009; uživatelé drog; virové hepatitidy; HIV/AIDS
1737 Výroční zpráva ČR - 2010. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog Studničková, Běla; Petrášová, Barbora duben 2011 Incidence a prevalence léčených uživatelů drog; incidence a prevalence problémových uživatelů drog; léčení uživatelé drog v zařízeních MŚMT ČR; odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR; virové hepatitidy A, B, C; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; informace o výměnném programu stříkaček a jehel za rok 2010; předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy (včetně následných úmrtí); plnění substitučních programů v roce 2010; trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995-2010 a prevalence léčených uživatelů drog za období 2002-2010 výroční zpráva; ČR; 2010; incidence; prevalence; uživatelé drog; virová hepatitida
1457 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2006 =Renarkon, o.p.s. 2007 výroční zpráva; Renarkon
1603 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Hlavního města Prahy v roce 2007 =Krajské oddělení protidrogové prevence Praha 2008 Pražská drogová scéna 2007; koordinace protidrogové politiky; finanční zajištění protidrogové politiky HMP; významnější rozhodnití krajských orgánů v oblasti protidrogové politiky v roce 2007; služby poskytované uživatelům návykových látek a osobám ohroženým návykovými látkami; aktuální seznam protidrogových koordinátorů MČ Praha 1 - 22 Hlavní město Praha; drogová scéna 2007; výroční zpráva
619 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 1999 =Úřad vlády České republiky; =Meziresortní protidrogová komise Vlády České republiky 2000 charakteristika stavu užívání a nelegální distribuce drog; koordinace protidrogové politiky v ČR; nestátní organizace působící v oblasti prevence léčbou drogových závislostí; financování protidrogové politiky; koncepce a program protidrogové politiky na období 1998 - 2000 ČR; výroční zpráva; protidrogová politika
563 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2000 =Úřad vlády České republiky; =Meziresortní protidrogová komise Vlády České republiky 2001 trendy a rozsah užívání drog v ČR; opratření proti šíření a zneužívání drog; primární prevence; léčba, harm reduction, resocializace; potlačování nabídky, právní úprava; financování protidrogové politiky; profesní vzudělávání; mezinárodní spolupráce; koordinace a meziresortní spolupráce drogy; prevence; léčba; harm reduction; resocializace; ČR; výroční zpráva/2000
992 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2000 =Úřad vlády České republiky; =Meziresortní protidrogová komise Vlády České republiky 2001 trendy a rozsah užívání drog v ČR; opratření proti šíření a zneužívání drog; primární prevence; léčba, harm reduction, resocializace; potlačování nabídky, právní úprava; financování protidrogové politiky; profesní vzudělávání; mezinárodní spolupráce; koordinace a meziresortní spolupráce drogy; prevence; léčba; harm reduction; resocializace; ČR; výroční zpráva/2000
343 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001 Csémy, Ladislav; Gajdošíková, Hana; Korčišová, Blanka; Kuda, Aleš; Miovský, Michal; Mravčík, Viktor; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Vopravil, Jiří; Zábranský, Tomáš 2002 vývoj protidrogové politiky a aktuální opatření; prevalence, trendy a vzorce užívání drog v populaci; zdravotní důsledky užívání drog; sociální a právní vztahy a jejich následky; drogové trhy; trendy podle drog; strategie snižování poptávky na národní úrovni; snižování rizik spojených s užíváním drog; intervence v rámci trestněprávního systému; léčba ČR; výroční zpráva; 2001
894 Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001 Csémy, Ladislav; Gajdošíková, Hana; Korčišová, Blanka; Kuda, Aleš; Miovský, Michal; Mravčík, Viktor; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Vopravil, Jiří; Zábranský, Tomáš 2002 vývoj protidrogové politiky a aktuální opatření; prevalence, trendy a vzorce užívání drog v populaci; zdravotní důsledky užívání drog; sociální a právní vztahy a jejich následky; drogové trhy; trendy podle drog; strategie snižování poptávky na národní úrovni; snižování rizik spojených s užíváním drog; intervence v rámci trestněprávního systému; léčba ČR; výroční zpráva; 2001
362 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002 Mravčík, Viktor; Zábranský, Tomáš; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Škrdlantová, Eva; Šťastná, Lenka; Macek, Václav; Petroš, Ondřej; Gajdošíková, Hana; Miovský, Michal; Kalina, Kamil; Vopravil, Jiří 2003 Výroční zpráva; ČR; 2002; NMS
884 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2005 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; opatření v oblasti sociálních souvislostí a důsledků užívání drog; drogové trhy; rozdíl v užívání drog z hlediska gender; protidrogová politika a legální drogy; užívání drog v prostředí zábavních akcí výroční zpráva; ČR; 2004; protidrogová politika; statistika
