drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „M“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 61
78 Magazine ITACA =ITACA 2000 evaluating intervention; assessing the training needs of prefessionals working in the field of drug abuse treatment and prevention in Greece; conference on education; family dynamic in families with a young drug abuser; patients seen in French nutrition and alcohology health centres; general practitioners and drug users evaluation; EU; Europe; France; Greece; drugs; abuser; abuse; family; health; general practitioner; conference; education; treatment; prevention; assessing
16 Magazine of the European Society of Professionals Working with Drug Dependences =ITACA 2002 considerations and consistency in drug policies; the therapeutic communities and addiction to lying; juvenile drug addictions: towards an intergration of the systemic perspective and the atachment theory; psychological conflict study in parents of addicts. schizoid, compulsive and dependent personality disorders, some implications for therapy and prevention addiction; therapy; drug; policy; therapeutic community; family; study; schizoid; compulsive; dependence; dependent; personality; disorder; prevention
17 Magazine of the European Society of Professionals Working with Drug Dependendces =ITACA 2000 power and ritual dimension in therapeutic communities; follow up study on the psychotherapeutic treatments in the special service for family therapy and drug dependence; perception of the problems of drug addiction and drug dependence on the part of general parctitioners addiction; therapy; medicine; therapeutic community; drugs; dependence; EU
249 Making It Happen Williams, Teresa 1998 an evaluationof the Drugs Prevention Initiative´a contribution to local partnerships United Kingdom; Europe; evaluation; drugs; prevention; local
1063 Malta =National Focal Point for Drug and Drug Addiction 2004 National report about druig situation in Malta Malta; 2003; annual report
1355 Managament neziskových organizací (K-center) v prevenci drogové problematiky Pilár, Daniel 2007 základní pojmy spojené s drogami; drogy a legislativa; důsledky užívání drog; institucionální rámec protidrogové politiky; strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje; koordinace protidrogové politiky; nízkoprahová zařízení v regionu MSK diplomová práce; legislativa; protidrogová strategie EU; národní strategie; AVE; KOTVA; Centrum dorogové pomoci; NET
1470 Manuál dobré praxe Ambrož, Marcel; Janoušková, Olga; Kolenatá, Olga; Šilarová, Vilma; Veis, Štěpán 2007 význam práce pro bývalé uživatele návykových látek; pracovní a sociální agenruta (PSA); důvod vzniku Manuálu dobré praxe; síť spolupracujících zaměstnavatelů; pracovní programy o.s. SANANIM; vymezení okruhu institucí a spolupráce s institucemi manuál dobré praxe; SANANIM; pracovní a sociální agentura; pracovní programy
1271 Manufacture of Narcotic Drugs Psychotropic Substances and their Precursors 1995 =United Nations 1996 List of national manufactures authorized to manufacture or convent specific narcotic drugs and psychotropic substances and of the substances actually manufactured or converted by them during 1995, and manufactures of substances in Table / of the United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 Argentina; Australia; Belgium; Croatia; Czech Republic; Denmark; France; Germany; Hungary; India; Indonesia; Ireland; Israel; Italy; Japan; Latvia; Netherlands; Norway; Peru; Poland; Portugal; Republic of Korea; Russian Federation; Slovakia; South Africa; Spain; Switzerland; Turkey; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States os America
993 Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors 1998 =United nations 1999 list of manufacturers of narcotic drugs and psychotropic substances; index of narcotic drugs and psychotropic substances manufactured or converted in 1998 narcotic drugs; psychotropic substances; 1998
810 Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors 1999 =United nations 2000 List about national manufactures authorized to manufacture or convert specific narcotic drugs and psychotropic substances and of the substances actually manufactured or converted by them during 1999, and manufactures of substances in Table 1 of the United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 manufacture; narcotic drugs; psychotropic substances
