drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „T“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 89
302 Talking About AIDS: A Guide For Everybody =UNICEF; =Music Television; =World AIDS Company 1994 questions and answer about AIDS - guide for everybody HIV; AIDS
1116 Tanec a drogy 2000 a 2003 Kubů, Pavel; Škařupová, Kateřina; Csémy, Ladislav 2006 Výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice tanec; stimulancia; rekreační konzumace drog; sex; řízení vozidla a drogy; doprava
1117 Tanec a drogy 2000 a 2003 Kubů, Pavel; Škařupová, Kateřina; Csémy, Ladislav 2006 Výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice tanec; stimulancia; rekreační konzumace drog; sex; řízení vozidla a drogy; doprava
1118 Tanec a drogy 2000 a 2003 Kubů, Pavel; Škařupová, Kateřina; Csémy, Ladislav 2006 Výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice tanec; stimulancia; rekreační konzumace drog; sex; řízení vozidla a drogy; doprava
376 Targeted Drug Prevention. How to reach young people in the community ? =Pompidou group 2002 drugs; prevention; young people; substance abuse; school; family; gang; communication; evaluation
514 Teaching in the tender years Lloyd, Charlie; Joyce, Ruth. Journal Article. 1999 As drug use drops down the age range, the risk that teaching about drugs in the primary school might incite interest has to be set against the risk of leaving it all too late. Two of Britain's leading experts assess the evidence. teaching about drugs; tender years; prevention
704 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
749 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
750 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
751 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a vývoj. Kooyman, Martien; George, De Leon; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
1530 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a Vývoj. Kooyman, Martien; Leon De, George; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
1531 Terapeutická komunita pro drogově závislé I. Vznik a Vývoj. Kooyman, Martien; Leon De, George; Nevšímal, Petr 2004 Terapeutická komunita pro závislé - cíle a nástroje léčby, výsledky; terapeutické komunity pro drogové závislosti:vývoj v Severní Americe; původ a vývoj terapeutické komunity pro drogově závislé terapeutická komunita; Magdaléna
1532 Terapeutická komunita pro drogově závislé II. Česká praxe. =kolektiv autorů 2007 terapeutická komunita v sysétm péče o drogově závislé; prostředí terapeutické komunity; terapeutické metody; psychoterapeutický proces v terapeutické kominitě; terapeutický tým; terapeutická komunita ve specifických podmínkách; efektivita a budoucnost terapeutických komunit terapeutická komunita; léčba; financování; programy v TK; zdravotní péče; sociální péče; terapeutický tým; vzdělávání pracovníků; supervize; TK v psychiatrické léčebně; TK pro adolescenty; matky s dětmi v TK; duální diganˇozy
49 Terénní práce s uživateli drog: zásady a praxe Rhodes, Tim 1997 podpora změny chování; terénní práce; základní zásady; typy práce v terénu; provádění a řízení terénní práce; vyhodnocování terénní práce; formuláře pro monitorování terénní práce; klíčové publikace o terénní práci harm reduction; prevence; terciální; terénní práce; monitorování; průvodce
972 Terénní práce s uživateli drog: zásady a praxe Rhodes, Tim 1997 podpora změny chování; terénní práce; základní zásady; typy práce v terénu; provádění a řízení terénní práce; vyhodnocování terénní práce; formuláře pro monitorování terénní práce; klíčové publikace o terénní práci harm reduction; prevence; terciální; terénní práce; monitorování; průvodce
973 Terénní práce s uživateli drog: zásady a praxe Rhodes, Tim 1997 podpora změny chování; terénní práce; základní zásady; typy práce v terénu; provádění a řízení terénní práce; vyhodnocování terénní práce; formuláře pro monitorování terénní práce; klíčové publikace o terénní práci harm reduction; prevence; terciální; terénní práce; monitorování; průvodce
974 Terénní práce s uživateli drog: zásady a praxe Rhodes, Tim 1997 podpora změny chování; terénní práce; základní zásady; typy práce v terénu; provádění a řízení terénní práce; vyhodnocování terénní práce; formuláře pro monitorování terénní práce; klíčové publikace o terénní práci harm reduction; prevence; terciální; terénní práce; monitorování; průvodce