885 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2005 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; opatření v oblasti sociálních souvislostí a důsledků užívání drog; drogové trhy; rozdíl v užívání drog z hlediska gender; protidrogová politika a legální drogy; užívání drog v prostředí zábavních akcí výroční zpráva; ČR; 2004; protidrogová politika; statistika
886 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2005 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; opatření v oblasti sociálních souvislostí a důsledků užívání drog; drogové trhy; rozdíl v užívání drog z hlediska gender; protidrogová politika a legální drogy; užívání drog v prostředí zábavních akcí výroční zpráva; ČR; 2004; protidrogová politika; statistika
1239 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 =Mravčík, Viktor; Lejčková, Pavla; Orlíková, Barbora; Petrošová, Blanka; Škrdlantová, Eva; Trojáčková, Alena; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2006 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a opatření zaměřená na důsledky užívání drog; drogové trhy; užívání drog mezi dětmi do 15 let a problémy s ním spojené; rozsah užívání a problémy spojené s užíváním cracku a kokainu; drogy u účastníků silničního provozu výroční zpráva; ČR; 2005
1240 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 =Mravčík, Viktor; Lejčková, Pavla; Orlíková, Barbora; Petrošová, Blanka; Škrdlantová, Eva; Trojáčková, Alena; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2006 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a opatření zaměřená na důsledky užívání drog; drogové trhy; užívání drog mezi dětmi do 15 let a problémy s ním spojené; rozsah užívání a problémy spojené s užíváním cracku a kokainu; drogy u účastníků silničního provozu výroční zpráva; ČR; 2005
1241 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Mravčík, Viktor; Lejčková, Pavla; Orlíková, Barbora; Petrošová, Blanka; Škrdlantová, Eva; Trojáčková, Alena; Petroš, Ondřej; Sklenář, Vladimír; Vopravil, Jiří 2006 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a opatření zaměřená na důsledky užívání drog; drogové trhy; užívání drog mezi dětmi do 15 let a problémy s ním spojené; rozsah užívání a problémy spojené s užíváním cracku a kokainu; drogy u účastníků silničního provozu výroční zpráva; ČR; 2005
1406 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006 Mravčík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; Škrdlantová, Eva; Trojáčková, Alena; Petroš, Ondřej; Vopravil, Jiří; Vacek, Jaroslav 2007 národní protidrogová politika a jeji kontext; vývoj a nové trendy v roce 2006; užívání drog v populaci; primární, selektivní a indikovaná prevence; problémové užívání drog; ambulantní a rezidenční léčba, substituce a udržovací programy; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; drogové trhy; výdaje z veřejných rozpočtů na řešení problematiky drog; ohrožené skupiny mladých lidí; výzkum v oblasti drog protidrogová politika; trendy; 2006; protidrogová prevence; problémové užívání drog; léčba; substituce; důsledky užívání drog; drogové trhy; veřejný rozpočet; výzkum v oblasti drog; výroční zpráva
1407 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006 Mravčík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; Škrdlantová, Eva; Trojáčková, Alena; Petroš, Ondřej; Vopravil, Jiří; Vacek, Jaroslav 2007 národní protidrogová politika a jeji kontext; vývoj a nové trendy v roce 2006; užívání drog v populaci; primární, selektivní a indikovaná prevence; problémové užívání drog; ambulantní a rezidenční léčba, substituce a udržovací programy; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; drogové trhy; výdaje z veřejných rozpočtů na řešení problematiky drog; ohrožené skupiny mladých lidí; výzkum v oblasti drog protidrogová politika; trendy; 2006; protidrogová prevence; problémové užívání drog; léčba; substituce; důsledky užívání drog; drogové trhy; veřejný rozpočet; výzkum v oblasti drog; výroční zpráva
1612 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 Mravčík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Škrdlantová, Eva; Miovská, Lenka; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 Národní protidrogové politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměření na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; drogové trhy; trestní statistiky Výroční zpráva; 2007; drogová situace; statistika
1613 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 Mravčík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Škrdlantová, Eva; Miovská, Lenka; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 Národní protidrogové politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměření na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; drogové trhy; trestní statistiky Výroční zpráva; 2007; drogová situace; statistika
