drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „O“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 22
38 O nás - pro nás aneb Deník školáka, díl 3 Csémy, Ladislav; Kottnauerová, Stanislava; Krch, František; Nováková, Dagmar; Pothe, Petr; Rážová, Jarmila; Sovinová, Hana; Wasserbauer, Stanislav 1998 kalendář doplněný informacemi o prevenci sociálně patologických jevů kalendář; základní; škola; děti; prevence; primární
124 O rodičích, dětech a drogách Hajný, Martin 2001 co to je závislost, stupeň závažnosti užívání drog a závislostí; drogy a jejich účinky; varovná znamení, která signalizují možné užívání drog; které zvyky v rodině zvyšují riziko užívání drog; vliv party a vrstevníků; jak mluvit s dětmi o drogách; jaké zvyky v rodině zvyšují odolnost dtěte vůči drogám; vliv školy na dítě, preventivní programy ve škole; televize a počítač; léčba - kdo může pomoci a jak; typické problémové situace - jak se chovat; co říká na drogy zákon závislost; drogy; léčba; dospívající; základní škola; výchova; legislativa
823 O rodičích, dětech a drogách Hajný, Martin 2001 co to je závislost, stupeň závažnosti užívání drog a závislostí; drogy a jejich účinky; varovná znamení, která signalizují možné užívání drog; které zvyky v rodině zvyšují riziko užívání drog; vliv party a vrstevníků; jak mluvit s dětmi o drogách; jaké zvyky v rodině zvyšují odolnost dtěte vůči drogám; vliv školy na dítě, preventivní programy ve škole; televize a počítač; léčba - kdo může pomoci a jak; typické problémové situace - jak se chovat; co říká na drogy zákon závislost; drogy; léčba; dospívající; základní škola; výchova; legislativa
824 O rodičích, dětech a drogách Hajný, Martin 2001 co to je závislost, stupeň závažnosti užívání drog a závislostí; drogy a jejich účinky; varovná znamení, která signalizují možné užívání drog; které zvyky v rodině zvyšují riziko užívání drog; vliv party a vrstevníků; jak mluvit s dětmi o drogách; jaké zvyky v rodině zvyšují odolnost dtěte vůči drogám; vliv školy na dítě, preventivní programy ve škole; televize a počítač; léčba - kdo může pomoci a jak; typické problémové situace - jak se chovat; co říká na drogy zákon závislost; drogy; léčba; dospívající; základní škola; výchova; legislativa
825 O rodičích, dětech a drogách Hajný, Martin 2001 co to je závislost, stupeň závažnosti užívání drog a závislostí; drogy a jejich účinky; varovná znamení, která signalizují možné užívání drog; které zvyky v rodině zvyšují riziko užívání drog; vliv party a vrstevníků; jak mluvit s dětmi o drogách; jaké zvyky v rodině zvyšují odolnost dtěte vůči drogám; vliv školy na dítě, preventivní programy ve škole; televize a počítač; léčba - kdo může pomoci a jak; typické problémové situace - jak se chovat; co říká na drogy zákon závislost; drogy; léčba; dospívající; základní škola; výchova; legislativa
1519 Občan v síti, Dialogem k reformě Vepřek, Pavel; Řehák, Vratislav; Zábranský, Tomáš; Kalina, Kamil; Miovský, Michal; Komorous, Jiří; Mravčík, Viktor 2008 Závislost, společnost a drogy; Drogová situace, výzkum a intervence založené na důkazech; Drogy - hrozba dneška ?; Ohrožují drogy Vás a okolí ? Má společnost aktivně pomáhat drogově závislým ? A na čem jste závislá(ý) Vy ?; Užívání drog - aktuální situace; články v časopise Občan v síti 1/2008 časopis; Občan v síti; drogová situace; užívání drog
1205 Odvykání kouření v denní praxi lékaře Králíková, Eva; Kozák, Jiří T. 1997 proč přestat kouřit, co je odvykání kouření; jak jednat s pacientem; objektivizace expozice tabákovému kouři; lékař a kouření kouření; odvykání kouření; lékaři
1672 Odvykání kouření v denní praxi lékaře Králíková, Eva; Kozák, Jiří 1997 Proč přestat kouřit; Co je odvykání kouření; Jak jednat s pacientem; Objektivizace expozice tabákovému kouři; Lékař a kouření kouření; odvykání kouření; léčba; lékaři
589 Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu Morgan, David L. 2001 ohniskové skupiny jako kvalitativní metoda; použití metody ohniskových skupin; plánování a výzkumný design metod ohniskových skupin; vedení a analýza ohniskových skupin; praktické rady a doporučení ohnisková skupina; kvalitativní výzkum
