drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „S“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 112
315 Safe Development for Southern Italy =European Union neuvedeno Security for Development of Southern Italy Italy; development; programme
398 Sám sebou 1 Kašparová, Zdena; Houška, Tomáš; Štablová, Renata 1995 určeno jako učebnice pro 6.ročník základní školy drogy v dějinách lidstva; kouření; alkohol; léky; automaty; sebepoznání; relaxační cvičení; hathajóga
94 Sborník příspěvků z konference 'Představení strategie protidrogové politiky okresu Liberec pro období 2001-2004' =Okresní úřad Liberec 2001 Sborník příspěvků z konference 'Představení strategie protidrogové politiky okresu Liberec pro období 2001-2004' sborník; konference; politika; protidrogová; drogy; strategie; Liberec; závislost; prevence; léčba
949 Sborník tezí =Ministerstvo zdravotnictví 1999 Sborník tezí k Základnímu metadonovému semináři, konananému 13.-19.9.1999 v Kamenných Žehrovicích metadon; seminář
299 Sborník volnočasových aktivit pro děti a mládež okresu Liberec v roce 2001 =Okresní úřad Liberec 2001 drogová politika okresu Liberec; liberecké instituce; zařízení pro děti a mládež mládež; prevence; volnočasové aktivity; Liberec
878 Sborník z II. krajské protidrogové konference =Asociace nestátních organizací 2004 Sborník z konference Měřín 18.-19.listopadu 2004 konference
518 School-Based Adolescent Drug Prevention Programs: 1998 Meta - Analysis. Journal article. Tobler, S. Nancy; Roona, R. Michael; Ochshorn, Peter; Marshall, G. Diana; Streke, V. Andrei; Stackpole, M. Kimberly 2000 This paper reports on meta-analysis of 207 universal school-based drug prevention programs that compared the self-reported drug use treatment to control or comparison youth. Programs are classified into Interactive and Non-Interactive groups based on combination of content and delivery method. Weighted categorical and weighted regression methods have been used to determine the attributes that most effectively reduce, delay, or prevent drug use, including program size, type of control group and leader, attrition, target drug, intensity, grade, special population and level of drug use. Program type ans size are found to be significant predictors of effectiveness. Non-interactive lecture-oriented preventionprograms that stress drug knowledge or affective development show small effects. Interactive programs that foster develompent of interpersonal skills show significantly greater effects that decrease with large-scale implementations. school-based drugprograms; meta-analysis
512 School-based Drug Abuse Prevention Ballard, Rod 2002 predicting drug use; lessons from past approaches; lessons from the research; recent developments; school climate and classroom environment; managing drug related incidents in schools; health promoting schools; teacher training; the role of parents in drug education; harm minimisation; components of effective drug abuse prevention programs children; education in schools; interactive programs
515 School-based substance abuse prevention: a review of the state of the art in curriculum, 1980 - 1990. Health education research Hansen, B. William 2002 Substance use prevention studies published between 1980 and 1990 are reviewed for content, methodology and behavioral outcomes. Studiea were classified based on the inclusion of 12 content areas: information, decision making, pledges, values clarisication, goal setting, stress managament, self- esteem, resistance skills training, life skills training, norm setting, assistance and alternatives. Six groups of programs (information/values clarification, affective education, social influence, comprehensive, alternatives and incomplete programs) are identified. Reports are analyzed for two major threats to validity, selection bias and statistical power. Program groups generally have similar selection biases but have important differences in statistical power.Comprehensive and Social influence programs are found to me most successful in preventiving the onset of substance use. prevention; school-based
503 Science - Based. Substance Abuse Prevention - a Guide. =National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information Rockville 2001 science-based substance abuse prevention - a guide; risk and protective factors; issues in defining scientifically defensible knowledge; application of specific principles and criteria to research findings; the CSAP approach to identifying scientifically defensible prevention interventions; resources for identifying scientifically defensible prevention principles and programs prevention; guide; risk and protective factors; prevention principles; prevention program
