drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „R“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 91
353 Rapid Assessment of the Drug Use Situation in the Czech Republic Tyrlík, Mojmír; Zuda, Tomáš; Bém Pavel; Power, Robert 1996 Drug Use Situation in the Czech Republic drugs use; situation; Czech republic; CR; rapid assessmenat
64 Rapid Testing Methods of Drugs of Abuse =United Nations 1994 manual for use by national law enforcement and narcotics laboratory personnel testing; drugs; UN; law; enforcement; laboratory
423 Rapport annuel sur l'état du phénoméne de la drogue dans l'Union europeenne 1997 =O.E.D.T. 1997 annual report
405 Rapport Général d'Activités 1997 =Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies, 1998 1998
1097 Rate your Risks. The facts about Infections. =European Comission neuvedeno risky business -health risk in prison; risk reduction - how to reduce health risk in prison; happiness per milligram - the effect of drugs; knocking onheaven's door - the risk of using drugs infections; risks of drugs
324 Rámcový sešit =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 co je to léčba; úrovně, základ a typy evaluace evaluace
62 Recommended Guidelines for Quality Assurance and Good Laboratory Practices =United Nations 1995 manual for use by national laboratories manual; guidelines; quality; drugs; laboratory; practice
63 Recommended Methods for the Detection and Assay of Heroin, Cannabinoids, Cocaine, Amphetamine, Methamphetamine and Ring-Substituted Amphetamine Derivates in Biological Specimens =United Nations 1995 manual for use by national laboratories manual; testing; drugs; UN; United States; detection; heroin; cannabinoid; cocaine; amphetamine; methamphetamine
163 Reducing the Impact of Drugs On American Society =Office Of National Drug Control Policy 1995 understand the costs of drug use; respond with a strategy; respond with a budget to implement the strategy drugs; use; stragety; budget; implementation
368 Regions in action, a country on the move =European Commission 2003 A selection of successful projects supported by the Structural Funds in Greece Greece; projects
1572 Regulace trhu na příkladu zákazu kouření ve veřejných prostorách v Evropské unii Štemberová, Daniela 2008 Bakalářská práce si klade jako hlavní cíl analyzovat aktuální opatření některých členských zemí Evropské unie, které se rozhodly zakázat kouření ve veřejných prostorách, a to především v restauracích a barech, a zjistit, zda je omezení dostupnosti tabáku efektivním prostředkem regulace tabáku. Dále práce definuje, zda tyto vládní opatření mají vliv na poptávku po tabáku v jednotlivých členských zemích a jestli regulace napomáhá k omezení spotřeby tabáku (z hlediska přírůstku nových kuřáků a úbytku počtu stávajících kuřáků). V teoretické části se práce zaměří na ty aspekty ekonomické regulace, které se uplatňují ve zkoumané strategii tabákové politiky. Práce dále ukáže, za jakých okolností tyto nástroje regulace vznikaly a jak byly přijaty veřejností. Zaměří se také na to, zda se Evropská unie snaží nějakým způsobem tabákovou politiku ovlivňovat a zda se jí snaží sjednotit, čímž poukazuje na budoucí trendy v regulaci. kouření; tabák; regulace tabáku; tabáková politika; veřejné prostory
1570 Regulace vs. Prohibice - srovnání dopadů na trhu s farmaceutiky a trhu s drogami Mádr, Marek 2008 Práce je věnována pojmům regulace a prohibice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí (teoretické a praktické). Závěrem teoretické části jsou vyhodnoceny dopady regulace a prohibice a argumenty pro a proti jejich aplikaci. V druhé, praktické části práce jsou pojmy regulace a prohibice znázorněny na praktických příkladech trhu s drogami a trhu s farmaceutiky. Výsledkem této části práce je zjištění, že aplikace regulace a prohibice vede k diametrálně odlišné informovanosti spotřebitelů, směřuje k odlišným typům produkce a distribuce a odlišnému vývoji cen v čase na obou trzích. regulace; prohibice; droga; farmaceutikum; bakalářská práce
278 Reinsertion Professionnelle Des Toxicomanes En Europe =Council of Europe 2001 seminaire
214 Report 1998 =International Narcotisc Control Board 1999 international control of drugs: past, present and future; operation of the international drug control system; analysis of the world situation: Africa, America, Asia, Europe, Oceania report; drugs; control; past; present; future; system; situation; Africa; America; Asia; Europe; Oceania