1334 Terénní příručka pro pracovníky psychosociálních a humanitárních služeb, kteří se angažují při hromadných neštěstích většího rozsahu =Ministerstvo vnitra ČR 2002 základní východiska v oblasti duševního zdraví a katastrof; potřeby a reakce obětí; poradenské dovednosti při katastrofách; kdy odkázat na odborníky; případné rizikové skupiny; jak předcházet zátěži a jak ji zvládat katastrofa; hromadné neštěstí
490 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
1048 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
1049 Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních Dolanská Pavla; Korčišová Blanka; Mravčík Viktor; Řehák Vratislav 2004 pravidla monitorování infekcí v nízkoprahových zařízeních; pravidla a administrativní rámec testování infekcí; jak motivovat klienta; předtestové poradenství; potestové poradenství; základní charakteristiky vybraných infekčních onemocnění testování infekcí; poradenství; nízkoprahové zařízení; AIDS; virové hepatitidy; syfilis; očkování
562 The 1995 ESPAD Report. =The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) 1997 alcohol and other drug use among students in 26 european countries ESPAD; European countries; study; 1995
100 The Amsterdam drug policy Uitzinger, Marjolijn 1992 about the Amsterdam policy; social and medical care; withdrawal treatment and rehabilitation Amsterdam policy; prevention; methadone; international cooperation
445 The Amsterdam Drug Policy Uitzinger, Marjolijn 1992 information about drug policy in Amsterdam prostitution; healt; drugs; policy; Amsterdam; Netherlands; EU; prevention
101 The Amsterodam Policy on Prostotution Uitzinger, Marjolijn 1992 drugs; policy; Amsterdam; prostitution
9 The Analysis of Cannabinoids in Biological Fluids =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1982 scientic information about cannabinoids cannabinoid; marijuana; research
332 The Assessment of Drug Problems Hartnoll, Richard; Hendriks, Vincent M.; Morrival, Marc 1998 Europe; treatment; emergencies; infectious diseases; production; distribution
22 The Austria Welfare State: a Survey of Social Securiy Systems Horndler, Margit; Worister, Karl 1998 the main features of Austrian social policy; social security schemes and programmes; social security benefits; the Austrian health care system; glossary Austria; social; policy; care; health; drugs; system; glossary
801 The czech Republic - Drug Situation 2002 Mravčík, Viktor; Zábranský, Tomáš; Korčišová, Blanka; Lejčková, Pavla; Škrdlantová, Eva; Šťastná, Lenka; Macek, Václav; Petroš, Ondřej; Gajdošíková, Hana; Miovský, Michal; Kalina, Kamil; Vopravil, Jiří 2003 national strategy - institutional and legal framework, drug policy; epidemiological situation - prevalence, patterns and developments in drug use, health consequences, social and legal correlates and consequences, drug markers, trends per drug; demand reduction interventions - strategies in demand reduction at national level, prevention, harm reduction, treatment. interventions in the criminal justice system, quality assurance, selected issues Czech republic; 2002; national strategy; epidemiological situation; demand reduction interventions; statistics
1069 The Drug Situation in Norway =Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research 2002 annual report; Norway; 2001
1070 The Drug Situation in Norway =Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research 2003 annual report; Norway; 2002
1022 The Drug Situation on Norway 2005 =Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research 2005 national policies and context; drug use in population; prevention - new national strategies; prevalence and incidence estimates; drug-related treatment; health correlates and consequences; responses to health correlates and consequences; social correlates and consequences; the homeless people project Norway; 2005; national strategies; prevalence; incidence; health correlates; social correlates; the homeless
942 The education and prevention contribution from NGOS in drug demand reduction =TACADE 1995 presented by Jessrey Lee, chief executive, TACADE - Educating for health, UK at the international meeting of European NGOS, november 1995, Madrid
235 The Espad Report =Council of Europe 1997 introduction of the project; study desing and procedures; methodological considerations; results; key results country by country; summary and conclusions; The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs Europe; survey; report; project; methodology; Czech Republic; EU; drugs; alcohol; study; colletion; abuse; tobacco; school; youth; children
895 The ESPAD Report 2003 Hibell, Bjorn; Andersson, Barbro; Bjarnason, Thoroddur; Ahlstom, Salme; Balakireva, Olga; Kokkevi, Anna; Morgan, Mark 2004 Alcohol and Other Drug Use Among Students in 35 European Countries ESPAD; alcohol; tobacco; illicit drugs; statistics