1618 Scientologie, vybrané texty =kolektiv autorů 2006 Informace a vybrané texty ze vzdělávání krajských koordinátorů, Koloděje 21. - 22.6.2006 scientologie; konference; krajští koordinátoři; vzdělávání
1729 Selected Issue 2010. Problem amphetamine and methamphetamine use in Europe EMCDDA 2010 Overview of amphetamines use in Europe; Problem amphetamines use in Europe amphetamine; methamphetamine; Europe; treatment
1730 Selected Issue 2010. Problem amphetamine and methamphetamine use in Europe EMCDDA 2010 Overview of amphetamines use in Europe; Problem amphetamines use in Europe amphetamine; methamphetamine; Europe; treatment
1731 Selected Issue 2010. Problem amphetamine and methamphetamine use in Europe EMCDDA 2010 Overview of amphetamines use in Europe; Problem amphetamines use in Europe amphetamine; methamphetamine; Europe; treatment
1726 Selected Issue 2010. Treatment and care for older drug users EMCDDA 2010 Setting the scene: ageing and drug use in Europe; Drug use, health and social characteristics of older problem drug users in Europe; Responses to older problem drug users: policies, treatment and care treatment; care; drug users; ageing; Europe; health
1727 Selected Issue 2010. Treatment and care for older drug users EMCDDA 2010 Setting the scene: ageing and drug use in Europe; Drug use, health and social characteristics of older problem drug users in Europe; Responses to older problem drug users: policies, treatment and care treatment; care; drug users; ageing; Europe; health
1728 Selected Issue 2010. Treatment and care for older drug users EMCDDA 2010 Setting the scene: ageing and drug use in Europe; Drug use, health and social characteristics of older problem drug users in Europe; Responses to older problem drug users: policies, treatment and care treatment; care; drug users; ageing; Europe; health
1732 Selected Issue 2010. Trends in injecting drug use in Europe EMCDDA 2010 Prevalence and trends in injecting drug use in Europe; Interventions targeting injecting drug use injecting drug use; trends; Europe; interventions
1733 Selected Issue 2010. Trends in injecting drug use in Europe EMCDDA 2010 Prevalence and trends in injecting drug use in Europe; Interventions targeting injecting drug use injecting drug use; trends; Europe; interventions
1734 Selected Issue 2010. Trends in injecting drug use in Europe EMCDDA 2010 Prevalence and trends in injecting drug use in Europe; Interventions targeting injecting drug use injecting drug use; trends; Europe; interventions
286 Seminar on the prevention of urban delinquency linked to drugs dependence =European Parlament; =Presidency of the European Union; =European Commission 1996 seminar on the prevention of urban delinquency linked to drugs dependence, Brussels, 21 - 22. 12.1996 seminář
1286 Service Standards for Addiction Therapeutic Communities. Consultation Draft Association of Therapeutic communities community; core standards; physical environment; staff; joining and Leaving; therapetic Environment; treatment programme; wxrernal Relations
325 Sešit 1 - Plánování evaluací =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 plánování evaluací evaluace
326 Sešit 2 - Provádění evaluací =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 evaluace; provádění
327 Sešit 3 - Analýza potřeb =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 evaluace; analýza potřeb
328 Sešit 4 - Evaluace procesu =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 evaluace procesu
329 Sešit 6 - Evaluace spokojenosti klientů =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 evaluace; spokojenost klientů
330 Sešit 7 - Evaluace výsledku =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 evaluace; evaluace výsledku
1236 Seznam a definice výkonů drogových služeb =Kolektiv autorů 2006 seznamy výkonů pro drogové služby se schváleným standardem odborné způsobilosti - detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba, stacionární programy, krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, rezidenční péče v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčba, programy primární prevence; seznamy výkonů pro drogové služby bez schváleného standardu odborné způsobilosti - drogové služby ve vězení, víceúčelové drogové služby drogové služby; výkony
1237 Seznam a definice výkonů drogových služeb =Kolektiv autorů 2006 seznamy výkonů pro drogové služby se schváleným standardem odborné způsobilosti - detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba, stacionární programy, krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, rezidenční péče v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčba, programy primární prevence; seznamy výkonů pro drogové služby bez schváleného standardu odborné způsobilosti - drogové služby ve vězení, víceúčelové drogové služby drogové služby; výkony
