drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „N“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 58
1375 Nacionalna strategia suzbijanja zlouporabe opojnih droga u republici Hrvatskoj 2006 - 2012. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006 - 2009 godinu. =Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga včetně anglického překladu Chorvatsko; národní strategie protidrogové politiky; akční plán
1425 Nacionalna strategia suzbijanja zlouporabe opojnih droga u republici Hrvatskouj 2006. - 2012. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu =Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 2007 obě zprávy jsou psány chorvatsky a anglicky Chorvatsko; národní strategie 2006 - 2012; akční plán 2006 - 2009
629 Nacrotic drugs. Estimated World Requirements for 2002. Statistics for 2000. =International narcotics control board 2002 status of adherence to international convention on narcotic drugs and receipt os statistics and estimates; estimated requirements of narcotic drugs; statistical information on narcotic drugs; comparative statement of estimates and statistic for 2000 drugs; statistics; estimates; 2000
1627 Nacrotic drugs. Estimated World Requirements for 2009. Statistics for 2007. =International narcotics control board 2009 status of adherence to international convention on narcotic drugs and receipt os statistics and estimates; estimated requirements of narcotic drugs; statistical information on narcotic drugs; comparative statement of estimates and statistic for 2007 drugs; statistics; estimates; 2007
53 Nanebepění Lennon, John 2001 Balada o Johnovi a Yoko povídky Johna Lennona
1278 Narcotic Drugs =International Narcotics Control Board 2005 Estimated World Requirements for 2005, statistics for 2003 narcotics drugs; statistics
1594 Narcotic Drugs =International Narcotics Control Board 2008 Estimated World Requirements for 2008, statistic for 2008 narcotic drugs; world estimated; 2006
1607 Narcotic Drugs =International Narcotics Control Board 2007 Estimated World Requirements for 2007, statistic for 2005 narcotics drugs
1626 Narcotic Drugs =International Narcotics Control Board 2007 Estimated World Requirements for 2007, statistics for 2005 narcotics drugs; statistics
1615 National Drug Control Strategy =Office of National Drug Control Policy 2006 national drug strategy; USA
1617 National Drug Control Strategy, 2008 Annual Report =Office of National Drug Control Policy 2008 annual report; drug strategy; USA
1000 National Drug Monitor. Annual Report 2002 =Netherlands Government 2003 report; Netherland; 2002
1001 National Drug Monitor. Annual Report 2002 =Netherlands Government 2003 report; Netherland; 2002
1480 National Drug Monitor; 2001 Annual Report =Bureau NDM 2001 annual report; Netherlands
459 National drug policy strategy 2001-2004 =Government of the Czech Republic 2000 national strategy; Czech republic; 2001-2004; drug policy strategy
840 National Drug Policy Strategy for the period 2005 to 2009 =Office of the Government Czech Republic 2005 principal characteristic of the situation in the Czech republic; starting the the national drug policy strategy 2005 - 2009; objectives of the national drug policy strategy 2005 - 2009; basic framework of the strategy; roles and responsibilities of key bodies involved in the drug policy national strategy; Czech Republic; 2005-2009; drug policy
841 National Drug Policy Strategy for the period 2005 to 2009 =Office of the Government Czech Republic 2005 principal characteristic of the situation in the Czech republic; starting the the national drug policy strategy 2005 - 2009; objectives of the national drug policy strategy 2005 - 2009; basic framework of the strategy; roles and responsibilities of key bodies involved in the drug policy national strategy; Czech republic; 2005-2009; drug policy
842 National Drug Policy Strategy for the period 2005 to 2009 =Office of the Government Czech Republic 2005 principal characteristic of the situation in the Czech republic; starting the the national drug policy strategy 2005 - 2009; objectives of the national drug policy strategy 2005 - 2009; basic framework of the strategy; roles and responsibilities of key bodies involved in the drug policy national strategy; Czech republic; 2005-2009; drug policy
969 National drug strategy 2000 - 2008 =Ministerio del interior 1999 Spain national plan on drugs drug strategy; Spain
935 National Plan on Drugs =Documentation Centre of the National Plan on Drugs 2000 Spain; 2000