1275 Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors 2004 =United Nations 2005 List of manufacturers of narcotic drugs and psychotropic substances; Index of narcotic drugs and psychotropic substances manufactured or converted in 2003 Argentina; Australia; Austria; Belgium; Czech Republic; Denmark; Finland; France; Germany; Hungary; India; Ireland; Israel; Italy; Japan; Latvia; Lichtenstein; Netherlands; Norway; Pakistan; Peru; Poland; Portugal; Romania; Russian Federation; Slovakia; South Africa; Spain; Switzerland; The Former Yugoslav Republic of Macedonia; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States os America; Uruguay
1267 Manufacture of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors 2005 =United Nations 2006 List of manufacturers of narcotic drugs and psychotropic substances; Index of narcotic drugs and psychotropic substances manufactured or converted in 2004. Algeria; Argentina; Australia; Austria; Belarus; Belgium; Czech Republic; Denmark; Finland; France; Germany; Hungary; India; Ireland; Israel; Italy; Japan; Latvia; Lichtenstein; Netherlands; Norway; Peru; Philipines; Poland; Portugal; Romania; Russian Federation; Slovakia; South Africa; Spain; Switzerland; Turkey; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States os America
1377 Manufacture of Narcotic Druhs, Psychotropic Substances and their Precursors 2001 =United Nations 2002 List of manufacturers of narcotic drugs and psychotropic substances Argentina; Australia; Belarus; Belgium; Brazil; Czech Republic; Denmark; Finland; France; Germany; Hungary; India; Ireland; Italy; Japan; Latvia; Netherlands; Norway; Peru; Poland; South Africa; Spain; Switzerland; The Fomrmer Yugoslav Republic of Macedonia; Turkey; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United States os America
15 Marijuana Myths - Marijuana Facts Zimmer, Lynn; Morgan, John P. 1997 marijuana - a review of the scientific evidence marijuana; science; drugs; medicine; addiction; policy; brain; motivation; psychology; sex; hormones; smoking; safety; use; prevention
1464 Marijuana Myths, Marijuana Facts Zimmer, L.; Morgan, John P. 1997 marijuana and science; marijuana as a medicine; marijuana and addiction; marijuana, hard drugs and the gateway theory; marijuana law and punishment; dutch marijuana policy; marijuana and the brain; marijuana motivation and performance; marijuana, memory and cognition; marijuana, psychology and insanity; marijuana, deviance and crime; marijuana, sex hormones and reproduction; marijuana use during pregnancy; marijuana and the immune system; marijuana smoking and the lungs; marijuana's persistence in the body; marijuana and highway safety; marijuana-related hospital emergencies; the potency od marijuana; preventing marijuana use marijuana
1214 Materials for Drug Prevention for Asylum Seekers, Refugees and Illegal Immigrants =Coordination Office for Drug-related Issues Findings of the European Project 'SEARCH II' SEARCH project; Austria; Belgium; United Kingdom; Germany; Greece; Ireland; Italy; Luxembourg; The Neetherlands; Portugal; Spain; Sweden
33 Mechanisms of Cocaine Abuse and Toxicity =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1988 pharmacological effects of cocaine relevant to its abuse; cocaine receptors on dopamine transporters mediate cocine-reinforced behavior; modulation of cocaine receptors; sensitization to cocaine in the nigrostriatal; the interaction of cocine with centra serotonergic neuronal systems; studies; pharmacological modifications of cocaine and opioid self-administration; genetic differences in responses; hepatotoxicity of cocaine; development effects of cocaine ... cocaine; stimulants; effects; research; drugs; addiction
1114 Mediální analýza pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Část 1. Drogová problematika obecně. =Newton information Technology 2006 mediální analýza; drogová problematika
1115 Mediální analýza pro Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Část 2 - Protidrogová politika =Newton information Technology 2006 mediální analýza; drogová problematika
44 Medications Development: Drug Discovery, Databases and Computer-Aided Drug Design =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1993 strategies for drug discovery; Mass Ligand-Binding screening strategies for identification of leads for new drug discovery; antibody-and peptide structure-based drug design; synthetic peptide combinatorial libraries may be used to determine peptide ligand for opioid receptors; domputer design of bioactive compounds based on 3-D properties of igands cocaine; drugs; discovery; screening; peptide; medical
1310 Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových škod MacDonald, Ziggy; Tinsley, Lousi; Collingwood, James; Jamieson, Pip; Pudney, Stephen 2006 drogové škody a protidrogová strategie; měření škod: reakce na Přehled vývoje veřejných financí 2004; vymězení okruhu škod; metodologie DHI, konstrukce trajektorie, podíl na celkové škodě; měření podílu kriminality související s drogami; měření škod na zdraví; index drogových škod nelegální drogy; kriminalita; drogové škody