462 The Fight Against Drugs - action plan against drug abuse (extract) =The Danish Government 2003 Denmark; action plan; 2003
1050 The Fight Against Drugs - action plan against drug abuse (extract) =The Danish Government 2003 Denmark; action plan; 2003
466 The Focus Group Manual Dawson, Susan; Manderson, Lenore; Tallo, Veronika, L. 1992 social and economic research; metods for social research in tropical diseases; special programme for research and training in tropical diseases tropical diseases; manual; focus group; study; social research
365 The General Potential of Police Prevention in the Area of Illcit Drugs Bollinger, Lorenz 2003 phenomenology and history of 'New Prevention' in Germany; theoretical backround of 'New prevention' in Germany; perception and representation of crime prevention in Germany; managament of 'Fear of srime'; Preventive policing in Germany; projects on the level of the Lander, on the central federal level and od the European level; exemplary drug preventive policing project; 'Info-pool! project of the BKA: List of drug - oriented police prevention projects; legal aspects of preventive policing; Day Bans and stay-away-orders as an instrument of police prevention in the area of illicit drugs in Germany; police prevention - Evaluation and outlook Germany; prevention; policy;
1263 The general potential of police prevention in the area of illicit drugs Böllinger, Lorenz 2003 phenomenology and history of 'New Prevention' in Germany; theoretical backround of 'New prevention' in Germany; perception and representation of crime prevention in Germany; managament of 'Fear of srime'; Preventive policing in Germany; projects on the level of the Lander, on the central federal level and od the European level; exemplary drug preventive policing project; 'Info-pool! project of the BKA: List of drug - oriented police prevention projects; legal aspects of preventive policing; Day Bans and stay-away-orders as an instrument of police prevention in the area of illicit drugs in Germany; police prevention - Evaluation and outlook Germany; prevention;
1592 The Global State of Harm Reduction 2008 =International Harm Reduction Association 2008 This report was made possible by the collaborative input of numerous harm reduction network, drug user organizations and research institutes IHRA would like to acknowledge the invaluable contribution of these individuals and organisations in gathering data for their specific countries or regions harm reduction association; global phenomens; HIV epidemics
561 The Hight Intensity Drug Trafficking Area Program: 2000 =Office of National Drug Control Policy 2001 the hight intensity drug trafficking program: an overview; HIDTA program; HIDTA historical budget authority overview; HIDTA map; individual HIDTA summaries; points of contact; HIDTA developmental dtandarts; strategic goals and objectives of the 2000 national drug control policy HIDTA program; national drug control policy
388 The narrative research method. =World health Organization 2003 Studying begaviour patterns of young people by young people
1370 The National Drug Control Report - 2000 Islamic Republic of Iran =Drug Control Headquarters International Relations Office 2000 Opium production in Afghanistan; Provincial Opium Production in Afghanistan; Iranian Drug Control Martyrs in 1979 - 2000; Annual Drug Seizures in the Iran Afghanistan; Iran; report
113 The Orff Musictherapy Orff, Gertrud 1980 The Orff Music Therapy has been used for some time by the autor in her work in Europe and the United States with children with various and multiple handicaps. It has produced excellent results. This book provides the first statement of its fundamental principles and gives practical examples and pictures of particular cases music therapy; therapy; Europe; United States; handicap; children; principles
12 The Practical Guide to the Controlled Drugs and Substances Act Brucker, Theresa, M. 1997 offences and punishment; the substantive offences, enforcement, disposal of controlled substances; transitional provisions; consequential amendments; repeal and coming into force; the schedules to the act; alleged police wrongdoing: the law enforcement regulations under the controlled drugs and substances act legislation; law; punishment; enforcement; drugs; policy; police