1056 National Report on Drug Situation in Estonia 2001 Abel, Katri; Ahven, Andri; Denissov, Gleb; Derman, Niina; Hansson, Leeni; Kalikova, Nelli; Kiipus, Marju; Paimre, Marianne; Talu, Ave 2002 developments in drug policy and responses; epidemiological situation - prevalence, patterns and developments in drug use, health consequences, social and legal implications, correlates and cossequences, drug market, trends per drug; demand reduction interventions - national demand reduction strategies, intervention areas, quality assurance annual report; Estonia; 2001
1002 National Report on Drug. Situation on Estonia =Estonial drug monitoring centre 2003 drug situation; report; Estonia; 2001
1003 National Report on Drug. Situation on Estonia =Estonial drug monitoring centre 2003 drug situation; report; Estonia; 2001
1399 National Report on the Drug Situation in Lithuania 2000 Grimalauskiene, Ona 2001 National Policy: Legal and Organisational Framework; Drug Monitoring Systems and sources of Information; Epidemiological Situation; Demand Reduction Interventions; Heroin, Methadone and Substitution Treatment Lithuania; Litva; annual report
1090 Nationale Drug Monitor, 2003 =Trimbos-institut 2003 Netherlands; annual report; 2002
1649 Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2012/National Anti-drug Strategy for the Period 2009-2012 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2009 drogy - celosvetový, európsky a národný problém; cieľ národnej protidrogovej stratégie; základné princípy národnej protidrogovej stratégie; priority národnej protidrogovej stratégie; hlavné subjekty realizácie národnej protidrogovej stratégie; rámcový akčný plán národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009-2012 protidrogová stratégia; 2009-2012
900 Národní akční plán drogového informačního systému 2003 - 2004 =Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 2002 filozofie a zásady DIS, současný stav sběru dat; priority DIS pro roky 2003 - 2004; očekávané výsledky NAPDIS; monitorování intervencí, metodiké vedení, vydávání informací; horizontální spolupráce na sběru dat; Poradní výbor pro sběr dat o drogách DIS; akční plán; 2003 - 2004
447 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 =Vláda České republiky 2000 národní strategie protidrogové politiky; protidrogová politika
946 Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 =Vláda České republiky 2000 národní strategie protidrogové politiky; protidrogová politika
843 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 =Úřad vlády České republiky 2005 hlavní charakteristiky drogové situace v ČR - užívání drog a poskytované služby, dostupnost drog a opatření k jejímu snižování, drogy v krajích ČR; hlavní principy protidrogové politiky ČR; cíle národní strategie protidrogové politiky 2005 až 2009; strategie a Akční plán, časový rámec, struktura akčních plánů; role a odpovědnost klíčových subjektů v protidrogové politice národní strategie protidrogové politiky; 2005-2009; Akční plán; Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; ministerstva; policie ČR; celní správa; kraje; obce; odborné společnosti; nestátní neziskové organizace
844 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 =Úřad vlády České republiky 2005 hlavní charakteristiky drogové situace v ČR - užívání drog a poskytované služby, dostupnost drog a opatření k jejímu snižování, drogy v krajích ČR; hlavní principy protidrogové politiky ČR; cíle národní strategie protidrogové politiky 2005 až 2009; strategie a Akční plán, časový rámec, struktura akčních plánů; role a odpovědnost klíčových subjektů v protidrogové politice národní strategie protidrogové politiky; 2005-2009; Akční plán; Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; ministerstva; policie ČR; celní správa; kraje; obce; odborné společnosti; nestátní neziskové organizace
845 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009 =Úřad vlády České republiky 2005 hlavní charakteristiky drogové situace v ČR - užívání drog a poskytované služby, dostupnost drog a opatření k jejímu snižování, drogy v krajích ČR; hlavní principy protidrogové politiky ČR; cíle národní strategie protidrogové politiky 2005 až 2009; strategie a Akční plán, časový rámec, struktura akčních plánů; role a odpovědnost klíčových subjektů v protidrogové politice národní strategie protidrogové politiky; 2005-2009; Akční plán; Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; ministerstva; policie ČR; celní správa; kraje; obce; odborné společnosti; nestátní neziskové organizace
1467 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2000 sociálně společenský vývoj; předškolní výchova, vzdělávání a péče v České republice a jeji institucionální struktura; strategické cíle a přístupy předškolní výchova; vzdělávání; sinstitucionární struktura