1743 Metamfetamin (pervitin). situace v EU a její globální kontext Štefunková, Michaela 2010 Metamfetamin: Globální kontext; problémy s metamfetaminem v evropském kontextu; evropské a mezinárodní iniciativy metamfetamin; výroba; obchod; Evropa; EU
240 Methadone Maintenance Treatment Research in The United States =Department of Health and Human Services; Zábranský, Tomáš 1999 otázky, odpovědi a grafické přílohy týkající se metadonové udržovací léčby United States; metadon; léčba; péče; závislost; drogy
923 Methadone Maintenance Treatment Research in The United States =Department of Health and Human Services; Zábranský, Tomáš 1999 otázky, odpovědi a grafické přílohy týkající se metadonové udržovací léčby United States; metadon; léčba; péče; závislost; drogy
1450 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce =kolektiv autorů 2007 popis terénní sociální práce; kompetence terénního sociálního pracovníka a terénního pracovníka; základy strukturované práce s uživatelem sociální služby; řešení vztahů mezi terénním sociálním pracovníkem a jeho nadřízeným a postavení terénního sociálního pracovníka v rámci organizace jako takové; typická dilemata a etika sociální práce; základy spolupráce v rámci sociální sítě; možnosti propagace a medializace terénní sociální práce; obyvatelé sociálně vyloučených lokalit; příklady dobré praxe; osoby ohrožené závislostmi; ženy poskytujícíc placené sexuální služby; děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími vlivy; rodiny s dětmi; osoby bez přístřeší sociální práce; terénní sociální pracovník; strukturovaná práce; etika sociální práce; sociální síť; sociálně vyloučené lokality; příklady dobré praxe; placené sexuální služby; děti a mládež/homeless
1539 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce =kolektiv autorů 2007 popis terénní sociální práce; kompetence terénního sociálního pracovníka a terénního pracovníka; základy strukturované práce s uživatelem sociální služby; řešení vztahů mezi terénním sociálním pracovníkem a jeho nadřízeným a postavení terénního sociálního pracovníka v rámci organizace jako takové; typická dilemata a etika sociální práce; základy spolupráce v rámci sociální sítě; možnosti propagace a medializace terénní sociální práce; obyvatelé sociálně vyloučených lokalit; příklady dobré praxe; osoby ohrožené závislostmi; ženy poskytujícíc placené sexuální služby; děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími vlivy; rodiny s dětmi; osoby bez přístřeší sociální práce; terénní sociální pracovník; strukturovaná práce; etika sociální práce; sociální síť; sociálně vyloučené lokality; příklady dobré praxe; placené sexuální služby; děti a mládež/homeless
763 Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů Skácelová, Lenka neuvedeno návrh různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základní školách primární prevence; základní škola; metodika; rizikové jevy
854 Mezi světy II. Literárně - výtvarný sborník aneb pohled na svět člověka a drogy zase trochu jinak... =Charita Kyjov, Kontaktní centrum - víceúčelové drogová služba 2004 Sborník literárních a výtvarných dílek vydaný u příležitosti Dnů zdraví ve Veselí nad Moravou v říjnu 2004 Charita Kyjov; poezie; povídky; myšlenky
323 Mezinárodně platné pokyny k evaluaci služeb a systémů zaměřených na léčbu poruch způsobených užíváním psychoaktivních látek =WHO; =UNDCP; =EMCDDA 2000 _N_ evaluace
572 Mezinárodně platné postupy pro hodnocení systémů a služeb pro léčení poruch uživání psychoaktivních látek Marsden, John; Ogborne, Alan; Farrell, Michael; Rush, Brian 2000 přípravná fáze hodnocení: komunikace se zainteresovanými stranami, zdroje, určení cílů, specializované poradenství a etické otázky; hlavní typy hodnocení: stanovení potřeb, hodnocení procesu, studie spokojenosti klienta, hodnocení výsledků, naturalistické pozorovací studie, experimentální, kontrolované modely, ekonomické hodnocení, analýza nákladů, efektivity a užitečnosti nákladů a nákladových přínosů; zvláštní otázky: spolehlivost, validita a citlivost měřítek, spolehlivost osobních výpovědí, časová údobí proměření, stanovení jiných než léčebných faktorů, jenž mohou ovlivnit výsledek, výběr vzorku a jejich velikost, statistické testování evaluace; hodnocení kvality; analýza efektivity
269 Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí =Kalina, Kamil a kolektiv 2001 drogy; drogové závislosti; glosář pojmů glosář; drogy; drogové závislosti
675 Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí =Kalina, Kamil a kolektiv 2001 drogy; drogové závislosti; glosář pojmů glosář; drogy; drogové závislosti