1238 Seznam a definice výkonů drogových služeb =Kolektiv autorů 2006 seznamy výkonů pro drogové služby se schváleným standardem odborné způsobilosti - detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba, stacionární programy, krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, rezidenční péče v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčba, programy primární prevence; seznamy výkonů pro drogové služby bez schváleného standardu odborné způsobilosti - drogové služby ve vězení, víceúčelové drogové služby drogové služby; výkony
465 Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003 Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci podle krajů v ČR - adresa, PSČ, obec, kontaktní osoba, telefon, e-mail, typ služeb prevence; protidrogová prevence; léčba; resocializace; seznam zařízení
717 Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003 Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci podle krajů v ČR - adresa, PSČ, obec, kontaktní osoba, telefon, e-mail, typ služeb prevence; protidrogová prevence; léčba; resocializace; seznam zařízení
1058 Shooting Up =Centre for Research on Drugs; =Health Behaviour, Imperial College London 2004 Infection among injecting drug users in the United Kingdom 2003 United Kingdom; 2003; injecting drug users
930 Shooting Up. Infections among injecting drug users in the United Kingdom 2003. =National Public Health Service fos Wales 2004 England; Scotland; Wales; Northern Ireland; hepatitida C; hepatitida B; hepatitda A; HIV; HTLV-II; bacterial infections; VHA; VHB
933 Shrnutí aktivit AC Company 2002 - 2003 Schatz, E. neuvedeno cizinci užívající drogy ve vězení; mobilita v příhraníčních regionech; dobře fungující model; imigrace a drogy; deportation for offences under the Opium Law; the repatriation of British Drug Users back to the UK; frequently asked questions on the drug help systems in Europe AC company; imigrace; ciznci; vězení; opium; drug help system
1669 Signals from drug research Muscat, Richard; Korf, Dirk; Negreiros, Jorge; Vuillaume, Dominique 2009 social drug research; psychological drug research; biomedical drug research; drug treatment; cannabis in Europe: social research studies on dynamics in perception, policy and markets; drug research: recent signals from the psychological field; drug research: recent signals from the biomedical field; initial assessment of the European Scientific Conference on 'How can we better treat drug addiction? New scientific and clinical challenges for Europe'; programme of the European Conference of Scientific Experts (9 and 10 December 2008); Pompidou Group publications and documents cannabis; drug research; treatment; signals
1397 Sistema D'informació sobre Drogodependéncies a Catalunya =Organ Técnic de Drogodependéncies 1994 Catalunya; Katalánsko
1228 Síť organizací primární protidrogové prevence docálně patologických jevů v Praze =Krajské oddělení protidrogové prevence MHMP 2005 primární protidrogová prevence; Praha
153 Situation Analysis of Children in the Czech Republic 1998 =Unicef 1998 political and economic background, demographics, health status of children and adolescents, education, legal status of children, family, status of women, children in need of specialized care, minorities, refugees and children of minorities in Czech society, children and adolescents at risk, NGO, conclusion children; adolescents; woman; Czech Republic; Europe; risk; education; family; drug abuse; legislation; minorities; refugees; NGO
815 Situation Report CEECs. Overview new member state coutries =European Commision 2004 NSDPAs; legislation; special investigative methods; dismantled labs; seized precursors and synthetic drugs Bulgaria; Czech republic; Estonia; Hungary; Latvia; Poland; Romania; Slovakia; Slovenia; Lithuania
1445 Sixth and Seventh Periodical Report On the Performance of Obligations Arrising From the International Convention On the Elimination of all Forms of Racial Discrimination =Secretariat of the Government Council for Human Rights 2007 human rights; Czech republic; report
1297 Slovenský Trestní řád =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2006 určeno pro odbornou veřejnost Trestní řád; Slovensko
1296 Slovenský Trestní zákon =Institut pro kriminologii a sociální prevence 2006 určeno pro odbornou veřejnost trestní zákon; Slovensko
