drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „P“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 172
1659 Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí Blatníková, Šárka 2009 týrání, zneužívání a zanedbávání dětí; sexuální zneužívání dítěte; komerční sexuální zneužívání dětí; statistiky - data o komerčním sexuálním zneužívání dětí v ČR; pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů; dětská pornografie; obchod s dětmi; dětská prostituce výzkum; sexuální zneužívání dětí; komerční sexuální zneužívání dětí; pachatelé
266 PAD - Impact Analysis Project of New Drug Legislation Zábranský, Tomáš 2001 Legislation; Study; project; PAD; Drug Legislation
258 PAD - Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy Zábranský, Tomáš 2001 souhrnná závěrečná zpráva Projektu analýzy dopadů novelizace drogové legislativy; shrnutí výsledků výzkumu, jež byly schváleny vědeckou supervizí legislativa; studie; projekt; PAD; novelizace; drogy; výzkum; analýza
669 Panenka Jablenka a kluk Viktor Nováková, Dagmar 1999 prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku pohádky; děti předškolního věku; prevence drogových závislostí
891 Panenka Jablenka a kluk Viktor Nováková, Dagmar 1999 prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku pohádky; děti předškolního věku; prevence drogových závislostí
892 Panenka Jablenka a kluk Viktor Nováková, Dagmar 1999 prevence drogových závislostí pro děti předškolního věku pohádky; děti předškolního věku; prevence drogových závislostí
557 Patologické závislosti Pokorný, Vratislav/Telcová, Jana; Tomko, Anton 2002 nejčastěji se vyskytující formy drogových závislostí a tzv. závislostí nedrogových; drogová závislost, návyk, toxikomanie, narkomanie; popis jednotlivých legálních a ilegálních drog, působení na organismus; popis jednotlivých druhů a projevů nedrogových závislostí; závislost a životní styl; možnosti zacházení se závislostí; právo a drogová problematika; slangové výrazy vztahující se k závislostem drogová závislost; nedrogová závislost; toxikomanie; narkomanie; právo a drogová problematika; slangové výrazy
1460 Patologické závislosti Pokorný, Vratislav; Telcová, Jana; Tomko, Anton 2002 Co si představujeme pod pojmem závislost a proč o něm mluvíme; drogová závislost, návyk, toxikomanie, narkomanie; drogová a nedrogová závislost; závislost a životní styl; možnosti zacházení se závislostí; právo a drogová problematika; přehled u nás nejčastěji zneužívaných drog závislost; drogogá závislost; nedrogová závislost; životní styl; legislativa
1273 Patterns and Trends in Amphetamine-Type Stimulants in East Asia and the Pacific: Findings from the 2004 Regional ATS Questionnaire =United Nations Office on Drugs and Crime, Regional centre for East Asia and the Pacific 2005 drug trends in the regions; data collection in the regions; the challenge of monitoring regional drug trends; the development of drug information system in the regions; country profiles Australia; Brunei Darussalam; Kingdom of Cambodia; People's Republic of China; Republic of Indonesia; Japan; Lao People's Democratic Republic; Malaysia; Union of Myanmar; Republic of the Philippines; Republic of Singapore; Kingdom of Thailand; Socialist Republic of Viet Nam
109 Pedagogové proti drogám. Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1999 zásady protidrogového působení na děti a mládež; kam zařadit školní protidrogový program; materiály využitelné při realizaci protidrogového působení; kritéria vztahující se k výběru a využití odborných a metodických materiálů; preventivní vzdělávací činnost a výukové programy; zdraví a bezpečnost žáků školní mládež; preventivní programy; protidrogový program
263 Perspectives into the Future =Prev Net 2002 First Prevnet Conference of Telematics in Addiction Prevention prevention; conference; EU; Athens; drugs; addiction; dependence
938 Phare Synthetic Drugs and Precursors Project =European Commission neuvedeno PSD II Project; Half Yearly Report 2 November 2002 - April 2003
29 Phencyclidine: An Update =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1997 scientic information about Phencyclidine scient; Phencyclidine
672 Pill testing, ectasy and prevention. A scientific evaluation in three european cities Benschop, Annemieke; Rabes, Manfred; Korf, J. Dirk 2002 This chapter summarises the key findings of our empirical investigation of the impact of pill-testing services on the drug-taking behaviour and the risk awareness os ectasy users. The study was carried out in three cities: Amsterdam in the Netherlands, Hanover in Germany and Vienna in Austria. drug use/ecstasy; prevention; evaluation
673 Pill testing, ectasy and prevention. A scientific evaluation in three european cities Benschop, Annemieke; Rabes, Manfred; Korf, J. Dirk 2002 This chapter summarises the key findings of our empirical investigation of the impact of pill-testing services on the drug-taking behaviour and the risk awareness os ectasy users. The study was carried out in three cities: Amsterdam in the Netherlands, Hanover in Germany and Vienna in Austria. drug use/ecstasy; prevention; evaluation
1099 Polarisation and Paralysis in UN Drug Control. Breaking the Impasse =Transnational Institute 2002 Time for Breakthrough. Polarisation and Paralysis in Global Drug Policy; Habits of a Hegemon: The United States and the Future of the Global Drug Prohibition Regime; debate papers July 2002, no 5
1605 Politika soudržnosti 2007 - 2013. Poznámky a úřední texty =Evropská unie 2007 Evropský fond pro regionální rozvoj; Evropský sociální fond; Evropský fond soudržnosti; Evropské seskupení pro územní spolupráci
1385 Politika soudržnosti a města. Přínos měst a aglomerací k růstu a zaměstnanocti v rámci regionů =Evropská unie udržitelný rozvoj měst v rámci regionální politiky na období 2004 - 2013; situace měst: o významu měst, přizažlivá města; podpora inovací, podnikavosti a znalostního hospodářství; více kvalitnějších pracovních míst; rozdíly mezi městy; správa věcí veřejných regionální politika; zaměstnanost
292 Population Survey on the Consumption of Psychoactive Substances in the German Adult Population 2000 Kraus, Ludwig; Augustin, Rita 2000
1189 Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu Sadílek, Petr; Mravčík, Viktor 2006 charakteristika subjektů, poskytujících poradenskou činnost v oblasti závislosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; dostupnost poradenské činnosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; propagace poradenské činnosti; metodika telefonické poradenské činnosti; podmínky pro poradenskou činnost; zastoupení problematiky závislosti v poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu; seznam telefonických a internetových drogových linek pomoci v ČR linka pomoci; poradenská činnost; telefonická drogová linka; internetové poradenství
1190 Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu Sadílek, Petr; Mravčík, Viktor 2006 charakteristika subjektů, poskytujících poradenskou činnost v oblasti závislosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; dostupnost poradenské činnosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; propagace poradenské činnosti; metodika telefonické poradenské činnosti; podmínky pro poradenskou činnost; zastoupení problematiky závislosti v poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu; seznam telefonických a internetových drogových linek pomoci v ČR linka pomoci; poradenská činnost; telefonická drogová linka; internetové poradenství
1191 Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu Sadílek, Petr; Mravčík, Viktor 2006 charakteristika subjektů, poskytujících poradenskou činnost v oblasti závislosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; dostupnost poradenské činnosti prostřednictvím telefonu nebo internetu; propagace poradenské činnosti; metodika telefonické poradenské činnosti; podmínky pro poradenskou činnost; zastoupení problematiky závislosti v poradenské činnosti poskytované prostřednictvím telefonu; seznam telefonických a internetových drogových linek pomoci v ČR linka pomoci; poradenská činnost; telefonická drogová linka; internetové poradenství