581 Report 1999 =International Narcotics Control Board 2000 annual report of Internation Narcotics Control Board for 1999 drug use; international drug control; cooperation; Afrika; America; Asia; Europe; Oceania
208 Report 2000 =International Narcotics Control Board 2001 annual report of Internation Narcotics Control Board, situation in 2000 drug use; medical; scientific; drug distribution; control; government; prevention; illicit; Afrika; America; Asia; Europe; Oceania
772 Report 2000 =International Narcotics Control Board 2001 annual report of Internation Narcotics Control Board, situation in 2000 drug use; medical; scientific; drug distribution; control; government; prevention; illicit; Afrika; America; Asia; Europe; Oceania
341 Report 2002 =International Narcotics Control Board 2003 report of the international narcotics control board for 2002 illicid drugs; production; prevention; economy; control; Africa; America; Asia; Europe; Oceania
636 Report 2003 =International Narcotics Control Board 2004 drugs, crime and violence: the microlevel impact; operation of the international drug control system; analysis of the world situation; regional groupings used in the report of the International Narcotics Control Board for 2003 2003; world situation; internationa drug control system
456 Report of the Commission on Narcotic Drugs acting as preparatory body for the special session of the General Assembly devoted to the fight against the illicit production, sale, demand, traffic and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances =United Nations 1998 supplement no.1 (A/S-20/4) United Nations;
1697 Report of the International Narcotics Board for 2009 International Narcotics Control Board 2009 primary prevention of drug abuse; operation of the international drug control system; analysis of the world situation; recommendations to Governments, the United Nations and other relevant international and regional organizations report; preventing drug abuse; narcotic drugs; psychotropic substances; oxycodone
1468 Report of the International Narcotics Control Board for 1995 =International Narcotics Control Board 1996 Overview: Giving more priority to combating money-laundering; operation of the international drug control system; analysis of the world situation report; 1995; Africa; America; Asia; Europe; Oceania
1469 Report of the International Narcotics Control Board for 1996 =International Narcotics Control Board 1997 drug abuse and the criminal justice system; operation of the international drug control system; analysis of the world situation report; 1995; Africa; America; Asia; Europe; Oceania
219 Report of the International Narcotics Control Board for 1997 =International Narcotics Control Board 1998 preventing drug abuse in an environment of illicit drug promotin; operation of the international drug control system; analysis of the world situation skills; education; abuse; drugs; UN; illicit/promotion; control/policy; situation
231 Report of the International Narcotics Control Board for 1999 =International Narcotics Control Board 1999 Freedom from pain and suffering; Operation of the international drug system; Analysis of the world system; Production of opiate raw materials, consumption of opiates international drug controls; drug situation of the world; opiates
626 Report of the International Narcotics Control Board for 2001 =International Narcotics Control Board 2002 globalization and new technologies: challenges to drug law enforcement in the twenty-first century; operation of the international drug control system; analysis of the world situation; regional groupings used in the report of the International narcotics control board for 2001; current membership of the International narcotics control board globalization; international drug controls; drug situation of the world
1127 Report of the International Narcotics Control Board for 2005 =International Narcotics Control Board 2006 international drug controls; drug situation of the world
1352 Report of the International Narcotics Control Board for 2006 =International Narcotics Control Board 2007 Internationally controlled drugs nad the unregulated market; Operation of the international drug control system; analysis of the world situation report; 2006; Africa; Americas; Central America and the Caribbean; North America; South America; Asia; East and South-East Asia; South Asia; West Asia; Europe; Oceania