121 Slovník prevence problémů působených návykovými látkami Nešpor, Karel; Provazníková, Hana 1997 první pomoc při otravě návykovými látkami; doporučení rodičům; kontakty; prevence v rodině, škole a místě bydliště; pro rodiče a pedagogy pomoc; prevence; otrava; návykové látky; drogy; rodiče; děti; kontakty; rodina; škola; adresář
342 Smernice k Metadónu Verster, Annete; Buning, Ernst 2000 matadón; závislosť; opiáty; liečba; Evropa; farmakológia; výzkum; detoxifikace; HIV; hepaitída
308 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 příručka pro zpracovatele akčních plánů a směrnice na hodnocení drogové prevence Slovensko; akční plán; drogová prevence
707 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 Slovensko; směrnice; hodnocení prevence
708 Smernice na hodnotenie drogovej prevencie. Príručka pre autorov a hodnotitelov projektov. =EMCDDA 2004 Slovensko; směrnice; hodnocení prevence
920 Směrnice pro strukturované programy udržovací léčby metadonem Mason, Peter 1995 účely a cíle udržovací léčby metadonem, požadavky pro schválení, principy methadonové léčby; prověřování uchazečů o udržovací léčbu methadonem, přijetí k léčbě a identifikace klienta; podávání methadonu, fázová léčba, vývoj a podávání s sebou a v místě, podávání jiných léků; testování moči; detoxifikace od methadonu; práva klientů a povinnosti personálu; sledování, hodnocení a prověrky programů směrnice; metadon; strukturované programy; udržovací léčba
287 Smlouva o Ústavě pro Evropu =Evropská unie 2005 vymezení a cíle unie, základní práva a občanství unie; listina základních práv; politiky a fungování unie; protokoly; prohlášení týkající se ustanovení Ústavy Evropská unie; politika; legislativa
685 Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování Zábranský, Tomáš; Vorel, František; Balíková, Marie; Šejvl, Jaroslav 2004 úmrtí v souvislosti s drogami v ČR, aktuální stav, stav v jiných zemích ČR; úmrtí; předávkování; standardy - úmrtí
686 Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR. Stručný souhrn a manuál pro monitorování Zábranský, Tomáš; Vorel, František; Balíková, Marie; Šejvl, Jaroslav 2004 úmrtí v souvislosti s drogami v ČR, aktuální stav, stav v jiných zemích ČR; úmrtí; předávkování; standardy - úmrtí
248 Social Integration, Finally on the Map =Streeting Committee od Reducing the Nuisance Caused by Addicts 2000
143 Social Policy in 1998 =Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic 1999 Slovak social policy in 1998 policy; social; Slovak Republic; Europe; drugs; treatment; care; abuser
443 Social Policy of the Slovak Republic in 1977 =Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic 1999 demografic development; socially purposeful jobs; standard of living; penson scheme; social care; family; children
294 Social Reactions to Juvenile Deliquency =Council of Europe 1989
1476 Sociální práce s lidmi se závislostí 2007/3 =kolektiv autorů 2007 sociální práce s lidmi se závislostí; ze strany státu není jasno, na co se chce zaměřit v drogových službách; protidrogový koordinátor se chce zaměřit i na prevenci, léčbu, resocializaci a snižování škod; združenie STORM realizovalo v Nitre a Seredi projekt Odborníci na ulici časopis; sociální práce; závislost; drogové služby
1367 Sonda do drogové scény a analýza potřeb regionu Jindřichohradecko Schwarz, Štefan; Brejcha, Tomáš; Němec, Michal 2007 demografické ukazatele regionu; situační vývoj drogové politiky v regionu Jindřichohradecka; popis současné sítě drogových služeb; analytické výstupy z místních šetření studie; Jindřichův Hradec; Třeboň; Dačice; České Velenice; drogová politika; drogové služby
1394 Soubor protidrogových opatření ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na léta 2001 - 2004 =Vězeňská služba České republiky 2001 opatření v oblasti redukce nabídky; opatření v oblasti primární prevence; opatření v oblasti sekundární a terciární prevence vězeňská služba; protidrogová opatření; prevence
1565 Soukromé věznice v ČR - realita nebo fikce ? Peštová, Marie 2008 Úvodem se práce zaměřuje na působení soukromého sektoru v oblasti výkonu práva včetně podstaty soukromých věznic. Hlavním cílem práce je zjistit, zda věznici, která se má otvírat u nás jako první soukromá věznice v ČR, skutečně můžeme považovat za soukromou. V rámci řešení této otázky se práce zaměřuje nejdříve na projekty Public Private Partnership (PPP) obecně, na jejich charakteristiku a implementaci. Dále se práce zabývá konkrétním projektem věznice, která má vzniknout v roce 2009 v Rapoticích u Brna. Zaměřuje se především na rozložení rizik mezi soukromým a veřejným sektorem a na provoz věznice v praxi. V neposlední řadě práce porovnává soukromou věznici v Rapoticích se zařízením Bay correctional Facility na Floridě a dochází k závěrům, že věznici v Rapoticích za zcela soukromou považovat nemůžeme a že má oproti americké věznici určité odlišnosti. soukromý sektor; soukromá věznice; Public Private Partnership projekt; veřejný sektor; vězeňství; bakalářská práce