1152 Porovnanie prieskumov ESPAD na Slovensku v rokoch 1995 - 1999 Nociar, Alojz 2000 Európsky školný prieskum o alkohole, tabaku a drogách (ESPAD) u študentov stredných škôl v roku 1995 - 1999: Metóda a výsledky) ESPAD; Slovensko
1037 Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction =World Health Organization 2006 definice pojmu 'harm reduction'; odůvodnění a účelnost opatření harm reduction ve věznicích; ohrožují programy harm reduction vězeňské systémy ?; způsoby minimalizace škod; detoxifikace a drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček ve věznicích; léčba a péče v souvislosti s onemocněním HIV/AIDS; sociální, politický a kulturní kontext harm reduction ve věznicích; opatření harm reduction ve věznicích - jak by měl vypadat minimální standard ? harm reduction; věznice; minimalizace škod; detoxifikace; drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček; HIV; AIDS; minimální standard
1038 Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction =World Health Organization 2006 definice pojmu 'harm reduction'; odůvodnění a účelnost opatření harm reduction ve věznicích; ohrožují programy harm reduction vězeňské systémy ?; způsoby minimalizace škod; detoxifikace a drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček ve věznicích; léčba a péče v souvislosti s onemocněním HIV/AIDS; sociální, politický a kulturní kontext harm reduction ve věznicích; opatření harm reduction ve věznicích - jak by měl vypadat minimální standard ? harm reduction; věznice; minimalizace škod; detoxifikace; drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček; HIV; AIDS; minimální standard
1039 Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction =World Health Organization 2006 definice pojmu 'harm reduction'; odůvodnění a účelnost opatření harm reduction ve věznicích; ohrožují programy harm reduction vězeňské systémy ?; způsoby minimalizace škod; detoxifikace a drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček ve věznicích; léčba a péče v souvislosti s onemocněním HIV/AIDS; sociální, politický a kulturní kontext harm reduction ve věznicích; opatření harm reduction ve věznicích - jak by měl vypadat minimální standard ? harm reduction; věznice; minimalizace škod; detoxifikace; drogová substituční terapie; výměna jehel a stříkaček; HIV; AIDS; minimální standard
1473 Požární řád skladu knih 2 (budova Vladislavova) =Úřad vlády ČR 2005 požární řád; Úřad vlády ČR; OPK
1590 Practical Guidelines for Intensifying HIV Prevention =UNAIDS 2007 prevention; HIV
51 Praha//Prag//Prague//Prague//Praga//Praga Doležal, Jiří; Doležal, Ivan 1993 fotografie historických památek Prahy; stručná historie v několika jazycích Praha; památky; historie Prahy; fotografie
862 Pražské přednášky Pates, Richard 2000 cyklus přednášek pro seminář v roce 1997 v Praze v souvislosti s programem Pompidou Group; cíle léčby, očekávané výsledky a poradenské metody; výcvik poradců, potřeby lektorů a výcvikové programy; role pracovníka v organizaci a supervize týmu; hodnocení služeb, sběr dat a statistika přednášky; léčba; výcvikové programy; supervize; statistika
863 Pražské přednášky Pates, Richard 2000 cyklus přednášek pro seminář v roce 1997 v Praze v souvislosti s programem Pompidou Group; cíle léčby, očekávané výsledky a poradenské metody; výcvik poradců, potřeby lektorů a výcvikové programy; role pracovníka v organizaci a supervize týmu; hodnocení služeb, sběr dat a statistika přednášky; léčba; výcvikové programy; supervize; statistika
401 Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží - ÉTHUM Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci =Sdružení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku Éthum; =Česká asociace streetwork 2003 sborník z konference Praha, 21.-22.května 2003; podtitul konference: Setkání všech nízkoprahových zařízení pro děti a mládež NZDM; Gabriel NROS; kluby; streetwork; donátoři
1381 Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =International Narcotics Control Board 1997 Report of the International Narcotics Control Board for 1996 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 psychotropic substances; Nation convention; international narcotics control board
1386 Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =International Narcorice Control Board 2007 Report of the International Narcotics Board for 2006 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.
1402 Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =International Narcotics Control Board 1999 Report of the International Narcotics Board for 2006 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. precursors; psychotropic substances
1482 Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =International Narcotics Control Board 2000 Report of the International Narcotics Board for 1999 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. precursors; psychotropic substances
1595 Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =International Narcorice Control Board 2008 Report of the International Narcotics Board for 2007 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. report; precursors; psychotropic substances
580 Precursors and chemicals trequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =United nations 2001 report of the international narcotics control board for 2000 on the implementation of article 12 of the United nations concention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 international narcotics control board; United nations
771 Precursors and chemicals trequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =United nations 2004 report of the international narcotics control board for 2003 on the implementation of article 12 of the United nations concention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 international narcotics control board; United nations
795 Precursors and chemicals trequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =United nations 2001 report of the international narcotics control board for 2000 on the implementation of article 12 of the United nations concention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 international narcotics control board; United nations
805 Precursors and chemicals trequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances =United nations 1996 report of the international narcotics control board for 1995 on the implementation of article 12 of the United nations concention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 international narcotics control board; United nations
50 Precursors and other Chemicals =Swiss Federal Office of Public Health 1997 historical background; international conventions of the United Nations; chemicals; model of EU; intervention schemes chemicals; health; EU; Switzerland; United Nations; drugs; addiction; dependence; law
928 Precursors and other Chemicals =Swiss Federal Office of Public Health 1997 Chemical Abstracts Service Registry Number; International Registration System of the Chemical Abstracts Service; index relative to the Lists of Monitored Chemicals CASRN; CAS; chemicals
284 Pregnancy and Drug Abuse =Council of Europe 1998 seminar
579 Pregnancy and Drug Misuse =Council of Europe 1997 consequences of drug misuse during pregnancy; perinatal morbidity and mortality in substance abusing families: effects and intervention strategies; prenatal drug exposure; approaches to the management of pregnant drug misusers; health care delivery to drug using women during pregnancy and early motherhood; health care delivery to drug using women during pregnancy: health professional's views; service delivery in central and eastern Europe - an overview; types of health care delivery for drug-using pregnant women and their newborn in Europe; pregnancy and drug misuse; treatment of drug addicted women: choice of pregnancy, assistance before and after delivery; case management for children of drug addicted parents; prevalence of HIV and hepatitis C in pregnant drug misusers in Spain; medical treatment of pregnant drug misusers with HIV or hepatitis C; neonatal abstinence syndrome: diagnosis and management pregnancy; perinatal morbidity; perinatal mortality; substance abusing families; prenatal drug exposure; health care; woman; central and eastern Europe; drug addicted parents; HIV; VHC; Spain; neonatal abstinence syndrome