1560 Report of the International Narcotics Control Board for 2007 =International Narcotics Control Board 2008 the principle of proportionality and drug-related offences; operation of the international drug control system; analysis of the world situation report; Africa; Americas; Asia; Europe; Oceania
1667 Report of the International Narcotics Control Board for 2009 International Narcotics Control Board 2009 primary prevention of drug abuse; operation of the international drug control system; analysis of the world situation; recommendations to Governments, the United Nations and other relevant international and regional organizations report; preventing drug abuse; narcotic drugs; psychotropic substances; oxycodone
172 Report of the International Operational Meeting on Potassium Permanganate Office of Diversion Control, DEA 1999 report from Meeting sponsored by the U. S. Drug Enforcement Administration report; meeting
1013 Report on the Drug Situation 1998 Haas, Sabine; Guzei, Klarisa; Turscherl, Elisabeth 1998 report on the drug situation in Austria in 1998 Austria; report; 1998
200 Report on the Drug Situation 1999 Haas, Sabine; Guzei, Klarissa; Turscherl, Elisabeth 1999 report on drug situation in Austria in 1999 Austria; Europe; drugs; situation; report; addiction; prevention; care; treatment
768 Report on the Drug situation 2000 Haas. Sabine; Busch, Martin; Turscherl, Elisabeth 2000 national strategies: institutional and legal frameworks; epidemiological situation; social and legal correlates and consequences; demand reduction interventions; primary intervention; intervention in the Criminal Justice System; poly-drug use; succesful tretment; drug users in prison drug situation; 2000; national strategies; epidemiological situation; consequences; reduction interventions; primary intervention; criminal justice; poly-drug use
767 Report on the Drug Situation 2001 Haas, Sabine; Busch, Martin; Guzei, Klarissa; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion 2001 national strategies: institutional and legal frameworks; epidemiological situation; social and legal correlates and consequences; demand reduction interventions; primary intervention; intervention in the Criminal Justice System; poly-drug use; succesful tretment; drug users in prison drug situation; 2001; national strategies; epidemiological situation; consequences; reduction interventions; primary intervention; criminal justice; poly-drug use
1010 Report on the Drug Situation 2002 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turschen, Elisabeth; Weigl, Marion 2002 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; interventions in the criminal justice system; demand reduction expenditures od drugs; drug and alcohol use among young people; social exclusion and reintegration report; Ostereich; 2002
1011 Report on the Drug Situation 2002 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turschen, Elisabeth; Weigl, Marion 2002 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; interventions in the criminal justice system; demand reduction expenditures od drugs; drug and alcohol use among young people; social exclusion and reintegration report; Ostereich; 2002
446 Report on the Drug Situation 2003 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Weigl, Marion 2003 report on the drug situation in Austria in 2002 Austria; Europe; EU; report; drugs; prevention; care; treatment; policy
1014 Report on the drug situation 2003 of the republic of Slovenia =Institute of public health of the republic of Slovenia 2004 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; evaluation of national drug strategies; cannabis problems in context: understanding the increased treatment demand annual report; Slovenia; 2003
1012 Report on the Drug Situation 2004 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion 2004 report on the drug situation in Austria in 2004 Austria; report; 2004
1015 Report on the drug situation 2004 of the republic of Slovenia =Institute of public health of the republic of Slovenia 2004 national strategies: institutional and legal framework; epidemiological situation; demand reduction interventions; evaluation of national drug strategies; cannabis problems in context: understanding the increased treatment demand annual report; Slovenia; 2004
1019 Report on the Drug Situation 2005 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion 2005 report on the drug situation in Austria in 2005 Austria; report; 2005
1021 Report on the drug situation 2005 of the republic of Slovenia =Institute of public health of the republic of Slovenia 2005 new developments and trends; drug use in the population; gender differences; responses to social correlates and consequences annual report; Slovenia; 2005