1053 Specifické aspekty zneužívání drog u žen =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2001 alkoholismus u žen; nealkoholové drogy u žen; drogy a těhotenství; dítě nebo kariéra; ohrožování plodu - ohrožování dítěte; dítě a matka užívající drogy; matka a dítě užívající drogy výzkum; ženy; matka a dítě; ženy a drogy
637 Specifika romských uživatelů drog ve srovnání s majoritními uživateli Vyhnalová, Alice 2004 popis osučasného stavu drogové scény v ČR; primární protidrogová prevence; rodina uživatele a její specifika (majoritní a romská rodina); informovanost narkomanů o rizicích spojených s užíváním drog; specifika práce s romskými uživateli drog; srovnání vybraných charakteristik u obou skupin obyvatelstva; absolventská práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze 10 romové; drogy; absolventská práce
1567 Spotřební daň na pivo v zemích Evropské unice Műller, Luděk 2008 Práce se zaměřuje na porovnání spotřebních daní na pivo v zemích Evropské unie. Definuje spotřební daň a zmiňuje vývoj a historii regulace alkoholických nápojů. Zabývá se způsobem, jak jsou v jednotlivých státech sazby stanoveny. Provádí podrobné srovnání všech čllenů EU podle výše jejich spotřební daně na pivo. Porovnává je na základě absolutní částky spotřební daně i přepočtenou hodnotou podle cenové hladiny, velikosti HDP nebo čisté průměrné mzdy. spotřbní daň na pivo; daňová politika; Evropská unie; komparativní analýza; výše sazeb; bakalářská práce
1582 Srovnání regulace trhu s alkoholem a tabákovými výrobky v České republice Králová, Lenka 2008 Cílem bakalářské práce je porovnat současný přístup ze strany státu k omezení nabídky a poptávky po alkoholu a tabákových výrobcích. Ke zjištění tohoto cíle slouží legislativní opatření, dokumenty a programy, podle kterých se Česká republika řídí. K porovnání jednotlivých regulačních prvků týkajících se poptávky po alkoholu a tabákových výrobků slouží možnosti dostupnosti, povinnosti provozovatele, zákazů a povinných označení jednotlivých výrobků. Ke komparaci v oblasti nabídky alkoholu a tabákových výrobků slouží zdanění se zaměřením na spotřební daň obou výrobků. Závěr práce dochází ke zjištění, že větší restriktivní opatření jsou v oblasti tabákových výrobků. I přes větší regulační opatření je vidět rostoucí roční spotřeba cigaret na osobu. U alkoholových výrobků jsou menší restriktivní opatření. Přes tyto menší opatření se spotřeba alkoholu pohybuje v rozmezí mezi 9,8 a 10,2 litru čistého alkoholu na osobu. alkohol; tabák; restriktivní opatření; poptávka; nabídka; spotřební daň; prevence
651 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
681 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
683 Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Lejčková, Pavla; Mravčík, Viktor; Radimecký, Josef 2004 Situační analýza užívání drog v širším demografickém a socioekonomickém kontextu; analýza srovnání krajů z hlediska užívání drog ČR; kraje; užívání drog; sociodemografické ukazatele; 2002
1339 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005 primární prevence užívání návykových látek - definice pojmů, cílové skupiny programů; standardy odborné způsobilosti - práva klientů, zásady poskytování odborných programů, odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů, prostředí a materiálně - technické zázemí, hodnocení kvality a efektivity odborných programů; programy specifické prevence poskytované v rámci a mimo školní docházku, programy včasné intervence, vzdělávací programy primární prevence; standardy odborné způsobilosti
1340 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005 primární prevence užívání návykových látek - definice pojmů, cílové skupiny programů; standardy odborné způsobilosti - práva klientů, zásady poskytování odborných programů, odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů, prostředí a materiálně - technické zázemí, hodnocení kvality a efektivity odborných programů; programy specifické prevence poskytované v rámci a mimo školní docházku, programy včasné intervence, vzdělávací programy primární prevence; standardy odborné způsobilosti
361 Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémových uživatelům a závislým na návykových látkách Kalina, Kamil 2003 Verze 7 - 2.revize standardy odborné způsobislosti; odborné služby; programy
1008 Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémových uživatelům a závislým na návykových látkách Kalina, Kamil 2003 Verze 7 - 2.revize standardy odborné způsobislosti; odborné služby; programy