137 Pregnancy and Drug Misuse Update 2000 =Pompidou Group 2000 pregnancy and substance misuse - consequences for the woman and the neonate, medical treatment, socio-therapeutic care, neonatology pregnancy; addiction; misuse; woman; neonate; treatment; care; neonatology; training
1105 Pregnancy and Drug Misuse Update 2000 =Pompidou Group 2000 pregnancy and substance misuse - consequences for the woman and the neonate, medical treatment, socio-therapeutic care, neonatology pregnancy; addiction; misuse; woman; neonate; treatment; care; neonatology; training
26 Pregnancy and Substance Abuse - Journal of Drug Issues =Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice 1997 prevalence and incidence of drug abuse among pregnant women; consequences of drug abuse; prevention and treatment of drug aubse; public policy and legal issues drugs; abuse; pregnancy; woman; prevention; policy; law/drugs
1740 Přehled modelů zajišťování aplikačních místností Hunt, Neil; Štefunková, Michaela 2010 Aplikační místnosti - obecné charakteristiky poskytování služby; Švýcarsko; Německo; Nizozemsko; Španělsko; Austrálie; Kanada; Norsko; Lucembursko aplikační místnosti
1494 Přehled osvědčených postupů při prevenci různých typů násilí a Evropské unii Stevens, Alex; Kesslerová, Isabel; Steinacková, Katrin 2007 údaje o násilí, trendy, příčiny a rekce; současné evropské strategie v prevensi násilné trestné činnosti; specifické preventivní strategie pro různé typy násilí; doporučení pro celoevropskou úroveň násilí; trestná činnost; prevence násilí; veřejné zdraví; Evropa
1739 Přehled studií o zvládnutí závislosti na návykových látkách. Systematický přehled o léčbě potíží spojených s amfetaminem Štefunková, Michaela 2010 Odůvodnění tohoto systematického hodnocení zabývajícího se léčbou poruch souvisejících s užíváním amfetaminu; závislost na amfetaminu nebo jeho zneužívání; metody; amfetaminová psychóza; odvykací stavy při vysazení amfetaminu amfetamin; závislost; amfetaminová psychóza
1717 Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě Pešek, R.; Mravčík, V.; Schulte, B.; Thane, K.; Rehm, J.; Uchtenhagen, A.; Stöver, H.; Degkwitz, P.; Reimer, J.; Haasen, Ch. 2010 Definice a cíle protidrogové léčby; metody; zahrnuté zprávy o účinnosti a efektivitě intervencí; důkazy z evropských a mimoevropských zemí; výsledky; nákladová efektivita různých typů protidrogové léčby zastoupených v Evropě. účinnost; protidrogová léčba; Evropa; mimoevropské země; drogy
1718 Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě Pešek, R.; Mravčík, M.; Schulte, B.; Thane, K.; Rehm, J.; Uchtenhagen, A.; Stöver, H.; Degkwitz, P.; Reimer, J.; Haasen, Ch. 2010 Definice a cíle protidrogové léčby; metody; zahrnuté zprávy o účinnosti a efektivitě intervencí; důkazy z evropských a mimoevropských zemí; výsledky; nákladová efektivita různých typů protidrogové léčby zastoupených v Evropě. účinnost; protidrogová léčba; Evropa; mimoevropské země; drogy
1719 Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě Pešek, R.; Mravčík, V.; Schulte, B.; Thane, K.; Rehm, J.; Uchtenhagen, A.; Stöver, H.; Degkwitz, P.; Reimer, J.; Haasen, Ch. 2010 Definice a cíle protidrogové léčby; metody; zahrnuté zprávy o účinnosti a efektivitě intervencí; důkazy z evropských a mimoevropských zemí; výsledky; nákladová efektivita různých typů protidrogové léčby zastoupených v Evropě. účinnost; protidrogová léčba; Evropa; mimoevropské země; drogy
191 Prescribing and Dispensing Guidelines for Medicinal Drugs Affectiong Driving Performance =International Council on Alcohol and Drugs and Traffic Safety 2001 report summarizes relevant activities on the subject, identifies what is known about the scope of the problem, provides a discussion of the current status of safe prescribing and dispensing of medicinal drugs to patients who operate motor vehicles or other transportation vehicles, and provides new guidelines for improving these practices driving; drugs; precribing; dispensing; medical drugs
910 Press Review 2004 - Annual Report - volume 1. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
911 Press Review 2004 - Annual Report - volume 2. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
912 Press Review 2004 - Annual Report - volume 3. =EMCDDA 2004 press; EU; 2004
1398 Prevalence and Consequences of Alcohol Abuse, Drug Abuse and Smoking in Latvia 2000 =State Centre for Drug Abuse Prevention and Treatment (Narcoty Centre) 2001 state of the drugs in Latvia; prevalence of smoking in Latvia; medical treatment for patients with alcohol and drug problems Lotyšsko; Latvia; smoking; alcohol; drugs; Council of Latvia ALNA
224 Prevalence and Consequences of Alcohol Consumption, Alcohol Abuse, Aalcohol Psychosis, Durg Abuse and Smoking in Latvia 1997 =Ministry of Welfare of The Republic of Latvia 1998 consumption of alcohololic beverages, consequences of consumption of alcoholic beverages, alcoholic psychoses and alcoholism incidence and prevalence, prevalence and consequences of drug and psychoactive substance abuse, prevalence and consequency of smoking, network of narcology facilities and care to drug abusers, report of medical experts´work of the alcohol and drug intoxication and chemics - toxicology laboratory Latvia; alcohol; consumption; psychoses; incidence; prevalance; drugs; abuse; smoking; care; treatment; report; medicine; toxicology
1518 Prévalence ert propagation des hépatites virales A,B,C et du HIV au sein de la population d'usagers problématiques de drogues d'acquisition illicite Removille, Nathalie; Origer, Alain 2007 hépatites virales A, B, C
762 Prevalence study of serious addictive substance abusers in the Czech republic =Public Health Station of the Capital City of Prague 1995 study; statistics; Czech republic; prevalence study; substance abusers
1351 Prevalenční studie problémových uživatelů návykových látek v ČR =Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence 1994 Výsledky studie z roku 1994 - prováděna jednotlivými KHS a MěHS hl.m. Praha. Zaměřeno na osoby hospitalizované ke dni 31.12.1994 pro drogovou závislost a osoby, které v průběhu prosince 1994 navštívily některé z léčebně - kontaktních center; Databáze léčebně - kontaktních center podle jednotlivých regionů ČR studie; problémový uživatelé drog; hygienická služba
1302 Prevence městské kriminality a ohrožená mládež =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2006 Přehled slibných strategií a programů z celého světa; Připraveno pro 11. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice, Bangkok 2005 prevence; dětská kriminalita
394 Prevence problémů působených alkoholem a drogami u mládeže Nešpor, Karel neuvedeno _N_ alkohol; drogy; mládež
437 Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana neuvedeno alkohol a drogy u dětí a mládeže v ČR; drogy v silniční dopravě; programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků; relaxační a tělesná cvičení; hranice a meze peer programů; prevence a rodiny; preventivní programy na škole děti; mládež; ČR; silniční doprava; prevence; programy prevence; peer programy; rodina; škola
852 Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana neuvedeno alkohol a drogy u dětí a mládeže v ČR; drogy v silniční dopravě; programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků; relaxační a tělesná cvičení; hranice a meze peer programů; prevence a rodiny; preventivní programy na škole děti; mládež; ČR; silniční doprava; prevence; programy prevence; peer programy; rodina; škola
904 Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana neuvedeno alkohol a drogy u dětí a mládeže v ČR; drogy v silniční dopravě; programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků; relaxační a tělesná cvičení; hranice a meze peer programů; prevence a rodiny; preventivní programy na škole děti; mládež; ČR; silniční doprava; prevence; programy prevence; peer programy; rodina; škola