127 Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí. Možnosti prevence a časné intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 2001 důsledky nadměrného stresu a návykového chování ve zdravotnictví; výskyt návykových rizik u zdravotnických profesí; rizikové faktory práce ve zdravotnictví; protektivní faktory práce ve zdravotnictví; primární prevence u lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotnických pracovníků; některé postupy používané při krátké intervenci; specifika léčby zdravotnických pracovníků zdravotnický pracovník; závislost u zdravotnického pracovníka; návyková rizika ve zdravotnictví; krátká intervence; léčba zdravotnických pracovníků
832 Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí. Možnosti prevence a časné intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 2001 důsledky nadměrného stresu a návykového chování ve zdravotnictví; výskyt návykových rizik u zdravotnických profesí; rizikové faktory práce ve zdravotnictví; protektivní faktory práce ve zdravotnictví; primární prevence u lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotnických pracovníků; některé postupy používané při krátké intervenci; specifika léčby zdravotnických pracovníků zdravotnický pracovník; závislost u zdravotnického pracovníka; návyková rizika ve zdravotnictví; krátká intervence; léčba zdravotnických pracovníků
833 Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí. Možnosti prevence a časné intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 2001 důsledky nadměrného stresu a návykového chování ve zdravotnictví; výskyt návykových rizik u zdravotnických profesí; rizikové faktory práce ve zdravotnictví; protektivní faktory práce ve zdravotnictví; primární prevence u lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotnických pracovníků; některé postupy používané při krátké intervenci; specifika léčby zdravotnických pracovníků zdravotnický pracovník; závislost u zdravotnického pracovníka; návyková rizika ve zdravotnictví; krátká intervence; léčba zdravotnických pracovníků
871 Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí. Možnosti prevence a časné intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 2001 důsledky nadměrného stresu a návykového chování ve zdravotnictví; výskyt návykových rizik u zdravotnických profesí; rizikové faktory práce ve zdravotnictví; protektivní faktory práce ve zdravotnictví; primární prevence u lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotnických pracovníků; některé postupy používané při krátké intervenci; specifika léčby zdravotnických pracovníků zdravotnický pracovník; závislost u zdravotnického pracovníka; návyková rizika ve zdravotnictví; krátká intervence; léčba zdravotnických pracovníků
872 Návyková rizika a stres u zdravotnických profesí. Možnosti prevence a časné intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 2001 důsledky nadměrného stresu a návykového chování ve zdravotnictví; výskyt návykových rizik u zdravotnických profesí; rizikové faktory práce ve zdravotnictví; protektivní faktory práce ve zdravotnictví; primární prevence u lékařů, zdravotních sester a ostatních zdravotnických pracovníků; některé postupy používané při krátké intervenci; specifika léčby zdravotnických pracovníků zdravotnický pracovník; závislost u zdravotnického pracovníka; návyková rizika ve zdravotnictví; krátká intervence; léčba zdravotnických pracovníků
1602 Návykové látky - postoje a zkušenosti studentů českých vysokých škol Trojáčková, Alena 2006 hlavní typy drogových závislostí, užívání návykových látek ve světě, v Evropě, v ČR a populaci vysokoškolských studentů; dotazníkové šetření disertační práce; vysokoškolští studenti; užívání návykových látek
115 Návykové látky - Prevence a časná intervence Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 1996 podklady pro organizování preventivní programů - primární prevence; časná intervence; dotazník prevence; primární; intervence; závislost; drogy; manuál
1477 Nealkoholové drogy 1998 Miovský, Michal; Urbánek, Tomáš 1999 přehled hlavních výsledků výzkumné studie NEAD 98; studie; nealkoholové drogy; Brno-město; Jihlava; Třebíč; Hodonín; Zlín
1527 Nebezpečný věk, kriminalita dětí a mládeže =Odbor prevence kriminality MV ČR 2003 neperiodická účelová publikace MV ČR bulletin MV ČR; prevence kriminality; legislativa
48 Nebojte se věnovat mladým Burns, Jim 1994 výchova mládeže výchova; mládež; rodina
1577 Nelegální obchod s drogami - trh jako každý jiný ? Procházka, Michal 2008 Předmětem této práce jsou drogové trhy. Práce teoreticky analyzuje dva hlavní státní přístupy k drogovým trhům, regulaci a prohibici. Posuzuje úlohu hlavních hráčů na principielním uspořádání drogových trhů a především pak vliv lékařského lobby. Pojmenovává hlavní nežádoucí efekty těchto přístupů ve srovnání s volným trhem. Pro ilustraci reálného světa dále zkoumá trh s marihuanou ve srovnání s tabákovým trhem. Ve shodě s teoretickou částí pak charakterizuje specifické vlastnosti těchto trhů a doplňuje některé další efekty státních zásahů na těchto trzích. V poslední kapitole této práce jsou pak uvedeny některá důležitá data a vývojové trendy trhu s marihuanou. drogy; prohibice; regulace; ekonomika; emirický výzkum; Česká republika; bakalářská práce
