drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „L“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 22
21 Labour, Health and Social Affairs - Creating Employment in a Social Europe =The Austrian Presidency of the European Union 1998 focal topics of the Austrian presidency; an European employment strategy; creating appropriate conditions and employment for women; employment policy - the European social fund; health and safety at work; the integration of persons with disabilities; promoting a high level of health Austria; EU; European Union; employment; unemployment; woman; conditions; policy; social fund; disabled persons; health
1285 Leadingtogether: Canana Takes Action od HIV/AIDS (2005 - 2010) =Canadian Public Healh Association, 2005 2005 A call for action; Haw Leading Together was Developed; The Commitment - Vision, Mission, Values, Goals; The Current State of the Epidemic: Why We Need to Step Up Our Efforts; The HIV blueprint at work: two examples; Who Shares Resposbility for Responding to HIV ?; Zte Actions: What We Will Do Between Now and 2010; Incresce awareness of the impact of HIV/AIDS and increase the commitent ti sustained funding for HIV/AIDS programs and services; Address the social factors/inequities the epidemic((Step up prevention programs; Strengthen diagnosis, care, treatment and support services; Provide leadrrship in global efforf; Enhance the front.line capacity to early and stay the course Canada; HIV; AIDS
103 Lean and Mean Shaevitz, Morton H. 1993 Guide for men in their battle with personal wieght control problems; any male considering losing weight should read this book before embarking on a program to lose weight weight; man; problem; guide
90 Léčba drogových závislostí =Rotgers, Frederick et al. 1999 teorie léčby závislostí; facilitace programu 12 kroků pro léčbu závislostí; přístupy k léčbě závislostí; léčebné techniky, integrace psychoterapie a farmakologie při léčbě drogové závislosti léčba; drogy; závislost; přístupy; techniky; psychoterapie; farmakologie; drogová závislost
634 Léčba drogových závislostí Frederick, Rotgers a kol. 1999 výzkum efektivity léčby a rozvoj nových metod; teorie léčby založené na 12 krocích; facilitace programu 12 kroků pro léčbu závislosti; psychoanalytické teorie léčby závislosti; odkrývající teorie ve službách prevence relapsu: psychoanalytický přispěvek k léčbě drogové závislosti; teoretické zázemí přístupů orientovaných na rodinu ve vztahu k léčbě drogové závislosti; techniky rodinné teorie; behaviorální teorie léčby drogové závislosti: věda ve službách praxe; teorie behavioristické léčby pro poruchy spojené s užíváním drog; motivace a závislá chování:teoretická hlediska; motivační rozhovor v praxi: strukturovaný přístup; integrace psychoterapie a farmakoterapie při léčbě drogové závislosti léčba; efektivita léčby; 12 kroků; prevence relapsu; rodina; behaviorální teorie léčby; motivační rozhovor; psychoterapie; farmakoterapie
1638 Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti Gossop, Michael 2009 Hlavním cílem výzkumu protidrogové léčby je poskytovat důkazy sloužící ke zvýšení účinnosti léčby problémových uživatelů drog. farmakoterapie; psychologická léčba; program dvanácti kroků; rezidenční léčba; terapeutické komunity; detoxifikace; zneužívání drog; léčba
189 Legislatívne odpovede na nové syntetické drogy 2000 - 2004 =EMCDDA 2005 náčrt systémov klasifikácie používaný v členských štátoch; prehľad legislatívy súvisiacej s akčným plánom; prevencia a užívatelia syntetických drog; zloženie syntetických drog, ich výroba, obchodovanie s nimi; dalšie legislatívne zmeny súvisiace so syntetickými drogami syntetické drogy; klafisikace; legislativa; akční plán
508 Legislativní pravidla vlády =Vláda České republiky 1998 Účelem legislativních pravidel je sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů a přispět ke zvýšení úrovně trovby právního řádu. legislativa; vláda ČR; LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA
1650 Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek Gabrhelík, Roman; Miovský, Michal; Vacek, Jaroslav; Miovská, Lenka 2008 injekční užívání v kontextu ochrany veřejného zdraví; dílčí studie projektu 'lékárny'; doporučení k zavedení služeb pro (injekční) uživatele lékárny; zdravotní péče; injekční uživatelé drog; ČR