1614 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007 Mravčík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Škrdlantová, Eva; Miovská, Lenka; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 Národní protidrogové politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměření na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog; drogové trhy; trestní statistiky Výroční zpráva; 2007; drogová situace; statistika
1641 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Orlíková, Barbora; Škrdlantová, Eva; Šťastná, Lenka; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; konopné trhy a produkce konopných drog; problémové užívání amfetaminu a metamfetaminu; léčba a péče o starší uživatele drog výroční zpráva; ČR; 2008; protidrogová politika; statistika
1642 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Orlíková, Barbora; Škrdlantová, Eva; Šťastná, Lenka; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; konopné trhy a produkce konopných drog; problémové užívání amfetaminu a metamfetaminu; léčba a péče o starší uživatele drog výroční zpráva; ČR; 2008; protidrogová politika; statistika
1643 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Škařupová, Kateřina; Orlíková, Barbora; Škrdlantová, Eva; Šťastná, Lenka; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2009 národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; konopné trhy a produkce konopných drog; problémové užívání amfetaminu a metamfetaminu; léčba a péče o starší uživatele drog výroční zpráva; ČR; 2008; protidrogová politika; statistika
1708 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Horáková, Michaela; Nečas, Vlastimil; Škařupová, Kateřina; Šťastná, Lenka; Škrdlantová, Eva; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Fidesová, Hana; Nechanská, Blanka; Vopravil, Jiří; Kalina, Kamil; Gabrhelík, Roman; Zábranský, září 2010 Vývoj a nové trendy v roce 2009: národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; Speciální kapitoly: historie, metody a zavádění národních standardů v oblasti léčby uživatelů drog; mortalita spojená s užíváním drog (mortalita uživatelů drog); náklady na léčbu drogových závislostí. výroční zpráva; drogy; ČR; 2009
1709 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Horáková, Michaela; Nečas, Vlastimil; Škařupová, Kateřina; Šťastná, Lenka; Škrdlantová, Eva; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Fidesová, Hana; Nechanská, Blanka; Vopravil, Jiří; Kalina, Kamil; Gabrhelík, Roman; Zábranský, září 2010 Vývoj a nové trendy v roce 2009: národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; Speciální kapitoly: historie, metody a zavádění národních standardů v oblasti léčby uživatelů drog; mortalita spojená s užíváním drog (mortalita uživatelů drog); náklady na léčbu drogových závislostí. výroční zpráva; drogy; ČR; 2009
1710 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009 Mravčík, Viktor; Pešek, Roman; Horáková, Michaela; Nečas, Vlastimil; Škařupová, Kateřina; Šťastná, Lenka; Škrdlantová, Eva; Kiššová, Lucia; Běláčková, Vendula; Fidesová, Hana; Nechanská, Blanka; Vopravil, Jiří; Kalina, Kamil; Gabrhelík, Roman; Zábranský, září 2010 Vývoj a nové trendy v roce 2009: národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; prevence; problémové užívání drog; specializovaná léčba a služby pro uživatele drog; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; sociální souvislosti užívání drog a resocializace uživatelů drog; drogová kriminalita, její prevence a drogy ve vězení; drogové trhy; Speciální kapitoly: historie, metody a zavádění národních standardů v oblasti léčby uživatelů drog; mortalita spojená s užíváním drog (mortalita uživatelů drog); náklady na léčbu drogových závislostí. výroční zpráva; drogy; ČR; 2009
887 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České repuiblice v roce 2003 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Sklenář, Vladimír; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2004 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; sociálních souvislostí a důsledky užívání drog; drogové trhy; Buprenorfin - léčba, preskripce a zneužívání; Léčba jako alternativa trestu odnětí svobody; uživatelé drog a narušování veřejného pořádku (public nuisance) výroční zpráva; ČR; 2003; protidrogová politika; statistika
888 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České repuiblice v roce 2003 Mravčík, Viktor; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Miovská, Lenka; Škrdlantová, Eva; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Sklenář, Vladimír; Gajdošíková, Hana; Vopravil, Jiří 2004 Národní protidrogová politika a její kontext; užívání drog v populaci; problémové užívání drog; prevence a léčba; zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog; opatření zaměřená na zdravotní suvislosti a důsledky užívání drog; sociálních souvislostí a důsledky užívání drog; drogové trhy; Buprenorfin - léčba, preskripce a zneužívání; Léčba jako alternativa trestu odnětí svobody; uživatelé drog a narušování veřejného pořádku (public nuisance) výroční zpráva; ČR; 2003; protidrogová politika; statistika