676 Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí =Kalina, Kamil a kolektiv 2001 drogy; drogové závislosti; glosář pojmů glosář; drogy; drogové závislosti
1154 Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí =Kalina, Kamil a kolektiv 2001 drogy; drogové závislosti; glosář pojmů glosář; drogy; drogové závislosti
190 Missing Pieces Stauffacher, Michael 1999 developing drug information systems in Central and Eastern Europe system; information; evaluation; self-evaluation; Eastern ; Europe; Central ; Europe; report; drug
204 Missing Pieces =UNDCP - United Nations Drug Control Programme; =Pompidou Group 2001 nine studies of emerging drug problem; towards a better understanding of drug use in Central and Eastern Europe Eastern; Central; Europe; drugs; addiction; offender; heroin; patterns; methamphetamine; injecting; prison; Roma; research; study
800 Missing Pieces. Nine studies of emerging drug problem. Stauffacher, Michael 2001 developing drug information systems in Central and Eastern Europe; drug use among young offenders in Hungary; the hidden population of heroin users in Bratislava; the join is more european than drinking alcohol:changing patterns of drug use among young people in Debrecen; methamphetamine in Gdansk: a new pattern of drug use; injecting drug users in Ljubljana; the drug-using carcers of young heroin users in Prague:turning points and readiness to accept hepl; drug users in bulgarian prison; ethnographies of heroin addiction in a Roma community: the Roma in Varna; the dynamic of drug use patterns in Warsaw: a qualitative approach study; information systems; Eastern Europe; Hungary; Bratislava; Debrecen; Gdansk; Ljubljana; Prague; bulgarian prison; Roma; Varna; Warsaw
914 Mladá generace na počátku intergrace české společnosti do evropských kultur. Závěrečná výzkumná práce Sak, Petr; Saková, Karolína 2002 pozice mladé generace v náboženských a společensko politických směrech; česká a evropská identita; postoje k marginálním skupinám; volný čas; průměrný počet hodin věnovaný jednotlivým aktivitám; drogy, alkohol, nikotin; sociálně ekonomické postavení a jeho reflexe mladou generací studie; mládež; postoje
915 Mladá generace na počátku intergrace české společnosti do evropských kultur. Závěrečná výzkumná práce Sak, Petr; Saková, Karolína 2002 pozice mladé generace v náboženských a společensko politických směrech; česká a evropská identita; postoje k marginálním skupinám; volný čas; průměrný počet hodin věnovaný jednotlivým aktivitám; drogy, alkohol, nikotin; sociálně ekonomické postavení a jeho reflexe mladou generací studie; mládež; postoje
175 Mládež a návykové látky v České republice - 2000 Polanecký, V.; Šmídová, O.; Studničková, Běla; Šejda, J.; Hustopecký, J. 2001 charakteristika výzkumu Drogy 2000; životní styl dnešních teens a riziko návyku; legální drogy; nelegální drogy; iniciace; rodinné prostředí; kombinace drog; postoje, názory a znalosti prevalance; výzkum; drogy; životní styl; mládež; návykové látky; rizika; legální; drogy; nelegální ; drogy; kombinace; závislost; postoj
197 Mládež a návykové látky v České republice - trendy let 1994 - 1997 - 2000 Polanecký, Vladimír; Šmídová, Olga; Studničková, Běla; Šafr, Jiří; Šejda, Jan; Hustopecký, Jiří 2001 popis výzkumných projektů z let 94, 97 a 2000, které jsou použité při komparaci, srovnání drogové scény na základních školách, nelegální drogy na ZŠ, SŠ a SOU, trendy 90. let projekt; výzkum; srovnání; trendy; drogy; drogová scéna; škola; SOU; ČR
58 Mobilizing Social Researach for Policy Advice on Drug Demand Reduction in Central and Eastern Europe - journal =European Centre for Social Welfare Policy and Research 1995 Mobilizing Social Researach for Policy Advice on Drug Demand Reduction in Central and Eastern Europe approach; drugs; reduction; demand reduction; Poland; Albania; prevention; abuse; Slovenia; alcohol; schools; primary; methodology; research; methadone; Estonia; conference
281 Modellprogramm, Therapie auf dem Bauernhof Vogt, Michaela; Kufner, Heinrich; Hinkelmann, Andrea; Fahrner, Eva-Maria 1995 Modellprogramm; Therapie; Bauernhorf
1137 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; sociálně patologické jevy; statistika
1134 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. Část I.: základní školy =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; základní školy; sociálně patologické jevy
1135 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. Část II.: střední =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; střední školy; sociálně patologické jevy