905 Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana neuvedeno alkohol a drogy u dětí a mládeže v ČR; drogy v silniční dopravě; programy za aktivní účasti předem připravených vrstevníků; relaxační a tělesná cvičení; hranice a meze peer programů; prevence a rodiny; preventivní programy na škole děti; mládež; ČR; silniční doprava; prevence; programy prevence; peer programy; rodina; škola
1744 Prevence relapsu pro závislá chování. Manuál terapeuta Wanigaratne, Shamil; Wallace, Wendy; Pullin, Jane; Keaney, Francis; Farmer, Roger; Šucha, Matúš 2008 Stres; vysoce rizikové situace; chyby v myšlení; psychologické pasti; asertivita; rozhodování a řešení problémů; rovnováha životního stylu; deprese; řešení problémů prevence relapsu; stres; vysoce rizikové situace; asertivita
540 Prevence sociálně patologických jevů =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2002 sociálně patologické jevy; šikana - syndrom onemocnění vztahů; význam rodiny a prevence vzniku závislosti; sekty, kulty a nová náboženství; satanismus; právo a drogy primární prevence; šikana; rodina; prevence vzniku závislosti; sekty; kulty; nová náboženství; satanismus; právo a drogy
541 Prevence sociálně patologických jevů =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2002 metody primární prevence SPJ; genový doping; nikotinismus; workholismus - závislost na práci; nekteré aspekty historického vývoje terorismu; sekty, kulty a nová náboženství ...II.; psychologická manipulace v sektách; kontramanipulace; právo a sekty primární prevence; genový doping; nikotinismus; workholismus; terorismus/sekty; kulty; nová náboženství; psychologická manipulace; kontramanipulace; právo a sekty
546 Prevence sociálně patologických jevů =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 informace o činnosti republikového výboru pro prevenci kriminality; neurotické poruchy; závislost na inhalačních drogách; subutex; závislost na TV a mobilních telefonech; záření z mobilů; závislost na sexu; sexual harasment; z výroční zprávy Mezirezortní protidrogové komise o stavu drog za rok 2001 republikový výbor pro prevenci kriminality; neurotické poruchy; inhalační drogy; subutex; závislost na TV; mobilní telefony; záření z mobilů; závislost na sexu; sexual harasment; VZ; Mezirezortní protidrogová komise
547 Prevence sociálně patologických jevů =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 ambulantní léčba drog; taneční drogy; sebepoškozování; jak vzniká nenávist; kompenzační procesy; mezilidské vztahy; sociální toxiny; návykové látky a dospívající; svět očima dívčích časopisů; extremismus a jeho vývoj na území ČR; hnutí Grálu ambulantní léčba drog; taneční drogy; sebepoškozování; nenávist; kompenzační procesy; mezilidské vztahy; sociální toxiny; návykové látky; dospívající; extremismus; hnutí Grálu
549 Prevence sociálně patologických jevů =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 Mezinárodní den proti násilí na ženách; Élektra - nestátní nezisková organizace; SPONDEA - krizové centrum pro děti a mládež; příběhy z krizového centra Spondea; zkušenosti s řešením případů domácího násilí orgány činnými v trestním řízení; muži se třesou pod pěstí svých žen Mezinárodní den proti násilí na ženách; Élektra; SPONDEA; krizové centrum; domácí násilí
550 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 závislost na sexu, hypersexualita; sexuální zneužívání dětí; zneužívání - rady a prevence; sexuální výchova se školním věku - právní otázky; rady pro oběti znásilnění; sexuální zneužívání a násilí; chrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím; znásilnění - důvod k neuróze; citové týrání; systémové týrání dětí závislost na sexu; hypersexualita; sexuální zneužívání dětí; sexuální výchova; znásilnění; násilí; chrana zdravotně postižených; citové týrání; týrání dětí
551 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 lehké mozkové dysfunkce; vývojové vady řeči; biofeedback; kdo je balbutik; nejčastější poruchy dětské řeči; když dítě koktá; slepota/hluchoslepota lehké mozkové dysfunkce; vývojové vady řeči; biofeedback; balbutik; poruchy řeči; koktavost; slepota/hluchoslepota
552 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 biochemie lásky; homosexuálové v manželství; dýchání ve dvou; žárlíte - už nemusíte; nevěra, aneb co s tím ....; manželská nevěra v záímu dětí; manželství - období poznávání; partnerství; manželská krize; slovo odborníka k patologii vztahů; mobbing a bossing biochemie lásky; homosexuálové; žárlivost; nevěra; manželská nevěra; partnerství; manželská krize; patologie vztahů; mobbing; bossing
553 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 Evropská unie a trestní stíhání; proti závislostem v Rakousku; mladí Češi kouří více marihuany než mládež v EU; asociace občanských poraden; něco o kouření a alkoholu v ČR, Německu a Británii Evropská unie; trestní stíhání; Rakousko; kouření; marihuana; asociace občanských poraden; alkohol; ČR; Německo; Británie
554 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 vliv alkoholu na lidský organismus; jak odmítat alkohol; děti a alkohol; děti v rodinách s problémy s alkoholem; alkohol, řidič a marihuana; deklarace mládež a alkohol; ochrana dětí před návykovými látkami; děti a závislí rodiče alkohol; děti a alkohol; problémy s alkoholem; doprava; marihuana; deklarace mládež a alkohol; děti
555 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2004 fobie; agorafobie; sociální fobie; izolované fobie; anatomie strachu; alergie; práva pacientů; deklarace práv duševně postižených lidí; úzkost a strach; HIV; AIDS; prevence pohlavně přenosných chorob fobie; agorafobie; sociální fobie; izolované fobie; strach; alergie; práva pacientů; deklarace práv duševně postižených lidí; HIV; AIDS; prevence; pohlavně přenosné choroby
556 Prevence sociálně patologických jevů - časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2004 co je to stres; GAS a stresory, příznaky stresu; tělesná cvičení a pohyb; běžná konzumace a stres; techniky pro uklidnění; domov a stres, protistresové metody; jóga, masáž, akupresura, šiatsu; psychický stres; relaxační techniky stres; protistresové metody; jóga; masáž; akupresura; šiatsu; psychický stres; relaxační techniky
542 Prevence sociálně patologických jevů. Časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2002 standardy pro prevenci SPJ; Wellness - zdravý životní styl; geronto centrum; jídlo - obezita; workholismus; Óm šinrikjó; náboženský terorismus; právo a rasismus pevence; standardy; Wellness; životní styl; geronto centrum; obezita; workholismus; Óm šinrikjó; náboženský terorismus; právo a rasismus
545 Prevence sociálně patologických jevů. Časopis =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 grafiti; závislost na hypnosedativech; patologické hráčství; výherní automat, sportovní sázky a bankholismus; porozumět písmu gamblera; virtuální realita; svobodní zednáři; posilování v dospělosti grafiti; hypnosedativa; patologické hráčství; výherní automat; sportovní sázky; bankholismus; virtuální realita; svobodní zednáři; posilování
543 Prevence sociálně patologických jevů. Časopis. =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2002 závislost na psychostimulancích; netholismus; jak reagovat na akutní potíže spojené s užíváním drog; drogová závislost; dianetika - scientologie; terorismus třetího tisíciletí; jak posilovat před pubertou psychostimulancia; netholismus; akutní potíže; drogová závislost; dianetika; scientologie; terorismus; posilování
544 Prevence sociálně patologických jevů. Časopis. =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2002 závislost na halucinogenních látkách; emoční trauma; nemoc a zdraví - krize a trauma; agrese; diagnostika patologie vztahů a její místo v systému zaměření primární prevence; reminiscence na holokaust; závislost na počítačových hrách; seriál o sektách; náboženský a nenáboženský rozměr 'ismu' halucinogenny; emoční trauma; krize; trauma; agrese; patologie vztahů; holokaust; počítačové hry; sekty