1490 Výroční zpráva o.s Prostor 2006 Koubský, Michal; Steklý, Petr 2007 výroční zpráva; Prostor, o.s.
1629 Výroční zpráva Praha - 2007. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog. Studničková, Běla; Benáková, Zdeňka; Šeblová, Jana; Zemanová, Renata 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze v roce 2007 výroční zpráva; ČR; 2007; léčený uživatel drog; incidence; prevalence; VHA; VHB; VHC; HIV; AIDS; substituční programy; předávkování; výměnný program
1736 Výroční zpráva Praha - 2010. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog Studničková, Běla; Petrášová, Barbora duben 2011 Incidence a prevalence léčených uživatelů drog; incidence a prevalence problémových uživatelů drog; odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR; virové hepatitidy A, B, C; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; informace o výměnném programu stříkaček a jehel za rok 2010; předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy (včetně následných úmrtí); plnění substitučních programů v roce 2010; trendy incidence léčených uživatelů drog za období 1995-2010 a prevalence léčených uživatelů drog za období 2002-2010 výroční zpráva; Praha; 2010; prevalence; incidence; uživatelé drog; virová hepatitida
903 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
995 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
996 Výroční zpráva za rok 2004. Stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovu závislost 2004 Stručné shrnutí drogové situace v Evropě; nejnovější vývoj politiky a legislativy; protidrogová prevence - práce s komunitami a zaměření na nejohroženější skupiny; léčba - uspokojování potřeb problémových uživatelů drog; problémy trestných činů v olasti drog a vězeňství; hodnocení národních protidrogových strategií v Evropě; problematika konopí v souvislostech - jak rozumět růstu počtu žádostí o léčbu v Evropě výroční zpráva; 2004; Evropská unie
984 Výroční zpráva za rok 2005 =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 stav drogové problematiky v Evropě v roce 2003; nejnovější vývoj politiky a legislativy; školy, mládež a drogy; konopí, stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntettické drogy, kokain a crack, heroin a nitrožilně užívané drogy; trestné činy a vězeňství výroční zpráva; 2003; EMCDDA; drogové trendy
985 Výroční zpráva za rok 2005 =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 stav drogové problematiky v Evropě v roce 2003; nejnovější vývoj politiky a legislativy; školy, mládež a drogy; konopí, stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntettické drogy, kokain a crack, heroin a nitrožilně užívané drogy; trestné činy a vězeňství výroční zpráva; 2003; EMCDDA; drogové trendy
986 Výroční zpráva za rok 2005 =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 stav drogové problematiky v Evropě v roce 2003; nejnovější vývoj politiky a legislativy; školy, mládež a drogy; konopí, stimulanty na bázi amfetaminu, LSD a další syntettické drogy, kokain a crack, heroin a nitrožilně užívané drogy; trestné činy a vězeňství výroční zpráva; 2003; EMCDDA; drogové trendy
1246 Výroční zpráva za rok 2006: Stav drogové problematiky v Evropě. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2006 protidrogové politiky a legislativa; přehled řešení drogové problematiky v Evropě; Amfetaminy, extáze a další psychotropní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; zlepšování monitorování problémového užívání drog a užívání více drog současně protidrogová politika; legislativa; Evropa; Amfetamin; extáze; psychotropní látky; kokain; crack; opiáty; injekční užívání drog; infekční nemoci; úmrtí; monitorování; problémové užívání; výroční zpráva současně
1247 Výroční zpráva za rok 2006: Stav drogové problematiky v Evropě. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2006 protidrogové politiky a legislativa; přehled řešení drogové problematiky v Evropě; Amfetaminy, extáze a další psychotropní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; zlepšování monitorování problémového užívání drog a užívání více drog současně protidrogová politika; legislativa; Evropa; Amfetamin; extáze; psychotropní látky; kokain; crack; opiáty; injekční užívání drog; infekční nemoci; úmrtí; monitorování; problémové užívání; výroční zpráva současně
1248 Výroční zpráva za rok 2006: Stav drogové problematiky v Evropě. =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2006 protidrogové politiky a legislativa; přehled řešení drogové problematiky v Evropě; Amfetaminy, extáze a další psychotropní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; zlepšování monitorování problémového užívání drog a užívání více drog současně protidrogová politika; legislativa; Evropa; Amfetamin; extáze; psychotropní látky; kokain; crack; opiáty; injekční užívání drog; infekční nemoci; úmrtí; monitorování; problémové užívání; výroční zpráva současně