1139 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. Monitoring jedné střední školy =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; střední školy; sociálně patologické jevy; monitoring
1138 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. Ukázka z monitoringu prvních šestnácti škol =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; sociálně patologické jevy; monitoring
1136 Monitoring drogové scény a sociálního klimatu. Zbývajících šest škol (jen střední) =Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR 1998 Výsledky projektu studie aktuálního stavu ohrožené populace dětí a mládeže v rámci prevence sociálně-patologických jevů v sedmi okresech Jihočeského regionu studie; Jihočeský region; drogová scéna; střední školy; sociálně patologické jevy
1574 Motivace vstupu na nelegální trh práce v České republice Bartejsová, Vladimíra 2008 Práce se zabývá analýzou motivace vstupu na nelegální trh práce v České republice. Obsahuje definici a členění pojmu stínová ekonomika; práce na černo; trh práce na černo; bakalářská práce
594 Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Miller, R. William; Rollnick, Stephen 2003 principy motivačních rozhovorů, výcvik a typické a obtížné potíže; klinické využití motivačních rozhovorů; motivace při prevenci relapsu; žebříček hodnot a pití; motivační rozhovory v rukou nespecializovaných praktiků; 1. vydání v českém jazyce motivační rozhovor; závislost; alkohol; změna závislého chování
1492 Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) Trávníčková, Ivana; Zeman, Petr 2007 koncepce a strategie protidrogové politiky v ČR; právní úprava drogových trestných činů a některých trestněprávních institutů využívaných při odhalování a stíhání drogové kriminality; cesta k současné právní úpravě; drogové trestné činy podle trestního zákona v platném znění; vývoj drogové scény protidrogová politika; trestný čin; kriminalita; legislativa
1542 Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) Trávníčková, Ivana; Zeman, Petr 2007 koncepce a strategie protidrogové politiky v ČR; právní úprava drogových trestných činů a některých trestněprávních institutů využívaných při odhalování a stíhání drogové kriminality; vývoj drogové scény; užívání drog ve věznicích; shrnutí výsledků I. fáze výzkumu protidrogová politika v ČR; legislativa; drogové trestné činy; drogová kriminalita; drogová scéna; věznice; výzkumu
1690 Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část) Trávníčková, Ivana; Zeman, Petr 2008 analýza vybraných trestních spisů; interpretace dotazníkového šetření trestný čin; drogová kriminalita; protidrogová legislativa
1691 Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část) Trávníčková, Ivana; Zeman, Petr 2008 analýza vybraných trestních spisů; interpretace dotazníkového šetření trestný čin; drogová kriminalita; protidrogová legislativa
87 Možnosti uplatnění sociální práce v trestní justici Válková, Helena; Mecerodová, Lenka 1995 Přednášky z konference o metodách a postupech, kterými lze prostřednictvím specializovaných sociálních pracovníků humánně a ekonomicky méně nákladně působit na delikventní občany, srovnání se zahraničními zkušenostmi v Německu sborník; trest; zákony; legislativa; soudní praxe; sociální práce
291 Multi-city Study of Drug Misuse - Data - Update =Council of Europe 1995 Bratislava; data; update
1404 Multilingual Dictionary of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control (1) =United Nations, Office on Drugs and Crime 2006 Part one - Monographs on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control; Part two - Alphabetical Cross-Index of Names; Patr three - Bilingual Lists of all Schedules Substances, common Salts and Derivatives translated from and to English; Part fouf - International Regime of Control: Scheduling History and Current Control Status psychotropic substances; terminology; chemical information
1405 Multilingual Dictionary of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control (2) =United Nations, Office on Drugs and Crime 2006 Part one - Monographs on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances under International Control; Part two - Alphabetical Cross-Index of Names; Patr three - Bilingual Lists of all Schedules Substances, common Salts and Derivatives translated from and to English; Part fouf - International Regime of Control: Scheduling History and Current Control Status Cross-Index of Names; bilingual lists; English; French; Spanish; Arabic; Chinesse; Russian
162 Municipal Drug Dependence Action Plan Of Barcelona =Ajuntament de Barcelona 1992 report 1989-91 from Barcelona, strategy of Barcelona strategy; Barcelona; prevention; care; treatment; drugs
1143 Myanmar Opium Survey 2005 =United Nations, Office on Drugs and Crime 2006