1068 The practices and context of pharmacotherapy of opioid dependence in central and eastern Europe =Department of Mntal Halth and Substance Abuse 2004 range of pharmacological approaches to opioid dependence; treatment documentation and evaluation research; backround and current practices of substitution therapy in western Europe; substitution therapy in central and eastern Europe; key informant country reports pharmacotherapy; opioid dependence; Belarus; Bosnia; Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Czech republic; Estonia; Hungary; Kyrgyzstan; Latvia; Lithuania; Poland; Russian rederation; Slovakia; Slovenia; Ukraine
583 The primary school. Drug pack Cohen, Julian; Scott, Sue; Scott, Norman; Kay, James 1995 attitides and issues; facts about drugs; dealing with drug incidents; identifying priorities for action; assessing what childres know and feel about drugs; skills in drug related situations drugs; risks; media; drug drama
1052 The Quarterly Publication from the National Collaborating Centre for Drug Prevention, Issue 3, September 2005 =National Collaborating Centre 2005 drug use in vulnerable young people; preventing drug use and violence in recreational setting; cannabis gateway theories prevention; journal; young people; methamphetamine; recreational setting; cannabis
941 The Rapid Assessment and Response guide on injecting drug use (IDU-RAR) =Division mental health and prevention of substance abuse 1998 relationship between rapid assessment and rapid response; injecting drug use, adverse consequences for health, and public health prevention of harm; key issues for rapid assessment and response of injecting drug use; principles of rapid assessment and response methods (RAR); response and intervention development; community participation and advocacy; organising rapid assessment and response rapid assessment; rapid response; injecting drug us; public health prevention; RAR
173 The Role of Applied Research in Public Awareness and Policy Development Kirsch, Henry 1992 abstract of the study drawn from 'Survey on Drug Prevalence and Attitudes in Urban Panama' study; Panama; drugs; prevalence; research
1640 The Role of the Mass Media in Drug Demand Reduction Pompidou Group 1995
1074 The Russian Federation Drug Overview =Federal Drug Control Service of the Russian Federation 2005 for 10 month 2005 Russian federation; 2005
305 The Slovak Republic Anti-Drug National Program =The Committee of Ministers For Drug Addiction and Drug Control 1996 drug addiction; national program; Slovak republic
539 The social impact of drug abuse. =United Nations 1996 This study was originally prepared byby UNDCP as a position paper for the World Summit for Social Development (Copenhagen, 6-12 March 1995) growing plants to produce drugs; distribution and illicit trafficking; consumption; overview of opium/heroin and coca/cocaine; family; community; health; education; crime; work and employment; environment; alternative development; marginalization; future challenges
777 The state of drug addiction and drug control in the Slovak republic =National drug monitoring centre Bratislava 2004 Developments, trends and selected issues concerning the drug problem Slovak republic; 2004; the state of drugs; statistic
778 The state of drug addiction and drug control in the Slovak republic =National drug monitoring centre Bratislava 2004 Developments, trends and selected issues concerning the drug problem Slovak republic; 2004; the state of drugs; statistic
1417 The state of the drugs problem in Europe. Annual report 2007 =EMCDDA 2007 drug situation in Europe; policies and lows; national drug strategies; new and emerging drug trends and action on new drugs; drug-related infectious diseases and drug-related deaths Europe; drug situation; HIV; AIDS; cannabis; cocaine; ecstasy; amphetamine; opioid; LSD; crack; hepatida C; prevention
1418 The state of the drugs problem in Europe. Annual report 2007 =EMCDDA 2007 drug situation in Europe; policies and lows; national drug strategies; new and emerging drug trends and action on new drugs; drug-related infectious diseases and drug-related deaths Europe; drug situation; HIV; AIDS; cannabis; cocaine; ecstasy; amphetamine; opioid; LSD; crack; Hepatitis C; prevention
1419 The state of the drugs problem in Europe. Annual report 2007 =EMCDDA 2007 drug situation in Europe; policies and lows; national drug strategies; new and emerging drug trends and action on new drugs; drug-related infectious diseases and drug-related deaths Europe; drug situation; HIV; AIDS; cannabis; cocaine; ecstasy; amphetamine; opioid; LSD; crack; Hepatitis C; prevention
