drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „U“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 20
470 Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research =European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2000 the multiple roles of qualitative research in understanding and responding to illicit drug use; new drug trends and qualitative research; towards a trend theory; antenna: a multi-method approach to assessing new drug trends; incorporating qualitative methods into a rapid audit of new heroin outbreaks amongst British youth; drug use among minority ethnic-communities in the UK; social peripheries and drugs; speed freaks, junkies and others - with drugs as companions; exploring relationsips between illicit drugs and crime: qualitative research across the European Union; welfare, crime and networking:financing a drug habit; syringe-exchange programmes; grounded theory and computer-assisted analysis of qualitative data: some proposal for the practice of qualitative research policy; Dutch drug policy; trends; early recognition system; qualitative methods; ecstasy; syringe sharing; minoriny ethnic communities; ethnografic study; European union; mafian groups; drug habit; amphetamine; evaluation; snowball sampling; cocaine
111 Unexplored Social Worlds of Alcohol and Illicit Drug Use Among Hidden Populations =Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice 1996 14 articles about Unexplored Social Worlds of Alcohol and Illicit DrugUse Among Hidden Populations; Journal of Drug Issues - JDI drugs; use; alcohol; illicit; youth
1630 United Kingdom Drug Situation =UK Focal Point On Drugs 2008 United Kingdom; annual report; drug use; prevention; treatment; social correlates
1077 United Kingdom Drug Situation 2002 =The Centre fo Public Health 2003 annual report; United Kingdom; 2002
1331 United Kingdom Drug Situation 2005 =UK Focal Point on Drugs 2006 Annual report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) annual report; United Kingdom; 2005
1509 United Kingdom Drug Situation 2006 =UK Focal Point on Drugs 2006 Annual report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Annual report; 2006; United Kingdom
1671 United Kingdom Drug Situation: Annual Report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2009 United Kingdom Focal Point on Drugs 2009 national policy and context; drug use in the general population and specific groups; prevention; problem drug use; drug-related treatment: treatment demand and treatment availability; health correlates and consequences; responses to health correlates and consequences; social correlates and social reintegration; drug-related crime, prevention of drug related crime and prison; drug markets; cannabis markets and production; problem amphetamine and methylamphetamine use, related consequnces and responses; treatment and care for older drug users report; drug situation; 2009; United Kingdom
1658 Uplatnění mediace v systému trestní justice I Rozum, Jan; Kotulan, Petr; Luptáková, Marina; Scheinost, Miroslav; Tomášek, Jan 2009 pojem mediace a mediace v zahraničí; mediace v trestních věcech v České republice; statistické údaje o mediaci; veřejné mínění a mediace; celkové povědomí o Probační a mediační službě; názory na možnosti užití a přínos mediace výzkum; mediace; trestní věci; Probační a mediační služba
784 Uplatnění zdravotní sestry v systému péče o drogově závislé Vodenková, Poláková, Michaela 2005 bakalářská práce studentky LF UK Hradec Králové; drogová závislost - základní pojmy, rozdělení nealkoholových drog, drogová politika, systém péče o drogově závislé; cíl a metoda výzkumu; počet sester pracujících v systému péče o drogově závislé; nepublikováno bakalářská práce; drogová závislost; systém péče o drogově závislé; studie; zdravotní sestry
1328 Use of tabacco products, alcohol use and exposure to drugs in 1977 - 2005 Rimpela, Arja; Rainio, Susanna; Pere, Lasse; Lintomen, Tomi; Rimpela, Matti 2006 Adolescent health and lifestyle survey 2005 in Finland adolescents; alcohol; drugs; exposure; evaluation; substance use; tobacco; Finland
344 Using Diversion to Communicate Drugs Prevention Messages to Young People Davis, Gwynn; Dawson, Nona 1996 en examination of six projects - introduction, methodology, an account of each project, key themes primary; prevention; project; evaluation; United Kingdom; study; drugs; schools; youth