548 Prevence sociálně patologických jevů. Časopis. =Ústav psychologického poradenství a diagnostiky Praha 2003 nikotinismus; závislost z pohledu psychoanalýzy; závislost na stimulujících látkách; mezinárodní úmluva o kontrole tabáku; v Česku na následky kouření zemře 60 obětí denně; zákaz kouření v restauracích; antinikotin pomáhá skoncovat s cigaretami; kruté časy pro kuřáky; film a móda bez tabáku; lékaři se chystají tvrdě proti kouření; dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže; Fagerstomův test nikotinové závislosti; jste závislí na marihuaně ?; marihuana je prý škodlivější než se přepokládalo; riziko plicní choroby hrozí hlavně kuřákům; drogy volně prodávané v našich obchodech; drogy mezi lékaři; násilí v rodině; mladí provinilci, rodina a společnost nikotinismus; psychoanalýza; stimulující látky; mezinárodní úmluva o kontrole tabáku; úmrtí; zákaz kouření v restauracích; antinikotin; dynamika drogové scény; Fagerstomův test nikotinové závislosti; marihuana; drogy volně prodávané; drogy mezi lékaři; násilí v rodině; mladí provinilci; rodina; společnost
74 Prevence sociální patologických jevů Pávková, Eva 1996 popis technicky asertivity a praktický návod asertivita; komunikační techniky; příručka; prevence; sociálně patologické jevy
1505 Prevence užívání drog mezi mladými lidmi. Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumové poznatky. McGrath, Z.; Sumnall, H.; McVeigh, J.; Bellis, M. 2007 prevalence užívání drog mezi mladými lidmi; protidrogová prevence a definice; preventivní přístupy ve školách; mimoškolní preventivní programy; efektivní složky programů protidrogové prevence; rodinné intervence; protidrogové prevence pro příslušníky národnostních menšin; ověřené informace o efektivitě mládež; prevence; efektivita; národnostní menšiny; starší mladí lidé
1506 Prevence užívání drog mezi mladými lidmi. Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumové poznatky. McGrath, Z.; Sumnall, H.; McVeigh, J.; Bellis, M. 2007 prevalence užívání drog mezi mladými lidmi; protidrogová prevence a definice; preventivní přístupy ve školách; mimoškolní preventivní programy; efektivní složky programů protidrogové prevence; rodinné intervence; protidrogové prevence pro příslušníky národnostních menšin; ověřené informace o efektivitě mládež; prevence; efektivita; národnostní menšiny; starší mladí lidé
1507 Prevence užívání drog mezi mladými lidmi. Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumové poznatky. McGrath, Z.; Sumnall, H.; McVeigh, J.; Bellis, M. 2007 prevalence užívání drog mezi mladými lidmi; protidrogová prevence a definice; preventivní přístupy ve školách; mimoškolní preventivní programy; efektivní složky programů protidrogové prevence; rodinné intervence; protidrogové prevence pro příslušníky národnostních menšin; ověřené informace o efektivitě mládež; prevence; efektivita; národnostní menšiny; starší mladí lidé
666 Prevencia epidémie HIV Burrows, Dave 2002 materiál pre tvorcov stratégie a vedúcich predstavitelov verejnej správy o úlohe programov výmeny ihiel a striekaček v kraqjinách strednej a východnej Európy a krajinách bývalého Sovietskeho zvazu prevence; HIV; výměna jehel
1216 Prevenčný tréning pre rómske rodiny Arbexová, Carmen 2006 Cílem prevenčního programu je posilnit a podpořit práci prioritní působnosti prevence - rodiny. Kapitoly: Příběhy strýčka Migela; Rodinný životní styl; Rizikové a ochranné faktory v rómské rodině; Komunikace v rodině; Jak naše děti tráví čas; Řešení problémů; Hledání řešení. Slovensky rómové; prevence; prevenční program; rodina; Romano Sastipen
54 Preventing and Controlling Drug Abuse =WHO 1990 the problem of drug abuse; the drug user and society prevention of drug abuse; control of production; supply and availability; demand reduction; treatment and case-finding; information; personnel; planning and implementation WHO; control; prevention; drugs; abuse; society; production; reduction; demand reduction; treatment; planning; implementation
1287 Preventing rouad treffic injury: A public health perspective for Europe Racioppi, F.; Eriksson, L.; Tingvall, C.; Villaveces, A. 2004 road safety in Europe in the context of sustainable transport; new thinking on road safety in Europe; a broader prespective on safety in Europe; from knowing what is effective to making it work a toolkit for road safety; the health sector and road safety in Europe: embracing a broader role; konclusion, research needs and recommendations; overview of hightly effective measures for rouad safety from the recommendations of the World report on rouad traffic injury prevention Europe; public health; prspective
1668 Prevention and Evaluation Resources Kit (PERK) EMCDDA 2010 What is PERK?; Needs assessment; Clarify goals and a working hypothesis; Define contents and objectives; Select strategies and delivery; Feasibility check; Implementation and process evaluation; Outcome evaluation; Wrap-up prevention principles; planning rules; evaluation tips; EMCDDA; manual; drugs field
71 Prevention and Management of Drug Abuse in Poland Moskalewitz, Jacek; Sieroslawski, Janusz; Swiatkiewicz, Grazyna; Zamecki, Krzysztof; Zielinski, Antoni 1999 drug abuse in Poland; needs assessment; implementation; evaluation; school survey report; survey; Europe; Poland; assessment; evaluation; school; drugs; abuse; prevention
510 Prevention is a two-way process Tobler, Nancy 2001 Across 120 school drug prevention programmes aimed primarily at adolescents, interactive programmea were more effective than non-interactive programmes.Succesful interactive approaches are characterised by pupil-to-pupil communication facilitated by small group activities including practice of interpersonal skills.Succesful programmes focus on interpersonal competence and challenge overstimations of the extent of drug use among pupil's peers. Delivering such programmes requires a paradigm from 'instructing classes' fo 'facilitating groups'. Implementing interactive programmes requires from policy makers and education administrators and training to give teachers the skills and the confidence to work in what may be unfamiliar ways. prevention; adolescent; dimensions of effectiveness; interpersonal content; impproving effectiveness
237 Prevention of Substance Abuse =The Mentor Foundation 2000 support and guidance from The United Nations Internation Drug Control programme (UNDCP); a sample of country approaches and strategies for prevention and drug demand reduction; common factors and differences in country approaches Europe; The Netherlands; Sweden; Singapore; Iceland; Morocco; Pakistan; Australia; central; eastern; UNDCP; strategy; approach; prevention; drugs; reduction
1622 Prevention of substance abuse (7) =EMCDDA 2008 prevention; methodology; German speaking countries
789 Prieskumy o drogách, alkohole a tabáku u slovenskej mládeže Nociar, Aloiz 2004 Analýzy situácie v užívání drog, alkoholu a tabaku u žiakov a študentov v devaťdesiatych rokov a po roku 2000: výsledky, porovnania a trendy; školské prieskumy na Slovensku:metódy a metodológia; příprava medzinárodnej a slovenskej časti prieskumu ESPAD; výsledky prieskumov ESPAD 1995 - 2003; výsledky priekumov a vybrané tabulky ESPAD Slovensko; školské prieskumy; ESPAD
790 Prieskumy o drogách, alkohole a tabáku u slovenskej mládeže Nociar, Aloiz 2004 Analýzy situácie v užívání drog, alkoholu a tabaku u žiakov a študentov v devaťdesiatych rokov a po roku 2000: výsledky, porovnania a trendy; školské prieskumy na Slovensku:metódy a metodológia; příprava medzinárodnej a slovenskej časti prieskumu ESPAD; výsledky prieskumov ESPAD 1995 - 2003; výsledky priekumov a vybrané tabulky ESPAD Slovensko; školské prieskumy; ESPAD
19 Primární prevence sociálně patologických jevů v hlavním městě Praze - sborník I.konference =Hlavní město Praha 2002 Primární prevence a sociálně patologické jevy v hlavním městě Praze primární prevence; sociální patologie; prevence drogových závislostí; prevence kriminality
128 Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog =WHO 1999 HIV/AIDS mezi inujekčními uživateli drog, v zemích východní a střední Evropy a střední Asie; základní principy prevence mezi injekčními uživateli drog HIV; AIDS; injekční zneužívání látek; východní Evropa; střední Asie; prevence
293 Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog =WHO 1999 HIV/AIDS mezi inujekčními uživateli drog, v zemích východní a střední Evropy a střední Asie; základní principy prevence mezi injekčními uživateli drog