217 Statistická ročenka kriminality =Ministerstvo spravedlnosti ČR 2002 statistický přehled kriminality za rok 2001 v České republice podle hlav a paragrafů legislativa; ČR; kriminalita; ministerstvo; 2001; zákony
950 Statistická ročenka kriminality =Ministerstvo spravedlnosti ČR 2003 statistický přehled podle hlav a paragrafů trestního zákona za rok 2002 kriminalita; trestní zákon; trestní čin; 2002
1596 Stav drogové problematiky v Evropě, výroční zpráva za rok 2008 =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2008 Evropa; drogová situace; konopí; amfetaminy; extáze; LSD; kokain; crack; opiáty; injekční užívání drog; infekční nemoci; úmrtí; nové drogy; 2007
1597 Stav drogové problematiky v Evropě, výroční zpráva za rok 2008 =Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 2008 Evropa; drogová situace; konopí; amfetaminy; extáze; LSD; kokain; crack; opiáty; injekční užívání drog; infekční nemoci; úmrtí; nové drogy; 2007
1411 Stav drogové problematiky v Evropě. Zpráva za rok 2007 =EMCDDA 2007 drogová situace v Evropě; protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě; užívání opiátů a injekční užívání; trendy užívání nových a nově se rozmáhajících drog a opatření proti novým drogám konopí; amfetaminy; extáze; ASD; kokain; crack; opiáty; injekční užívání; trendy; Evropa; drogová situace; legislativa
1412 Stav drogové problematiky v Evropě. Zpráva za rok 2007 =EMCDDA 2007 drogová situace v Evropě; protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě; užívání opiátů a injekční užívání; trendy užívání nových a nově se rozmáhajících drog a opatření proti novým drogám konopí; amfetaminy; extáze; ASD; kokain; crack; opiáty; injekční užívání; trendy; Evropa; drogová situace; legislativa
1413 Stav drogové problematiky v Evropě. Zpráva za rok 2007 =EMCDDA 2007 drogová situace v Evropě; protidrogové politiky a legislativa; řešení drogové problematiky v Evropě; užívání opiátů a injekční užívání; trendy užívání nových a nově se rozmáhajících drog a opatření proti novým drogám konopí; amfetaminy; extáze; ASD; kokain; crack; opiáty; injekční užívání; trendy; Evropa; drogová situace; legislativa
1765 Stav drogovej problematiky na Slovensku. Súhrn Výročnej správy NMCD o stave drogovej problematiky v roku 2012 Národné monitorovacie centrum pre drogy 2013 Výročná správa; protidrogová politika; 2012; Slovensko
779 Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike =Národné monitorovacie centrum pre drogy Bratislava 2004 Vývoj, trendy a vybrané otázky drogové problematiky na Slovensku v roce 2004 Slovensko; 2004; stav drogových závilostí; statistika
780 Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike =Národné monitorovacie centrum pre drogy Bratislava 2004 Vývoj, trendy a vybrané otázky drogové problematiky na Slovensku v roce 2004 Slovensko; 2004; stav drogových závilostí; statistika
1517 Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike Národné monitorovacie centrum pre drogy 2006 2006 Národná správa (2005 údaje) pre EMCDDA; Slovenská republika, nový vývoj, trendy a informácie o vybraných témach výroční zpráva; Slovenská republika; trendy; statistika
1429 Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 =Ministerstvo vnitra ČR 2007 materiál pro schůzi vlády prevence kriminality; strategie prevence kriminality
144 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001 - 2004 =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2001 kompletní Strategie prevence sociálně patol. jevů u dětí a mládeže MŠMT ČR strategie; sociálně patologické jevy; MŠMT; prevence
232 Strategy Framework and Work Plan 1998 - 1999 =WHO 1998 global trende in psychoactive substance use; programme strategy; work plan for 1998-19999 substance abuse; prevention; programme; strategy; Monitoring
155 Structured Day Programmes =SCODA 1996 introducing structured day programmes; variety and diversity - models of structured day programme; addressing drugs and crime - programmes for offenders; specilist needs - work with stimulants users; extending rehabilitation; service specifications; managing a structured day programme day care; care; Great Britain; day programme; crime; offender; stimulants; rehabilitation; Minnesota method; employment; management
1272 Studie o užívání drog mezi vězni věznice Most =Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence 1995 anonymní dotazníkové šetření v roce 1995, při kterém bylo shromážděno 248 dotazníků věznice; dotazníkové šetření