131 Ohniskové skupiny jako metody kvalitativního výzkumu Morgan, David L. 2001 popis metodologických východisek. výzkum; metodologie; kvalita; východiska
881 Ohniskové skupiny jako metody kvalitativního výzkumu Morgan, David L. 2001 popis metodologických východisek. výzkum; metodologie; kvalita; východiska
882 Ohniskové skupiny jako metody kvalitativního výzkumu Morgan, David L. 2001 popis metodologických východisek. výzkum; metodologie; kvalita; východiska
1761 Ohrožená mládež mezi prevencí a represí Večerka, Kazimír a kol. 2011 Kriminální chování u dětí a mladistvých a cesty k jeho poznání; Užití zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže v praxi; Recidiva mladistvých pachatelů ve vztahu k trestnímu opatření odnětí svobody podmíněně odloženému s dohledem; Úloha neziskových organizací v sociální prevenci; Problémy v aplikaci sociální prevence u ohrožené mládeže; Mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody kriminální chování; děti a mladiství; výkon trestu odnětí svobody
1661 Old and New Policies, Theories, Research Methods and Drug Users Across Europe Demetrovics, Zsolt; Fountain, Jane; Kraus, Ludwig 2009 old and new: persistence, revival and innovation in European drug issues; reassessing the gateway theory and its implications for drug policy; harm reduction in European prisons; exploring retail-level drug distribution; psychedelic generations; an exploration of the early onset use of ecstasy and cocaine in Northern Ireland; new methods - old problems: a practical and philosophical analysis of participatory approaches to qualitative drug research; researching 'new' heroin users in Ireland old and new drugs; gateway theory; harm reduction for imprisoned offenders; qualitative drug research
1662 Old and New Policies, Theories, Research Methods and Drug Users Across Europe Demetrovics, Zsolt; Fountain, Jane; Kraus, Ludwig 2009 old and new: persistence, revival and innovation in European drug issues; reassessing the gateway theory and its implications for drug policy; harm reduction in European prisons; exploring retail-level drug distribution; psychedelic generations; an exploration of the early onset use of ecstasy and cocaine in Northern Ireland; new methods - old problems: a practical and philosophical analysis of participatory approaches to qualitative drug research; researching 'new' heroin users in Ireland old and new drugs; gateway theory; harm reduction for imprisoned offenders; qualitative drug research
804 Open Day - European Week of Regions and Cities. =Office for Official Publication of the European Communities 2005 Working together for regional growth and jobs; European Week of Regions and Cities Brussels, 10 - 13 October 2005 European Week of Regions and Cities
336 Opioid Overdose-Trends, Risk Factors, Interventions and Priorities for Action =WHO 1998 opioid; overdose; mortality; risk factors; alcohol; contaminants; adulterants; outreach; peer education; health services; treatment
809 Opium in Afghanistan 2000 - 2001 =United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention 2002 Afghanistan; opium; photographs
473 Outreach Work Drug Users in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 1999 what is outreach work; target groups, goals and working methods; the organisational context of outreach work; four models of outreach work; terminology of outreach work; documentation, data collection and evaluation EMCDDA; outreach work
372 Outreach work with young people:young drug users ang young people at risk =Pompidou Group 2003 emphasis on secondary prevention Pompidou Group; manual
316 Overview of the Legal and Institutional Responses to the Drugs Phenomenon in the Central and Eastern European Countries =European Commission 2000 Phare Multi-beneficiary Drugs Programme legal framework; strategies; institutions; drug information system; control
796 Overview of the Legal and Institutional Responses to the Drugs Phenomenon in the Central and Eastern European Countries =European Commission 2001 Phare Multi-beneficiary Drugs Programme legal framework; strategies; institutions; drug information system; control