864 Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog =WHO 1999 HIV/AIDS mezi inujekčními uživateli drog, v zemích východní a střední Evropy a střední Asie; základní principy prevence mezi injekčními uživateli drog
865 Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog =WHO 1999 HIV/AIDS mezi inujekčními uživateli drog, v zemích východní a střední Evropy a střední Asie; základní principy prevence mezi injekčními uživateli drog
1537 Příručka HIV poradenství Brůčková, Marie; Březovská, Miloslava; Hampl, Karel; Kubátová, Anna; Malinová, Hana; Petrošová, Blanka; Procházka, Ivo; Resl, Vladimír; Staňková, Marie; Strouhal, Václav; Verhunová, Ludmila 2007 pokrok v prevenci a léčbě HIV/AIDS/obecné zásady a cíle HIV poradenství; možnost HIV poradenství ve zvláštních situacích; předtestové a potestové poradenství; poradenství po sdělení pozitivního výsledku; HIV/AIDS a uživatelé drog; HIV poradenství u homosexuálních mužů; preventivní práce s prostitutkami; HIV poradenství pro rómskou minoritu; zajištění návazné péče o pacienty s HIV infekcí HIV; AIDS; poradenství; uživatelé drog; homosexualita; prostituce; rómská minorita
1538 Příručka HIV poradenství Brůčková, Marie; Březovská, Miloslava; Hampl, Karel; Kubátová, Anna; Malinová, Hana; Petrošová, Blanka; Procházka, Ivo; Resl, Vladimír; Staňková, Marie; Strouhal, Václav; Verhunová, Ludmila 2007 pokrok v prevenci a léčbě HIV/AIDS/obecné zásady a cíle HIV poradenství; možnost HIV poradenství ve zvláštních situacích; předtestové a potestové poradenství; poradenství po sdělení pozitivního výsledku; HIV/AIDS a uživatelé drog; HIV poradenství u homosexuálních mužů; preventivní práce s prostitutkami; HIV poradenství pro rómskou minoritu; zajištění návazné péče o pacienty s HIV infekcí HIV; AIDS; poradenství; uživatelé drog; homosexualita; prostituce; rómská minorita
476 Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule. Snowball Sampling =Rada Evropy- skupina Pompidou; =Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky; =Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 2003 základní informace o metodě a jejím použití v evropských výzkumech, cíle a důsledky výběru; teorie výběru metodou sněhové koule, deskribce sítí, aspekty nepravděpodobnostního výběru; statistická analýza, metody pro odhad prevalence, výpočty zpětného zachycení u výběrových souborů sněhové koule; vybrané aspekty praktické terénní práce, sběr dat, příprava projektu, etické aspekty; klíčová data, pokyn a kódovací osnova snowball sampling; NMS; sněhová koule; výběr vzorku; statistická analýza; prevalence; terénní práce; sběr dat; příprava projektu; etika
953 Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule. Snowball Sampling =Rada Evropy- skupina Pompidou; =Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky; =Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 2003 základní informace o metodě a jejím použití v evropských výzkumech, cíle a důsledky výběru; teorie výběru metodou sněhové koule, deskribce sítí, aspekty nepravděpodobnostního výběru; statistická analýza, metody pro odhad prevalence, výpočty zpětného zachycení u výběrových souborů sněhové koule; vybrané aspekty praktické terénní práce, sběr dat, příprava projektu, etické aspekty; klíčová data, pokyn a kódovací osnova snowball sampling; NMS; sněhová koule; výběr vzorku; statistická analýza; prevalence; terénní práce; sběr dat; příprava projektu; etika
954 Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule. Snowball Sampling =Rada Evropy- skupina Pompidou; =Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky; =Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 2003 základní informace o metodě a jejím použití v evropských výzkumech, cíle a důsledky výběru; teorie výběru metodou sněhové koule, deskribce sítí, aspekty nepravděpodobnostního výběru; statistická analýza, metody pro odhad prevalence, výpočty zpětného zachycení u výběrových souborů sněhové koule; vybrané aspekty praktické terénní práce, sběr dat, příprava projektu, etické aspekty; klíčová data, pokyn a kódovací osnova snowball sampling; NMS; sněhová koule; výběr vzorku; statistická analýza; prevalence; terénní práce; sběr dat; příprava projektu; etika
652 Príručka pre lekárov prvého kontaktu v starostlivosti o drogovo závislých - 2. diel Masár, Oto 2001 klinické prejavy závislosti od psychoaktívnych látok v prvom kontakte; zapojenie všeobecných lekárov (GP) do nízko-prahovej zdravotnej starostlivosti a terénnej práce co vzťahu k včasnej intervenciia redukcii škód v dosledku (zne)užívania látok; toxikománie a primárna starostlivosť o deti a dorast; substitučná terapia - jej dosledky pre pacienta, lekára a spoločnosť; problematika užívania drog z pohladu terénnej práce lékaři prvního kontaktu; nízkoprahová zdravotnická péče; primární péče; děti a dorost; terénní práce
907 Příručka prevence alkoholu, drog a tabáku. Jak usnadnit život pracovníkům primární prevence. =Pompidou Group 1998 V jakém prostředí se užívají a zneužívají drogy, alkohol a tabák; co je to preventivní práce - definice, preventivní politika, podmínky pro preventivní práci a její vývoj, evaluace preventivní práce, bězná dilema při prevenci užívání, vztah mezi léčebnou a preventivní zdravotní péčí; jak by měli pracovníci primární prevence pracovat ?; zkoumání praxe preventivní práce, monitorování, tématická a programová práce; přístupy k primární prevenci - emoční vývoj, účinné složky; jak zajistit kvalitní přípravu projektu; jak by se měly formulovat cíle prevence; jak co nejlépe vyvinout informační program s tématem prevence; jak se implementují preventivní programy; co zahrnuje evaluace preventivní práce
1558 Příručka prevence alkoholu, drog a tabáku. Jak usnadnit život pracovníkům primární prevence. =Pompidou Group 1998 V jakém prostředí se užívají a zneužívají drogy, alkohol a tabák; co je to preventivní práce - definice, preventivní politika, podmínky pro preventivní práci a její vývoj, evaluace preventivní práce, bězná dilema při prevenci užívání, vztah mezi léčebnou a preventivní zdravotní péčí; jak by měli pracovníci primární prevence pracovat ?; zkoumání praxe preventivní práce, monitorování, tématická a programová práce; přístupy k primární prevenci - emoční vývoj, účinné složky; jak zajistit kvalitní přípravu projektu; jak by se měly formulovat cíle prevence; jak co nejlépe vyvinout informační program s tématem prevence; jak se implementují preventivní programy; co zahrnuje evaluace preventivní práce primární prevence; preventivní programy
396 Příručka pro mladé spolupracovníky programu FIT 2001 - Klub pro 3.tisíciletí Nešpor, Karel; Fischerová, Daniela; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana 1994 proč se vyplatí žít zdravě; jak odmítak alkohol, tabák a drogy; jak se bránit reklamě; jak přežít v silniční dopravě; umění naslouchat, hovořit a přesvědčit; otázky, které mladým spolupracovníkům FIT 2001 dávali kamarádi FIT IN; alkohol; tabák; drogy; reklama
451 Příručka pro poskytování poradenství u HIV/AIDS. =Světová zdravotnická organizace 1999 základní informace pro školení v poradenství v souvislosti s HIV/AIDS; podle manuálu Světové zdravotnické organizace 'Source book for HIV/AIDS counselling training'. HIV; AIDS; poradenství; příručka
1060 Příručka pro poskytování poradenství u HIV/AIDS. =Světová zdravotnická organizace 1999 základní informace pro školení v poradenství v souvislosti s HIV/AIDS; podle manuálu Světové zdravotnické organizace 'Source book for HIV/AIDS counselling training'. HIV; AIDS; poradenství; příručka
77 Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR Vidrna, Jan; Náchodský, Zdeněk 2001 rizika pracovníků justice; charakteristika rizik v resortu justice; spolupráce s policií; zahraniční zkušenosti justice; soudce; státní zástupce; rizika; příručka; Ministerstvo spravedlnosti; ochrana informací
375 Prison, Drugs and Society =WHO; =Council of Europe 2001 A consensus Statement on Principles, Policies and Practices drugs; harm reduction; prison; police; young; woman; monitoring and evaluation; ethnic minorities