1474 Report on the Drug Situation 2006 Haa, Sabie; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion; Wirl, Charlotte 2007 report on the drug situation in Austria in 2006 Osterreich; Rakousko; Austria; annual report
1423 Report on the drug situation 2006 of the republic of Slovenia Lovrečič, Mercedes; Lovrečič, Barbara; Drev, Andreja; Plavšič, Vesna; Goljuf, Peter; Bogosavac, Jelena 2006 national policies and context; drug use in the population; drug-related treatment; health correlates and consequences; drug use and related problems among very young people; drogs and driving annual report; Slovenia; drug use; prevention; young people; driving
1523 Report on the Drug Situation 2007 =Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Illonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion; Wirl, Charlotte 2007 2006 data annual report; Osterreich
1609 Report on the Drug Situation 2008 Haas, Sabine; Busch, Martin; Horvath, Ilonka; Turscherl, Elisabeth; Weigl, Marion; Wirl, Charlotte 2008 Annual report; Austria; 2007
1608 Report on the Drug Situation 2008 of the Republic of Slovenia =Institute of Public Health of the Republic of Slovenia 2008 Annual report; Slovenia; 2007
1639 Report on the Drug Situation 2009 Weigl, Mariom; Busch, Martin; Eggerth, Alexander; Horvath, Illonka; Knaller, Christine; Turscherl, Elisabeth; Wirl, Charlotte 2009 Prevention; annual report; Ostrerreich
999 Report on the Drug Situation in Hungary =Ministry of Children, Youth and Sports 2003 national strategy: institutional and legal framework; studies related to the drug situation in Hungary in the year 2002; incidence of drug use - an epidemiological report; developments in treatment needs; assessment of intravenous drug use in Hungary with the application of the 'Rapid assessment and response' (RAR) method; the illegal drug market - drug-related crime; strategy for decreasing demand drug situation; report; Hungary; 2002
350 Report on the Drug Situation in the Candidate CEECs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2002 experimental and recreational drug use and responses; problem drug use and treatment responsen; drug-related infectious diseases; the drug market and drug-related criminality Candidate CEECs; drugs; recreational drug use; infectious diseases; criminality
527 Report on the Drug Situation in the Candidate CEECs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2002 experimetnal and recreational drug use and responses; problem drug use and treatment responses; drug-related infectious diseases; the drug market and drug-related criminality candidate CEECs; drug situation; 2002
766 Report on the global HIV/AIDS epidemic =Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 2002 global estimates of the HIV/AIDS epidemic as of end 2001; fighting AIDS: a new global resolve; a global overview of the epidemic; where prevention and care meet: voluntary counselling and testing, and preventing mother-to-child transmission; care, treatment and support for people living with HIV/AIDS; national responses: turning commitment into action; table of country-specific HIV/AIDS estimates and data as of end 2001 UNAIDS; HIV; AIDS; care; treatment; support
611 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
612 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
613 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
648 Report on the Risk Assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; review of the pharmacotoxicological data on 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; sociological and criminological evidence and public health risks of 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action 2C-L, 2C-T-2 and 2C-T-7; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
93 Report on the Risk Assessment of PMMA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs - 5. =European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2003 Report on the risk assessment of PMMA in the framework of the joint action on new synthetic drugs; review of the pharmacotoxicological data on PMMA; sociological and criminological evidence on the risks of PMMA drugs; synthetic; pharmacotoxicology; health; public; risks; epidemiology; sociology; criminology; law; addiction; dependence