624 Studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních, magistrátních a statutárních měst České republiky =kolektiv autorů 1999 historie užívání drog; drogová politika ve světě; koncepty a přístupy v drogové problematice; metodické pokyny k problematice prevence zneužívání návykových látek na základních a středních školách; prevence, léčba a doléčování závislostí, detoxifikace, poradenství, léčebná péče (formy, typy léčebných zařízení); legislativní opatření protidrogové politiky ČR; mediační a probační služba; drogový informační systém v ČR; zásady metody a nástroje v plánování protidrogových strategií; komunikace, vedení porad, řešení konfliktů a vyjednávání v pracovním prostředí studijní skripta; metodický pokyn; protidrogová politika; primární prevence; léčebná zařízení; legislativa; DIS
1094 Studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních, magistrátních a statutárních měst České republiky =kolektiv autorů 1999 historie užívání drog; drogová politika ve světě; koncepty a přístupy v drogové problematice; metodické pokyny k problematice prevence zneužívání návykových látek na základních a středních školách; prevence, léčba a doléčování závislostí, detoxifikace, poradenství, léčebná péče (formy, typy léčebných zařízení); legislativní opatření protidrogové politiky ČR; mediační a probační služba; drogový informační systém v ČR; zásady metody a nástroje v plánování protidrogových strategií; komunikace, vedení porad, řešení konfliktů a vyjednávání v pracovním prostředí studijní skripta; metodický pokyn; protidrogová politika; primární prevence; léčebná zařízení; legislativa; DIS
1095 Studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních, magistrátních a statutárních měst České republiky =kolektiv autorů 1999 historie užívání drog; drogová politika ve světě; koncepty a přístupy v drogové problematice; metodické pokyny k problematice prevence zneužívání návykových látek na základních a středních školách; prevence, léčba a doléčování závislostí, detoxifikace, poradenství, léčebná péče (formy, typy léčebných zařízení); legislativní opatření protidrogové politiky ČR; mediační a probační služba; drogový informační systém v ČR; zásady metody a nástroje v plánování protidrogových strategií; komunikace, vedení porad, řešení konfliktů a vyjednávání v pracovním prostředí studijní skripta; metodický pokyn; protidrogová politika; primární prevence; léčebná zařízení; legislativa; DIS
1096 Studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních, magistrátních a statutárních měst České republiky =kolektiv autorů 1999 historie užívání drog; drogová politika ve světě; koncepty a přístupy v drogové problematice; metodické pokyny k problematice prevence zneužívání návykových látek na základních a středních školách; prevence, léčba a doléčování závislostí, detoxifikace, poradenství, léčebná péče (formy, typy léčebných zařízení); legislativní opatření protidrogové politiky ČR; mediační a probační služba; drogový informační systém v ČR; zásady metody a nástroje v plánování protidrogových strategií; komunikace, vedení porad, řešení konfliktů a vyjednávání v pracovním prostředí studijní skripta; metodický pokyn; protidrogová politika; primární prevence; léčebná zařízení; legislativa; DIS
306 Substance Abuse in the Czech Republic Skála, Jaroslav; Kalina, Kamil; Bém, Pavel 1994 selected papers on Alcohol and drug abuse; country report on drug abuse alcohol; drug; abuse; Czech republic; sborník
1742 Substituční léčba opioidy ve věznicích. Praktický průvodce Kastelic, Andrej; Pont, Jörg; Stöver, Heino; Štefunková, Michaela 2010 Co je substituční léčba?; substituční léčba ve věznicích; některé základní informace o léčbě; vyhlídky do budoucna; hlediska lékařské etiky v programech opioidové substituční léčby ve věznicích substituční léčba; léčba; substituční látky; věznice; detoxifikace
785 Substituční léčba Subutexem. Výzkum charakteristiky a kvality života uživatelů léčby Subutexem. Atestační práce Randák, Dušan 2005 poruchy vyvolané užívání opioidů; substituční léčba závislosti na opioidech; Subutex - charakteristika léku; substituční léčba v České republice - historie a současnost (zaměření na buprenorfin); zneužívání Subutexu; dotazník pro respondenty a nonrespondenty; dotazník anamnestický a SQUALA; dotazník pro zjištění charakteru programu; hodnocení kvality života opioidy; substituční léčba; Subutex; buprenorfin; zneužívání Subutexu; dotazník; hodnocení kvality života; výzkum
654 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
739 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