337 Pro jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky =Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 2003 návrh na zrušení funkce Národního koordinátora drogové epidemiologie; evaluace; finanční prostředky; programy protidrogové politiky - vyhodnocení; vyúčtování dotací Rada vlády ČR; zpráva; národní protidrogový koordinátor; zrušení funkce
178 Problem Drug Use by Woman Hedrich, Dagmar 2000 results of the survey among member States, networks and international organisation; women´s services in Europe: development and current practice; best practice project; research; report; survey; network; EU; woman; services; care; treatment; drugs; practice
1374 Problematika zneužívání návykových látek - sborník Schuckit, M.A.; Bloch, Sidney; Yalom, Irvin D.; Pickens, R.W.; Fletcher, Bennett W.; Musto, David F.; Deitch, David A.; Woody, George E.; Cacciola, John; McLellan, Thomas A.; Alterman, Arthur, I.; Tims, Frank M.; Hubbard, Robert L.; Jaffe, Jerome H. 1995 alkohol a deprese: klinická perspektiva; terapeutické faktory ve skupinové psychoterapii; rehabilitace; interpersonální učení se navzájem; přehled problémů léčení; historická hlediska nadměrného užívání alkoholu a drog; klíčové prvky účinné léčby; cíle léčení; léčení drogové závislosti v TK; diagnóza a klasifikace: DSM-III-R a ICD-10; modely s větším dosahem: denní péče; přizpůsobení léčby pacientovi: koncepční a metodický přehled s návrhy pro budoucí výzkum; výsledky léčby u klientů zneužívajících drogy; opiáty: klinická hlediska alkohol; léčba alkoholismu; léčba drogové závislosti; opiáty
1475 Problémové užívání drog mezi skupinami migrantů v Brně a okolí: závěrečná zpráva z výzkumu Nepustil, Pavel 2007 souvislost mezi užíváním drog a migrací ve světě; marginalizace jako společný jmenovatel migrace a problémového užívání drog; problémové užívání drog mezi některými skupinami migrantů v Brně a okolí; rozvoj specifických služeb zaměřenách na marginalizované skupiny migrace; migranti; USA; Evropa; Velká Británie; ČR; problémové užívání drog; drogové služby
45 Problems of Drug Dependence 1989 =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1990 proceedingt of the 51st Annual Scientific Meeting drugs; addiction; services; law; treatment; care; dependence; alcoholism; IDU; testing; evaluation; effects; evidence; policy
84 Problémy s alkoholem v rodině Csémy, Ladislav; Nešpor, Karel; Sovinová, Hana 2001 zpráva o rozsahu problémového užívání alkoholu v EU užívání alkoholu; alkohol; zpráva; Evropská unie; alkoholismus
384 Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře Nešpor, Karel 1999 praktické dotazníky využívané u návykových látek; náhlé příhody a akutní stavy vyvolané návykovými látkami; krátká intervence pro praktické lékaře; doporučení ke specializované léčbě; spolupráce praktického lékaře při léčbě závislostí; chyby při léčbě; primární prevence problémů působených návykovými látkami; etické zásady a cíle závislost; dotazník; praktický lékař; krátká intervence; etika
1208 Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře Nešpor, Karel 1999 praktické dotazníky využívané u návykových látek; náhlé příhody a akutní stavy vyvolané návykovými látkami; krátká intervence pro praktické lékaře; doporučení ke specializované léčbě; spolupráce praktického lékaře při léčbě závislostí; chyby při léčbě; primární prevence problémů působených návykovými látkami; etické zásady a cíle závislost; dotazník; praktický lékař; krátká intervence; etika
1209 Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře Nešpor, Karel 1999 praktické dotazníky využívané u návykových látek; náhlé příhody a akutní stavy vyvolané návykovými látkami; krátká intervence pro praktické lékaře; doporučení ke specializované léčbě; spolupráce praktického lékaře při léčbě závislostí; chyby při léčbě; primární prevence problémů působených návykovými látkami; etické zásady a cíle závislost; dotazník; praktický lékař; krátká intervence; etika
1653 Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 prevalence a vzorce užívání alkoholu, tabákových výrobků a nelegálních drog; důsledky užívání drog u dětí do 15 let - nástup léčby poruch z užívání drog nebo jiných problémů u této věkové skupiny; vysoce rizikové skupiny a související faktory; řešení; legislativa a předpisy děti do 15 let; užívání drog; alkohol; tabákové výrobky; psychické a sociální poruchy; legislativa
1654 Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 prevalence a vzorce užívání alkoholu, tabákových výrobků a nelegálních drog; důsledky užívání drog u dětí do 15 let - nástup léčby poruch z užívání drog nebo jiných problémů u této věkové skupiny; vysoce rizikové skupiny a související faktory; řešení; legislativa a předpisy děti do 15 let; užívání drog; alkohol; tabákové výrobky; psychické a sociální poruchy; legislativa
1693 Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let EMCDDA; Šťastná, Lenka; Šucha, Matúš 2010 prevalence a vzorce užívání alkoholu, tabákových výrobků a nelegálních drog; důsledky užívání drog u dětí do 15 let - nástup léčby poruch z užívání drog nebo jiných problémů u této věkové skupiny; vysoce rizikové skupiny a související faktory; řešení; legislativa a předpisy děti do 15 let; užívání drog; alkohol; tabákové výrobky; psychické a sociální poruchy; legislativa
1288 Program a anotace příspěvků konference =Společnost pro návykové nemoci ČLS J.E. Purkyně 2007 XIII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E. Purkyně a 46. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně (6. - 10.5.2007) konference; Měřín; 2007
1456 Program a kniha abstrakt z konference 'Střetávání racionality a ideologie' =Centrum adiktologie PK 1. LF a VFN UK Praha 2007 konání konference: 26.-27.11.2007 abstrakta; konference
60 Program Administrator´s Handboor =U.S. Department of Health and Human Services 1991 strategies for preventing alcohol and other drug problems strategy; United States; prevention; alcohol; drugs
339 Programme on Substance Abuse - National Drug and Alcohol Treatment Responses in 23 Countries =WHO 1993 drug; alcohol; treatment
198 Programme on Substance Abuse =WHO 1994 multi-city study on drug injecting and risk of HIV infection - a report prepared on behalf of the WHO Interantional Collaborative Group report; WHO; drugs; injecting; HIV; AIDS; infection; prevention; harm reduction; abuse
338 Programme on Substance Abuse - Costs and Effects of Treatment for Psychoactive Substance Use Disorders: A framework for Evalution =WHO 1996 evaluation; treatment
340 Programme on Substance Abuse - The Content and Structure of Methadone Treatment Programmes: a Study in Six Countries Gossop, Michael; Grant, Marcus 1993 drug; methadone; control; research
72 Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Karel, Nešpor; Csémy, Ladislav; Sovinová, Hana 1999 zásady efektivní primární prevence; preventivní protidrogové programy a možnosti jejich evaluace; konkrétní příklady efektivitia; primární prevence; evaluace; příručka
640 Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Karel, Nešpor; Csémy, Ladislav; Sovinová, Hana 1999 zásady efektivní primární prevence; preventivní protidrogové programy a možnosti jejich evaluace; konkrétní příklady efektivitia; primární; prevence; evaluace; příručka
856 Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Karel, Nešpor; Csémy, Ladislav; Sovinová, Hana 1999 zásady efektivní primární prevence; preventivní protidrogové programy a možnosti jejich evaluace; konkrétní příklady efektivitia; primární; prevence; evaluace; příručka
737 Projekt 'Romský vzájemný výzkum o užívání drog a výcvik romských terénních pracovníků' Vrtbovská, Petra; Larkin, Thomas; Tumlířová, Renata 2005 Cíl projektu - získat informace o situaci v oblasti užívání drog v romské populaci a následně využit získané informace pro rozvoj služeb pro drogově závislé. V rámci projektu Baterie navázat na zahraniční zkušenosti a projekt Romský terén a vytvořit model výzkumu a tento model ověřit. Romové; romská komunita; Romský terén; Baterie; výzkum
526 Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (PAD). Souhrná závěrečná zpráva. Zábranský, Tomáš; Miovský, Michal; Gajdošíková, Hana; Mravčík, Viktor 2001 souhrn výsledků studie PAD; výsledky substudií 'Personál zařízení léčby a služeb', 'Uživatelé', 'Trestně-právní sektor' PAD; závěrečná zpráva studie; legislativa; Personál zařízení a léčby; uživatelé; trestně-právní sektor; substudie