1651 Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek Gabrhelík, Roman; Miovský, Michal; Vacek, Jaroslav; Miovská, Lenka 2008 injekční užívání v kontextu ochrany veřejného zdraví; dílčí studie projektu 'lékárny'; doporučení k zavedení služeb pro (injekční) uživatele lékárny; zdravotní péče; injekční uživatelé drog; ČR
1652 Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek Gabrhelík, Roman; Miovský, Michal; Vacek, Jaroslav; Miovská, Lenka 2008 injekční užívání v kontextu ochrany veřejného zdraví; dílčí studie projektu 'lékárny'; doporučení k zavedení služeb pro (injekční) uživatele lékárny; zdravotní péče; injekční uživatelé drog; ČR
1657 Lékárny v systému veřejnozdravotní péče o injekční uživatele návykových látek Gabrhelík, Roman; Miovský, Michal; Vacek, Jaroslav; Miovská, Lenka 2008 injekční užívání v kontextu ochrany veřejného zdraví; dílčí studie projektu 'lékárny'; doporučení k zavedení služeb pro (injekční) uživatele lékárny; zdravotní péče; injekční uživatelé drog; ČR
274 Les Délinquants Usagers De Drogues, En Prison et Apres Libération =Council of Europe 1999 seminaire
1495 Les politiques des pouvoirs locaux et la prévention de la criminalité en Europe. C =Council of Europe Publishing 2003 conférence internationale organisée par le Congrés des pouvoirs locaux et regionaux do Conseil de LÉurope en coopération avec la municipalité de Prague konference 13.-15.11.2003
1647 Liekové interakcie pri substitučnej liečbe opiátmi - Buprenorfín & metadón EMCDDA 2009 benzodiazepíny a nebenzodiazepínové hypnotiká; iné antidepresíva a anxiolytiká; antikonvulzíva, antiepileptiká; HIV a iné antivirotiká; antibiotiká a antimykotiká; antiarytmiká/kardiovaskulárne lieky; antipsychotiká; antiemetiká; antimalariká; antihistaminiká; iné lieky lieky; interakcie
1648 Liekové interakcie pri substitučnej liečbe opiátmi - Buprenorfín & metadón EMCDDA 2009 benzodiazepíny a nebenzodiazepínové hypnotiká; iné antidepresíva a anxiolytiká; antikonvulzíva, antiepileptiká; HIV a iné antivirotiká; antibiotiká a antimykotiká; antiarytmiká/kardiovaskulárne lieky; antipsychotiká; antiemetiká; antimalariká; antihistaminiká; iné lieky lieky; interakcie
220 Life Skills Education in Schools =Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse 1997 Introduction to life skills for psychosocial competence; the development and implementation of life skills programmes; sample life skills lessons and life skills programme lesson titles and sequence WHO; schools; skills; development; implementation; prevention; education; children/youth
6 Longitudinal Studies of HIV Infection in Intravenous Drug Users: Methodological Issues in Natural History Research =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1991 strategies for enhancing existing studies of the natural history of HIV-1 infestion among drug users; gay man and intravenous drug users; sampling issues for natural history studies including intravenous drug abusers; comprehensive studies of HIV in intravenous drug users; a longitudinal study of HIV-1 infection in intravenous drug users; description of methods and characteristics of participants; HIV infection in drug abusers:research implications of descriptive studies; potential cofactors in the outcomes of HIV infection in IDU; how can results of longitudinal studies help mathematicians model the HIV epidemic among intravenous drug abusers and the general population? injecting; abuse; study; research; HIV; AIDS; gay; intravenous drug users; infection; methods; IDU; epidemy; drug user; abuser
273 Lusage De Drogues En Milieu Carcéral Muscat, Richard 2000
1110 L´état du phénoméne de la drogue au Grand-Duché de Luxembourg =Point focal OEDT Grand-Duche de Luxembourg 2004 Neetherlands; annual report; 2003
1051 L´état du phénoméne de la drogue au Grand-Duché de Luxemburg =Point focal OEDT Grand-Duche de Luxembourg 2005 annual report; 2003; Netherlands
1111 L´état du phénoméne de la drogue au Grand-Duché de Luxemburg =Point focal OEDT Grand-Duche de Luxembourg 2003 annual report; 2002/Netherlands