1122 Neuroveda o užívání psychoaktívných látok a závislosti =SZO 2006 mechanizmy-neurobiológia a neuroanatómia; biobehaviorálne procesy v pozadí závislosti; psychofarmakológia závislosti pre rôzne skupiny drog; genetická báza látkovej závislosti; súčasne sa vyskytujúce poruchy; etické otázky neurovedeckého výskumu liečby a prevencie látkovej závislosti; závery a dôsledky pre politiku verejného zdravia psychotropné drogy; farmakológia; poruchy súvisiace s drogami; fyziopatológia; psychofarmakológia; mozog - účinky drog
1123 Neuroveda o užívání psychoaktívných látok a závislosti =SZO 2006 mechanizmy-neurobiológia a neuroanatómia; biobehaviorálne procesy v pozadí závislosti; psychofarmakológia závislosti pre rôzne skupiny drog; genetická báza látkovej závislosti; súčasne sa vyskytujúce poruchy; etické otázky neurovedeckého výskumu liečby a prevencie látkovej závislosti; závery a dôsledky pre politiku verejného zdravia psychotropné drogy; farmakológia; poruchy súvisiace s drogami; fyziopatológia; psychofarmakológia; mozog - účinky drog
25 New Approaches in the Treatment of Substance Abuse - Journal of Drug Issues - JDI =Florida State University, School of Criminology and Criminal Justice 1997 14 different articles about New Approaches in the Treatment of Substance Abuse drugs; abuse; treatment; substance; methadone; care; offender; law
196 New Options - Changing Residential and Social Care for Drug Users =SCODA 1997 residental and social care in UK care; treatment; Great Britain; EU; residantal; social
1705 Newsletter UK Focal Point On Drugs 2010
413 NIDA NOTES =National Institutes of Health; =National Institute on Drug Abuse 2002 meeting challenges; more brain abnormalities; Buprenorphine approved Nida notes; inhalant abuse; abuser; Buprenorphine
1300 Nizozemský Trestní zákon a předpisy související, část I. Trestní zákon =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2006 Nizozemsko; Trestní zákon
1301 Nizozemský třestní zákon a předpisy související, část II. Zákon o hospodářské trestné činnosti a 5 dalších předpisů =Institut pro kriminologii a sociální prevenci 2006 Zákon o hospodářské trestné činnosti; Zákon o zásadách ochranné léčby; Řád ochranné léčby; zákon o nápravných zařízeních pro mládež; Zákon o zásadách vězeňství; Vězeňské nařízení Nizozemsko; trestní zákon; ochranná léčba; nápravná zařízení pro mládež; vězeňské nařízení
164 Nordic Alcohol Studies 1996 =National Research and Development Cebtre for Welfare and Health 1996 reserach reports; From co-operation to competition; Travellers import of alcohol into Finland; Structural changes in the Danish alcohol market; The beveragy alcohol concentration at intake and estimed blood alcohol concentration; Use of cannabis and attitudes toward cannabis in the Nordic countries; Alcohol advertising - new marketing methods, new controls alcohol; drinking; prohibition; marketing; prohibition; cannabis; AA; Nordic countries
649 Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Tření zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. =Evropská komise 2004 vize Evropské komise o budoucnosti evropských politik týkajících se zmírnění rozdílů a podpory větší ekonomické, sociální a územní soudržnosti; sudržnost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a růst - situace a vývojové tendence; dopad politik členských států na soudržnost, konkurenceschopnost a soudržnost; dopad a přidaná hodnota strukturálních politik; hlavní regionální ukazatele; návrh reformované politiky soudržnosti; grafy, mapy, tabulky Evropská unie; politika soudržnosti; členské státy EU; ekonomika; konkurenceschopnost; zaměstnanost; přidaná hodnota; regionální ukazatele
670 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
674 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
853 Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, Tomáš; Kubů, Pavel; Mravčík, Viktor 2004 epidemiologie užívání nových syntetických drog; mechanismus působené nových syntetických drog; ostatní syntetické drogy nejen na taneční scéně; systém včasného varování před novými syntetickými drogami; varování a informace pro uživatele tanečních drog syntetické drogy; MBDB; MPA; PMMA; fenyletaminy; tryptaminy; taneční scéna; monografie
227 NTORS At On Year - The National Treatment Outcome Research Study//Changes in Substance Use, Health and Criminal Behaviour One Year after Intake Gossop, Michael; Marsden, John; Steward, Duncan 1998 drug treatment in the UK; outcomes at one year; conclusions and implications Great Britain; EU; treatment; drugs; research