584 Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (PAD). Souhrná závěrečná zpráva. Zábranský, Tomáš; Miovský, Michal; Gajdošíková, Hana; Mravčík, Viktor 2001 souhrn výsledků studie PAD PAD; závěrečná zpráva studie
709 Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (PAD). Souhrná závěrečná zpráva. Zábranský, Tomáš; Miovský, Michal; Gajdošíková, Hana; Mravčík, Viktor 2001 souhrn výsledků studie PAD; výsledky substudií 'Personál zařízení léčby a služeb', 'Uživatelé', 'Trestně-právní sektor' PAD; závěrečná zpráva studie; legislativa; Personál zařízení a léčby; uživatelé; trestně-právní sektor; substudie
712 Projekt Romský terén a baterie, výcvik romských terénních pracovníků, výzkum a rozvoj služeb pro romské uživatele a komunitu 2002 - 2004 =Společnost Hvězda; Vrtbovská, Petra; Larkin, T.; Tumlířová, R.; Miovský, Michal; Černý, J.; Šťastná, Lenka 2004 situace v oblasti užívání drog v romské populaci a využití získaných informací pro rozvoj služeb pro drogově závislé; povědomí o drogách v romské komunitě studie; romové; uživatelé drog; sociálně patologické jevy
1232 Proportions of crimes associated with alcohol and other drugs in Canada Pernanen, Kai; Cousineau, Marie-Marthe; Brochu, Serge; Sun 2002 Causal attributions to alcohol intoxication; Causality issues in the relationship between illicit drug use and crime; arious stages of detection and legal processing of crimes and criminals; studies among federal inmates; prevalence of use of and dependence on alcohol and drugs; portrait of the male and female samples and their criminality; the study of arrestees; conceptual backround for the calculation of event-based attributable fraction
880 Protecting the Human Rights of Injection Drug Users. The Impact of HIV and AIDS =International Harm Reduction Development neuvedeno Confronting HIV/AIDS and Respecting Human Rights; Abuses in the Name of Law and Order; Crimes Withaut Victims: Approproate Policy Responses to drug Use; Health Care, Not Warfare: Brazilian Responses to the Drug Problem; We Are Part of the Solution, Not Part of the Problem: Drug Users Struggle for Rights in Thailand HIV; AIDS; health care; Brasil
990 Protecting Young People =Department for Education and Employment 1998 Good practice in drug education in schools and the youth service education; school
963 Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012 =Rada Evropské unice; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; Evropská unie; koordinace; snižování nabídky; snižování poptávky; mezinárodní spolupráce; informace, výzkum a vyhodnocení
964 Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012 =Rada Evropské unice; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; Evropská unie; koordinace; snižování nabídky; snižování poptávky; mezinárodní spolupráce; informace, výzkum a vyhodnocení
965 Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012 =Rada Evropské unice; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; Evropská unie; koordinace; snižování nabídky; snižování poptávky; mezinárodní spolupráce; informace, výzkum a vyhodnocení
960 Protidrogový akční plán EU na období 2005 - 2008 =Rada Evropské unie; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; akční plán; Evropská unie; koordinace; snížení poptívky; snížení nabídky; mezinárodní spolupráce; informace; výzkum; hodnocení
961 Protidrogový akční plán EU na období 2005 - 2008 =Rada Evropské unie; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; akční plán; Evropská unie; koordinace; snížení poptívky; snížení nabídky; mezinárodní spolupráce; informace; výzkum; hodnocení
962 Protidrogový akční plán EU na období 2005 - 2008 =Rada Evropské unie; =Úřad vlády České republiky; =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 protidrogová strategie; akční plán; Evropská unie; koordinace; snížení poptívky; snížení nabídky; mezinárodní spolupráce; informace; výzkum; hodnocení
1432 Provedbeni program akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2007. godinu =Vlada Republice Hrvatske 2007 akční plán; Chorvatsko; 2007
1436 Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog. Preston, A.; Malinowski, A.; Šefránek, M. 2007 co znamená, řekne-li se léčba; poradenství před léčbou a k čemu je to dobré; terapeutická komunita; léčba; finance; rovné příležitosti; rezidenční léčba; léčba ve vězení
1437 Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog. Preston, A.; Malinowski, A.; Šefránek, M. 2007 co znamená, řekne-li se léčba; poradenství před léčbou a k čemu je to dobré; terapeutická komunita; léčba; finance; rovné příležitosti; rezidenční léčba; léčba ve vězení
1438 Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog. Preston, A.; Malinowski, A.; Šefránek, M. 2007 co znamená, řekne-li se léčba; poradenství před léčbou a k čemu je to dobré; terapeutická komunita; léčba; finance; rovné příležitosti; rezidenční léčba; léčba ve vězení
1439 Průvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická příručka pro uživatele drog. Preston, A.; Malinowski, A.; Šefránek, M. 2007 co znamená, řekne-li se léčba; poradenství před léčbou a k čemu je to dobré; terapeutická komunita; léčba; finance; rovné příležitosti; rezidenční léčba; léčba ve vězení
489 Psychiatrická péče 2002 =Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) 2003 psychiatrická péče v České republice v roce 2002 - statistická ročenka zdravotnická statistika; psychiatrická péče
1758 Psychiatrická péče 2010 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Psychiatrická péče v ČR v roce 2010; Přehled skupin psychiatrických diagnóz MKN-10; Seznam lůžkových psychiatrických oddělení a pracovišť v nemocnicích; Seznam psychiatrických léčeben v ČR; psychiatrická zařízení; pacienti; ČR; substituční léčba
1764 Psychiatrická péče 2011 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2012 Psychiatrická péče v ČR v roce 2011; Přehled skupin psychiatrických diagnóz MKN-10; Seznam lůžkových psychiatrických oddělení a pracovišť v nemocnicích; Seznam psychiatrických léčeben v ČR; psychiatrická zařízení; pacienti; ČR; 2011
1324 Psychological drug research: current themes and future developments Negreiros, Jorge 2006 personality traits; sensation seeking; impulsivity; personality disorders; comorbidity; psychopathology; alcohol
1325 Psychological drug research: current themes and future developments Negreiros, Jorge 2006 personality traits; sensation seeking; impulsivity; personality disorders; comorbidity; psychopathology; alcohol
10 Psychotherapy and Counseling in the Treatment of Drug Abuse =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1990 research findings; methodological considerations; research priorities and future directions (psychotherapy and counseling research in drug abuse; psychotherapy and counseling for methadone-maintained opiate addicts; crack and cocaine abusers in outpatient psychotherapy; therapist effects in the treatment of drug dependence treatment; research; methodology; psychotherapy; drug; abuse; methadone; addicts; abuser; dependence; addiction
1277 Psychotropic Substances =International Narcotics Control Board 2005 statistics for 2003; Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV pychotropic substances; statistics
1380 Psychotropic Substances =International Narcotics Control Board - Vienna 1997 statistics for 1995; Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV statistics; psychotropic substances
1610 Psychotropic Substances =International Narcotics Control Board 2007 statistics for 2005; Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971 pychotropic substances; statistics
630 Psychotropic Substances. Statistics for 2000. Assessments of Annual Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III and IV. =International narcotics control board 2002 statistics; substances listed in Schedule II (1996-2000) drugs; statistics; schedule
1126 Public service review: International developments incorporating emerging markers, issue 1 =PSCA International 2006