788 Súčasnosť a prespektivy využívania informačných systémov v boji proti drogám =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2004 Sbrník z pracovního semináře konaného 15.-16.12.2003; nástroje IS a ich možnosti uplatněnia v DIS; intergrovaný informační nástroj pre monitorovanie drogového problému; IS pre potreby riadenia v zdravotníctve; informácia o medzinárodnej spolupráci v štatistike kriminality, prokuratúry, súdnictva, vazenstva a polície; tvorba informácií v drogovom informačnom systéme rezortu školstva; populačné priezkumy prevaléncie drog, alkoholu a fajčenia na Slovensku; realizácia Národného programu boja proti drogám a Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom v ozbrojených silách SR; tvrdé drogy z pohladu súdneho lekára; novodobý doping ako celospolocenský problém; štatistické mapovanie v rámci terénnej práce; infekcia HIV/AIDS v Slovenskej republike Slovensko; DIS; drogový informačný systém; statistické mapovanie; HIV/AIDS
1751 Súhrnná záverečná správa projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR Hičárová, Tatiana; Kiššová, Lucia; Očenášová, Zuzana; Miklíková, Silvia; Škařupová, Katarína; Vavrinčíková, Lenka; Krošláková, Mária; Kuropková, Katarína; Rojčeková, Jana; Staroňová, Katarína; Dolejš, Martin 2010 Porevolučný vývoj trestnoprávnej úpravy drogových trestných činov na Slovensku; Dizajn a metodológia projektu; Zistenia; Sumárny záver; Odporúčania trestnoprávna úprava; prechovávania drogy;
1752 Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR Hičárová, Tatiana; Kiššová, Lucia; Očenášová, Zuzana; Miklíková, Silvia; Škařupová, Katarína; Vavrinčíková, Lenka; Krošláková, Mária; Kuropková, Katarína; Rojčeková, Jana; Staroňová, Katarína; Dolejš, Martin 2010 Porevolučný vývoj trestnoprávnej úpravy drogových trestných činov na Slovensku; Dizajn a metodológia projektu; Zistenia; Sumárny záver; Odporúčania trestnoprávna úprava; prechovávania drogy;
1753 Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR Hičárová, Tatiana; Kiššová, Lucia; Očenášová, Zuzana; Miklíková, Silvia; Škařupová, Katarína; Vavrinčíková, Lenka; Krošláková, Mária; Kuropková, Katarína; Rojčeková, Jana; Staroňová, Katarína; Dolejš, Martin 2010 Porevolučný vývoj trestnoprávnej úpravy drogových trestných činov na Slovensku; Dizajn a metodológia projektu; Zistenia; Sumárny záver; Odporúčania trestnoprávna úprava; prechovávania drogy;
1754 Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR Hičárová, Tatiana; Kiššová, Lucia; Očenášová, Zuzana; Miklíková, Zuzana; Škařupová, Katarína; Vavrinčíková, Lenka; Krošláková, Mária; Kuropková, Katarína; Rojčeková, Jana; Staroňová, Katarína; Dolejš, Martin 2010 Porevolučný vývoj trestnoprávnej úpravy drogových trestných činov na Slovensku; Dizajn a metodológia projektu; Zistenia; Sumárny záver; Odporúčania trestnoprávna úprava; prechovávania drogy;
455 Summary of Reports of Individual Significant Seizures of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Received by the Secretary General =United nations International Drug Control Programme (UNDCP) 1998 summary covering the period from 1.1.1998 to 30.9.1998 summary; UNDCP; report; 1998
1029 Summary of reports of individual significant seizures of narcotic drugs and psychotropic substances received by the secretary general =United Nations International Drug Control Programme UNDCP 1998 the period from 1 january 1998 to 30 September 1998
454 Summary of the Annual Report 2001. Czech Republic. Drug Situation 2001. =Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addictions 2002 annual report; 2001; Czech republic; drug situation
1585 Sweden's successful drug policy: a review of the evidence =United Nations, Office on Drugs and Crime 2007 The Swedish drug control policy; The drug situation in Sweden Sweden; drug policy; drug situation
808 Symposium on Drug, Rehabilitation and Criminal Justice =Portage Foundation 1996 Symposium on Drug, Rehabilitation and Criminal Justice 2006-05-31/2006-06-2
936 Synthetic Drugs Catalogue 2000 =Europol 2000 synthetic drugs; catalogue
655 Systém včasného varovania o nových syntetických drogách. Návod na jeho implementáciu. =EMCDDA 2003 nástroje pre výmenu informácií; podávanie správ a spatná vazba; štruktúra národných zdrojov systému včasného varovania; glosár EWS; systém včasného varovania;
1545 Systémy trestní justice v Evropě a severní Americe: Malta Grech, Jean Paul 2007 Malta - předpisy trestního práva hmotného a procesního; Malta - základní zásady trestního práva a řízení; Malta - organizace vyšetřování a trestního řízení; Malta - trestání a systém trestů; Malta - vězeňský systém a postenitenciární péče o odsouzené Malta; trestní právo; vězeňský systém
1071 Syva Rapid Test =Dabe Behring 2004 poutač na soupravu pro drogový screening v první linii screening; Syva Rapid test; testování
420 Syva Rapid Test - Drogový screening v první linii DADE Behring neuvedeno DADE Behring; Biophys; testy; screening; drogový screening