1465 The statistics on drug-related deaths in Europe =Swedish National Institute of Public Health 2001 report from the conference in Stockholm in April 2001 conference; report
171 The Supply of Illicit Drugs to the United States =National Narcotics Intelligence Consumers Committee 1995 report - supply of illicit drugs to the United States supply; illicit; drugs; United States; Cocaine; Opiates; Cannabis; Chemicals; abuse; distribution; South America; Europe; Africa/ The Middle East; The Far East; purity; India; Central Asia; Latin America; The Commonwealth; Baltic Republics; stimulants; halucinogens; benzodiazepine; production; use; potency
1403 The Task Force to Rewiew Services for Drug Misuses =Department of Health 1996 Report of an Independent Review of Drug Treatment Services in England England; treatment
381 The United Nations and Drug Abuse Control =Department of Public Information 1992 prevention and reduction of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances; drug abuse prevention; international Co-operation in drug control; the United Nations System and Drug Control United Nations; prevention; programmes; home; school; workplace; crime; drugs
1093 The United Nations Drug Control Treaties =The Senlis Council neuvedeno The Sngle Convention on Narcotic Drugs; The Convention on Psychotropic Substances; The Convention against Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances conventions; United Nations
167 The Uses of Data in Drug Policy Formulation Jutkowith, Joel, M 1992 how to use the data in drug policy formulation drug; policy; strategy; data; United States
95 TIAFT 2001 Prague (The International Associationof Forensic Toxicologists) Balíková, Marie; Nováková, Eva 2001 Conference proceedings conference; toxicology; forensic; drugs; addiction; testing; risks; alcohol; medical
1036 Tiered Approach to Drug Prevention and Treatment Among Young People Burrell, Kimberley; Jones, Lisa; Sumnall, Harry; McVeigh, Jim; A Belis, Mark neuvedeno prevention; young people; tiered approach
847 Tiskový servis odboru prevence kriminality, červen 2003 =Ministerstvo vnitra 2003 zpráva o korupci v ČR; národnostní strategie policie pro práci s národnostními menšinami; soužití s cizinci očima nezletilců - průzkum; jednání policistů s obětí trestného činu; lze děti uchránit před nástrahami léta ?; třetí kulatý stůl k domácímu násilí od záštitou MV; problémy drogové závislosti v těhotenství; špatné zacházení se seniory - právní možnosti v ČR; pracovníci v ohrožení - psychologická příprava; jak zabezpečit svůj dům a byt řed odjezdem na dovolenou; první pomoc při dopravní nehodě těhotenství; těhotenství
457 To fight drugs you don't need a tol of words you just need one ACT. =Rainbou, International Association Against Drugs. 1997
1598 Towards a Better Understanding of drug-related Public Expenditure in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2008 Drug-related economic evaluation: key issues; Drug-related public expenditure in Europe Europe; expediture
1599 Towards a Better Understanding of drug-related Public Expenditure in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2008 Drug-related economic evaluation: key issues; Drug-related public expenditure in Europe Europe; expediture
794 Training Manual. Key aspects of substitution treatment for opiate dependence Verster, Annette; Buning, Ernst neuvedeno general introducion to substitution treatment; scientific evidence; different substitution drugs; clinical aspects; special patient groups; maximising professionalism manual; substitution; opiate dependence; scientific evidence;
1101 Training on AIDA for personnel in drug treatment centres =WHO 1988 report on a WHO meeting, Bremen, 26-28 August 1987 WHO; report; meeting; AIDS; treatment
314 Treated Drug Users in 23 Europian Cities =Pompidou Group 1999 european cities; data 1997; trends 1996-67/statistics drugs; group project; drug treatment demand; final report; drugs; addiction
868 Treatment of Criminal Drug Abusers =Nordic Council of Ministers 2000 Contribution to the Meeting of the Nordic Council of Ministers (Ministers Responsible for Narcotic Drugs Issues), August 31 - September 1, 2000 meeting
644 TrednWise Cruts, A.A.N.; Ouwehand, A.W.; Vijngaart G.F 1997 trend figures in addiction care and treatment in the Netherlands from 1998 through 1996 and prognoses for the year 2006 based on the National Alcohol and Drugs Information System (LADIS) Netherlands; National Alcohol and Drug Information System; LADIS
1350 Trends in Drug and Drug Abuse Indicators =Institute od Drugs and Drug Addictionś National Report 2004 neuvedeno Portugal; national report; 2004