610 Report on the Risk Assessment of TMA- 2 in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2002 Report on the risk assessment of TMA- 2 the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on TMA-2; review of the pharmacotoxicological data on TMA-2; sociological and criminological evidence on the risk of TMA-2; public health risks; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action TMA-2; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
753 Report on the risk assessment of GHB in the framework of the joint action on new synthetic drugs =EMCDDA 2002 report on the risk assessment of GHB in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol - EMCDDA progress report on GHB inaccordance with Article 3 of the joint action of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new syntethic drugs; use of GHB as a medicinal product; review of the pharmatoxicological data on gamma-hydroxybutyric acid; sociological and criminological evidence on the risk of GHB; public health risk of GHB - epidemiological evidence risk assessment of GHB; GHB; synthetic drugs; Europol; control of new syntethic drugs; pharmatoxicological data; public health risk of GHB
24 Report on the Risk Assessment of PMMA in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2002 Report on the risk assessment of PMMA in the framework of the joint action on new synthetic drugs; review of the pharmacotoxicological data on PMMA; sociological and criminological evidence on the risk of PMMA; public health risks of PMMA: epidemiological evidence PMMA; EU; report; drugs; medicine; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
608 Report on the Risk Assessment of TMA-2 in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of TMA- 2 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on TMA-2; review of the pharmacotoxicological data on TMA-2; sociological and criminological evidence on the risk of TMA-2; public health risks; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action TMA-2; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
609 Report on the Risk Assessment of TMA-2 in the Framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 Report on the risk assessment of TMA- 2 in the framework of the joint action on new synthetic drugs; Europol-EMCDDA progreaa report on TMA-2; review of the pharmacotoxicological data on TMA-2; sociological and criminological evidence on the risk of TMA-2; public health risks; participants in the risk assessment process; text of the 1997 joint action TMA-2; drugs; synthetic drugs; public health risks; criminology; health; risks; epidemiology; pharmacotoxicology
1326 Reprodukční zdraví 2006 Konečná, Hana 2006 být či nebýt rodičem; předpoklady úspěšné koncepce; vliv výživy na reprodukci; bobybuilding a reprodukční zdraví; úspěšnost asistované reprodukce; finanční a pracovně - právní podpora rodičovství; předpoklady úspěšné koncepce; vývoj léků v reprodukční medicíně reprodukce; rodičovství
68 Requirements of Laws and Regulations Enforced by the U. S. Food and Drug Administration =U.S. Department of Health and Human Services; =Public Health Service Food and Drug Administration 1988 basic information; foods; drugs for human use; biological drugs; cosmetics; animal products; medical devices; electronic products food; law; drugs; United States; medical
1322 Research on drugs and drug policy from a European perspective Kraus, Ludwig; Korf, Dirk, J. 2005 Selected readings from the 15th International Conference of the European Society for Social Drug Research (ESSD) conference; ESSD
1264 Responding to open drug scenes and drug-related crime and public nuisance towards a partnership approach Connoly, Johny 2006 This report provides an overview of the hearings of the Pompidou Group Expert Forum on criminal Justice (hereafter Criminal Justice Plattform) between 2004 an 2006. Pompidou Group; criminal Justice
501 Risk Factors Associated With Drug Use: the importacne of risk environment Rhodes, Tim; Lilly, Robert; Fernández, Cesáreo; Giorgino, Enzo; Kemmesis, Uwe E.; Ossebaard, Hans C.; Lamam, Nacer; Faasen, Imar; Spannow, Ellen Karen 2003 This paper discuses research findings on non-biological risk factors associated with illicit drug use. There is an established body of North American research in this field, and a growing European literature. We find that there is an interplay of individual and environmental factors associated with drug use, with the permeation of their interactions potentially limitiess. Within the behavioural science literature, we identify three main analytical dimensions for