1720 Výroční zpráva za rok 2010. Stav drogové problematiky v Evropě Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2010 Protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě - přehled; konopí; amfetaminy, extáze a halucinogenní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; nové drogy a vznikající trendy. výroční zpráva; Evropa; EMCDDA; 2010
1721 Výroční zpráva za rok 2010. Stav drogové problematiky v Evropě Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2010 Protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě - přehled; konopí; amfetaminy, extáze a halucinogenní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; nové drogy a vznikající trendy. výroční zpráva; Evropa; EMCDDA; 2010
1722 Výroční zpráva za rok 2010. Stav drogové problematiky v Evropě Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2010 Protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě - přehled; konopí; amfetaminy, extáze a halucinogenní látky; kokain a crack; užívání opiátů a injekční užívání drog; infekční nemoci a úmrtí související s drogami; nové drogy a vznikající trendy. výroční zpráva; Evropa; EMCDDA; 2010
1453 Výroční zrpáva 2006 =K-centrum Příbram 2007 organizační struktura projektu; cíle a principy projektu K-centra Příbram výroční zpráva; KC Příbram; projekt; terénní programy; poradenství/primární prevence
797 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.:deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika
798 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování - zpracování podle kohort SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika; kohorty
799 Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska vvelikosti sídla Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor; Jelínek, Martin 2004 seznam otázek a škál podle tématických okruhů, demografické údaje; vztah rodič - dítě; volný čas, školní prostředí a vztah ke škole; komunita, postoje; internalizovaná a externalizovaná psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování - zpracování podle velikosti sídla SAHA; studie; rodiče; děti; volný čas; škola; psychopatologie; užívání návykových látek; sexuální chování; statistika; sídlo
1756 Vývoj odborného a veřejněpolitického diskursu ve vybraných dokumentech protidrogové politiky ČR (bakalářská práce) Chmelová, Eliška 2011 Práce se zabývá vývojem určitých částí diskursu mezi tvůrci veřejněpolitických a odborných dokumentů protidrogové politiky mezi lety 1993 a 2010. diskurs; protidrogová politika; tvůrci veřejněpolitických a odborných dokumentů; drogy; vývoj protidrogové politiky; diskursivní analýza
573 Výzkum názorů a postojů občanů a lékařů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života =Lékařské informační centrum; =Agentura INRES - SONES 2002 závěry reprezentativních sociologických výzkumů z let 1995 - 2001; stav zdravotnictví v ČR a hodnocení jednotlivých oblastí zdravotnictví; zdravotnický personál - přístup k pacientům, názory na finanční ohodnocení; účast pacientů na úhradě léčebných výloh; postoje k činnosti nemocnice; využívání výpočetní a komunikační techniky; postoj lékařů k ČLK sociologický výzkum; zdravotnictví; zdravotnický personál; léčebné výlohy; nemocnice
1552 Výzkum trestného činu loupeže v Praze Rozum, Jan; Kotulan, Petr; Háková, Lucie; Tomášek, Jan 2005 trestný čin loupeže z hlediska kriminologie; právní úprava trestného činu loupeže loupež; trestný čin; statistika
1335 Výzkumná studie těhotných uživatelek drog a matek s dětmi s drogovou zátěží v Jihočeském kraji Svobodová, E.; Čermák, B. 2007 Studie zaměřená na problematiku užívání drog u těhotných žen a matek v Jihočeském kraji. Autoři předkládají konkrétní poznatky o tomto tématu a navrhují soubor doporučení, která by mohla přispět k zefektivnění sociální práce s touto cílovou skupinou žen. těhotenství; užívání drog; matky s dětmi
1431 Výzkumná studie těhotných uživatelek drog a matek s dětmi s drogovou zátěží v Jihočeském kraji Svobodová, E.; Čermák, B. 2003 Konkrétní poznatky o tomto tématu a soubor doporučení, která by mohla přispět k zefektivnění sociální práce s touto cíovou skupinou žen. těhotenství; užívání drog; studie
1571 Vznik represivního aparátu v drogové politice ČR v průběhu 20. století Vaníková, Pavlína 2008 Práce se snaží zachytit vznik represivního aparátu v drogové politice v průběhu 20. století. Úředníci a politici se často snaží protidrogovou politikou uplatnit hlavně své osobní zájmy. Represivní drogová politika primárně nereaguje na stav drogové problematiky, nýbrž je ovlivňována politickými a byrokratickými zájmy. Američtí ekonomové ve svých studiích vycházejí z toho, že protidrogová trestná činnost slouží byrokratickým zájmům policie. Důvodem, proč se stále s velkým nadšením aplikuje protidrogová politika a válka s drogami je, že je to v zájmu hlavně samotného policejního aparátu. teorie veřejné volby; byrokracie; policejní aparát; válka s drogami; drogy; drogová politika; bakalářská práce