1217 Tréning pre rómsku mládež Arbexová, Carmen 2006 Cílem tréningu pro romskou mládež je zavést speciální preventivní opatření ve španělských rómských asociacích a zároveň vyhodnotit pracovní postupy a jejich účinek. Slovensky rómové; prevence; prevenční program; mládež; Romano Sastipen
426 Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Sotolář, Alexander; Púry, František; Šámal, Pavel; Kudrle, Stanislav; Kalina, Kamil; Kroftová, Andrea; Radimecký, Josef; Macek, Václav; Műllerová, Pavlína 2003 přehled soudní judikatury k drogové problematice; slovníček pojmů; přehled účinků a způsobů užití vybraných drog; instituce poskytující péči a služby osobám užívajícím omamné a psychotropní látky; probační a mediační služba - mediátoři a probační úředníci, věnující se osobám užívajícím drogy; přehled protidrogových koordinátorů trestná činnost; zneužívání drog; judikatura; drogové trestné činy
427 Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Právní aspekty trestního postihu drogové kriminality, lékařský přístup ke zneužívání drog a možnosti resocializace uživatelů drog. Sotolář, Alexander; Púry, František; Šámal, Pavel; Kudrle, Stanislav; Kalina, Kamil; Kroftová, Andrea; Radimecký, Josef; Doubravová, Dagmar; Gawlik, Ladislav; Klíma, Petr; Műllerová, Pavlína; Nanque, Otmara 2002 česká a mezinárodní strategie řešení problému zneužívání drog; drogové trestné činy; trestná činnost zločineckých skupin; alternativní řešení; dokazování v trestních věcech; psychologické a medicínské aspekty trestního postihu; rozdělení, účinky a zneužívání základních drog; systém péče o problémové uživatele a drogově závislé; mediační a probační činnost; resocializační programy drogové trestné činy; trestné činy; strategie; zneužívání drog; drogy; resocializační programy; mediační a probační činnost
272 Troubles Déficitaires de Lattention/Troubles Hyperkinétiques:Diagnostic et Traitment par des Stimulants =Council of Europe 2000 seminaire
238 Turkish Drug Report 1999 =Ministry of Interior Turkish National Police, Department of Anti-Smuggling and Organized Crime 2001 general situation in drug trafficking, struggle of Turkey against drug trafficking, evaluation, combating drug abuse, works performed, drug statistics Turkey; statistics; report; drugs; trafficking; evaluation/abuse; treatment; prevention; criminality; services; legislation
1587 Turkish report on drug and organized crime 2006 =Department of anti-smuggling and organized crime 2007 Turkey; report; 2005
439 Turning Awareness Into Action. What your community can do about drug use in America =Department of health and human services 1991 USA; drugs; prevention; trends
1257 TV Station - the Source of Europeś Demise ? Bllingham, Peter, Stephens, Clos Elan at all 2007 Lectures and discussions at the nternational conference organized by the company Corona Permanent Commissipn fo the Media of the Parliament of the Czech Republic and The Association of European Journalists, 3nd and 4th in Třeboň. TV Station; přednášky; diskuze
781 Twining Proposal to the Czech Republic for the Strengthening National Policy to Combat Illicit Drugs, project CZ 2000-06-04 =University Madrid 2000 This document presents the proposal presented by the Spanish National Plan on Drugs to the Ministres of Health, Labour and Social Affairs, Interior, Justice and Education and National Drug Commission of the Czech Government in response to a call for proposal from the Czech government, the objective of witch is the Strengthening National Policy co Combat Illicit Drugs, CZ 2000-06-04; Title of project: Strengthening national policy to combat illicit drugs project; Spain; Czech republic; twining; justice; home affairs
1151 Twinning Project 'Drug Policy' 2001-2002 =National Drug Commission; =Öbig - Australian Heatl Institute neuvedeno Twinning Project 'Drug Policy'
1681 Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem /svépomocná příručka/ Nešpor, Karel 1992 Týká se to i mě?; Jak je to s pevnou vůlí?; Proč životní styl?; 'Hodný' a 'zlý' stres; Návyk se dá překonat; Jak zvýšit své sebevědomí; Dá se pít s mírou?; Co je třeba vědět o recidivě; Mezi lidmi; A co sex?; Co s problémy v manželství a partnerství?; Děti v rodinách, kde jsou problémy s alkoholem; Kapitola pro příbuzné a přátele; V čem je to u žen jinak?; Kapitola o mladých a pro mladé; Děda/babička pije!; Lidé, kteří mají problémy s alkoholem, si pomáhají navzájem; Duchovní pomoc při překonávání problémů s alkoholem; Vydržet příručka; alkohol; manželství/partnerství; děti