understanding risk factors. These are: 'intrapersonal', 'microenvironmental' and 'macro-environmental'. We note that it is not new to emphasize drug use as a social activity, involving social interaction within particular social environments, but that, despite this, the balance of focus in research tends towards 'extra-environmental' or 'individualistic' interpretations. We emphasize that future research is best oriented towards generating data of practical value for the development of interventions rather than attempling to delineate causative factors. The failure of most risk factors research rests in its incapacity to capture the variety of social and environmental influences on drug use, and the relevance of these for developing socially appropriate interventions. In addition to recognizing the importance of targeting interventions towards 'hight risk' populations and 'high risk' forms of drug use, we emphasize throughout the importance of the 'risk environment' in mediating patterns of druh use. drug use; risk factors; risk environment
507 Risk Factors for Problem Drug Use: identifying vulnerable groups. Journal article. Lloyd, Charlie 1998 There has been a growing interest in the risk factors associated with the onset of problem drug use-as distinct from the onset of experimental use. This paper reviews research that has focused on these factors. drug use; risk factors; prevention
1536 Risk factors in adolescent drug use: evidence from school survey and application in policy Muscat, Richard; Bjarnasson, Thóroddur; Beck, Francois; Peretti-Watel, Patrick 2007 impact of the ESPAD project on drug policy; risk factors in adolescent use in cross-cultural context; use of data from the French ESPAD and ESCAPAD surveys in the scientific, media and public policy fields ESPAD; risk factors; adolescent; ESCAPAD
366 Risk Reduction Linked to the Use of Substances other than by Injection =Council of Europe Publishing 2002 drugs; prevention; programmes; alcohol; policy; www.bookcoue.int
419 RiskNet News =Population Services International - Romania 2003 United States agency for International Development (USAID) funded regional project coordinated by PSI Romania Romania; RiskNet
116 Rizikové chování dospívajících a jeho prevence =Státní zdravotní ústav Praha 2000 rizikové chování dospívajících a prevence politika; WHO; dospívající; závislost; drogy; výchova; sex; hepatitidy; HIV; AIDS; alkohol; rodina
407 Road Traffic and Drugs. =Council of Europe Publishing 1999 seminar - Strasbourg, 19-21 April 1999 report of seminar
901 Road Traffic and Drugs. =Council of Europe Publishing 1999 seminar - Strasbourg, 19-21 April 1999 report of seminar
893 Road Traffic and Psychoactive Substances =Council of Europe 2004 Seminar organised by the Pompidou Group, Strasbourg, 18. - 20.6.2003 cocnference; proceedings
898 Road Traffic and Psychoactive Substances. Basic documents, conclusion and recommendation =Council of Europe 2003 Problems raised by the use/abuse of psychoactive drugs by drivers - report on the situation in 24 European countries rouad traffic; driving; psychoactive drug
1270 Ročenka 2005 =Krajská hygienicá stanice Ostrava 2006 zdravotní stav Moravskoslezského kraje; kontrolní činnost v roce 2005; stav a vývoj složek životního prostředí; nová evropská legislativa a stav stravovacích provozů na území Moravskoslezského kraje; stav škol a výchova ke zdraví; ochrana zdraví při práci; epidemiologická situace v roce 2005; projekty podpory zdraví Moravskoslezský kraj; ročenka
1356 Ročenka 2006 =Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2006 kontrolní činnost v roce 2006; stav a vývoj složek životního prosředí; aktuální problémy na úseku hygieny výživy a předmětů bězného užívání v roce 2006; hgyiena práce; epidemiologická situace; zdravotní stav obyvatel Moravskoslezského kraje; nemocnost; životní stal a zdraví Moravskoslezský kraj; ročenka