250 Using the Media in Drugs Prevention Hastings, Gerad; Stead, Marine 1999 how effective are media-based interventions in drugs prevention - a brief overview of the literature; using the media in drugs prevention: good practice; social marketing United Kingdom; Europe; prevention; media; drugs; practice; marketin; effectivity
1360 Už jsem toho prohrál dost Nešpor, Karel 2006 příručka pro ty, kdo mají problém s hazardní hrou, kdo chtějí takovým lidem pomáhat a kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet patologické hráčství; craving; sebeovládání; recidiva; prevence; Anonymní hráči; dotazník
925 Užívání drog v EU - legislativní přístupy =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 mezinárodní právní rámec pro otázku drog - klasifikace drog v úmluvách OSN. úmluvy OSN a kontrola užívání drog, článek 3 Úmluvy z roku 1988, Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB), instituce Evropské unie a nelegální užívání drog; právní předpisy týkající se užívání drog v jednotlivých státech EU - depenalizace a dekriminalizace: sémantická rozvaha, zákony o nelegálním užívání a držení drog: sankce bez prvku odnětí svobody, užívání drog, držení drog pro osobní potřebu, další přístupy k držení drog pro osobní potřebu; uplatňování zákonů, zákony a množství, partnerská spolupráce se zdravotním a sociálním sektorem Evropská unie; OSN; legislativa; přístupy k držení drog
926 Užívání drog v EU - legislativní přístupy =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 mezinárodní právní rámec pro otázku drog - klasifikace drog v úmluvách OSN. úmluvy OSN a kontrola užívání drog, článek 3 Úmluvy z roku 1988, Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB), instituce Evropské unie a nelegální užívání drog; právní předpisy týkající se užívání drog v jednotlivých státech EU - depenalizace a dekriminalizace: sémantická rozvaha, zákony o nelegálním užívání a držení drog: sankce bez prvku odnětí svobody, užívání drog, držení drog pro osobní potřebu, další přístupy k držení drog pro osobní potřebu; uplatňování zákonů, zákony a množství, partnerská spolupráce se zdravotním a sociálním sektorem Evropská unie; OSN; legislativa; přístupy k držení drog
927 Užívání drog v EU - legislativní přístupy =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2005 mezinárodní právní rámec pro otázku drog - klasifikace drog v úmluvách OSN. úmluvy OSN a kontrola užívání drog, článek 3 Úmluvy z roku 1988, Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB), instituce Evropské unie a nelegální užívání drog; právní předpisy týkající se užívání drog v jednotlivých státech EU - depenalizace a dekriminalizace: sémantická rozvaha, zákony o nelegálním užívání a držení drog: sankce bez prvku odnětí svobody, užívání drog, držení drog pro osobní potřebu, další přístupy k držení drog pro osobní potřebu; uplatňování zákonů, zákony a množství, partnerská spolupráce se zdravotním a sociálním sektorem Evropská unie; OSN; legislativa; přístupy k držení drog
1220 Užívání drog, alkoholu, tabáku a životní styl středoškoláků a učňů v České republice - 1997 Polanecký, Vladimír; Šmídová, Olga; Studničková, Běla; Šejda, Jan 1998 Výsledky II. dotazníkové studie studie; ČR; 1997
1281 Užívání drog, alkoholu, tabáku a životní styl středoškoláků a učňů v České republice - 1997, II. dotazníková studie Polanecký, Vladimír; Šmídová, Olga; Studničková, Běla; Šejda, Jan 1998 Mládež a drogy 97 - výsledky dotazníkové studie virtuální drogy; kouření tabáku; alkohol; drogy; statistika; informovanost; studie
566 Užívání drog, alkoholu, tabáku a životní styl středoškoláků a učňův České republice - srovnání let 1994, 1995 a 1997 Polanecký, Vladimír; Šmídová, Olga; Studničková, Běla; Šafr, Jiří; Šejda, Jan 1999 statistika komparovaných národních výzkumů 1994, 1995 a 1997; charakteristika národních komparovaných výzkumů; výzkum mládež a drogy 1994; výzkum mládež a drogy 1997; výzkum ESPAD - ČR 1995; legální a nelegální drogy; zkušenost s více rizikovými drogami; okolnosti užívání drog; prevalence nelegálních drog v roce 1994 a 1997; čeští teens ve světle mezinárodního srovnání drogy; alkohol; tabák; životní styl; národní výzkumy; mládež a drogy; ESPAD; legální drogy; nelegální drogy; prevalence; mezinárodní srovnání
1547 Užívání návykových látek u starších a seniorů: opomíjený problém =MCDDA 2008 léky; nelegální drogy; alkohol; rizika pro seniory; diagnostika; léčba