787 Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2004 - 2005 =Státní zdravotní ústav Praha 2005 zpráva o činnosti na úseku řešení problematiky HIV/AIDS v SZÚ a KHS za rok 2004; zpráva o činnosti AIDS center; zpráva o činnosti nevládních organizací sdružených ve Fóru a zapojených v Národním programu pro HIV/AIDS; zpráva o činnosti České společnosti AIDS pomoc v roce 2004; průzkum kvality a dostupnosti materiálů v prevenci HIV/AIDS z edice SZÚ; šest let trvání projektu 'Hrou proti AIDS; plán aktivit na úseku řešení problematiky HIV/AIDS; seznam telefonních linek pomoci HIV/AIDS a poraden HIV/AIDS; adresář členů Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS; adresář nevládních organizací sdružených ve Fóru; adresář krajských koordinátorů prevence na školách; adresář protidrogových center; nabídka propagačních materiálů; LABAM aneb udice pro Afriku zpráva o činnost; HIV; AIDS; SZÚ; 2004; AIDS centra; nevládní organizace; Fórum; Národní program pro HIV/AIDS; Česká společnost AIDS pomoc; Hrou proti AIDS; telefonní linky pomoci HIV/AIDS; poradny HIV/AIDS; Národní komise pro řešení problematiky HIV/AIDS; adresář; krajský koordinátor prevence na školách; protidrogová centra; propagační materiály; LABAM
571 Ročenka vězeňské služby České republiky 2000 =Vězeňská služba České republiky 2001 úkoly, organizační schéma a organizace vězeňské služby; vývoj stavu odsouzených, obviněných; vývoj stavu mladistvých 1993 - 2000; odsouzení cizí státní příslušníci; porovnání s některými státy; počty cizinců ve vazebních věznicích; zaměstnání a kvalifikace odsouzených; počty eskortovaných odsouzených osob; stížnosti obviněných a odsouzených; mimořádné události; zaměstnanci Vězeňské služby; hospodaření vězeňské služby vězeňská služba; odsouzení; obvinění; mladiství; cizí státní příslušníci; vazební věznice; věznice
1755 Rodiče, děti a jejich problémy Boková, Ludmila; Bukovská, Lucie; Katrňák, Tomáš; Masáková, Václava; Procházková, Jana; Schmidová, Kateřina 2011 Sociologické proměny podoby české rodiny; psychologický pohled na vývoj rodiny a potřeby dětí; rozvody, rozchody rodičů a dětí; porozvodová péče o děti; krizové situace v rodinách s dospívajícím dítětem; umírání a smrt v dnešní rodině. rodinný život; Česká republika; rodiče; děti; rodina; rozvod; porozvodová péče; krizové situace; úmrtí
668 Role nestátních organizací v protidrogové politice ČR - (bakalářská práce Olgy Gajdečkové) Olga Gajdečková 2004 protidrogová politika ČR; nestátní organizace v systému péče; role nestátních organizací v protidrogové politice ČR; servisní, průkopnická, informativní a kooperující role nestátních organizací; úskalí činnosti nestátních organizací nestátní organizace; protidrogová politika
1677 Romové a drogy. Průvodce nejen pro rodiče Doležalová, Pavla; Koky, Cyril; Šejvl, Jaroslav Drogové mýty; Proč lidí užívají drogy; Fakta o drogách; Zákon; Co můžeme jako rodiče udělat drogy; Romové; alkohol; tabákové výrobky; marihuana/konopí; těkavé látky; pervitin; heroin; extáze; děti
1678 Romové a drogy. Průvodce nejen pro rodiče Doležalová, Pavla; Koky,Cyril; Šejvl, Jaroslav Drogové mýty; Proč lidí užívají drogy; Fakta o drogách; Zákon; Co můžeme jako rodiče udělat drogy; Romové; alkohol; tabákové výrobky; marihuana/konopí; těkavé látky; pervitin; heroin; extáze; děti
1679 Romové a drogy. Průvodce nejen pro rodiče Doležalová, Pavla; Koky, Cyril; Šejvl, Jaroslav Drogové mýty; Proč lidé užívají drogy; Fakta o drogách; Zákon; Co můžeme jako rodiče udělat drogy; Romové; alkohol; tabákové výrobky; marihuana/konopí; těkavé látky; pervitin; heroin; extáze; děti
1528 Rostlinné drogy Šubrtová, Lenka; Vaněček, Miloš 2004 nástěpnný kalendář s popisem vyjmenovaných rostlinných drog, historií, rozšířením, způsobem užití rostlinné drogy; betel; durman; kata jedlá; kawa kawa; koka; konopí; Muchomůrka červená; peyotl; psylocibinové houby; mandragora; Mák setý; Banisteriopsis caaii
1395 Rozhodni se ...příručka pro život bez drog Holstein, Michael, E.; Cohen, Wiliam, E.; Steinbroner, Paul, J. 1996 Dědičnost, prostředí, návykové látky; tlak prostředí vedoucí k užívání návykových látek; jak zastavit rozvoj problémů; tělesné zdraví a drogy; zdravý způsob života prevence; tabák; alkohol; drogy; AIDS
1188 Rozhodni se....příručka pro život bez drog Holstein, E. Michael; Cohen, Wiliam, E.; Steinbroner, Paul j. 1996 Příručka je určena k výuce prevence drogových závislostí a zdravého životního stylu. Může být také využívána k výchově peer aktivistů a v různých dalších preventivních programech, kde je žádoucí osobní interaktivní přístup k nabývání znalostí o zneužívání návykových látek a k prevenci vzniku drogových závislostí. Lze ji využít při vzdělávání pracovníků, kteří jsou ve styku s rizikovými skupinami či drogově závislými osobami. výukový materál; příručka; dědičnost; prostředí; návykové látky; dospívání; příznaky
1337 Rozvojový plán služeb Brát, Ivo neuvedeno Liberecký kraj; rozvojový plán služeb; centrum sociálních služeb Liberec
418 Rychlé dotykové testy 'DOA Testy' =Dialab, spol. s r.o. neuvedeno http:; www.dialab.cz dotykové testy; návykové látky; testy; detekce drog