drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „K“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 62
112 K vybraným otázkám novel trestních kodexů Rizman, Stanislav; Sotolář, Alexandr; Válková, Helena 1996 Závěry diskusí ze semináře o praktickém uplatnění nových procesních institutů zákony; novely; trest; právo; sborník; legislativa
1396 Kanadský přístup ke zneužívání omamných látek Fralick, Pamela 1997 současné trendy zneužívání omamných látek; Kanadská strategie proti drogám; dějiny kanadského zákonodárství týkajícího se drog; srovnání Kanady s jinými zeměmi; hlavní zásady při přípravě strategie proti drogám Kanada; strategie proti drogám; Spojené státy; Velká Británie; Austrálie
1514 Kapesní ročenka kriminality 2006 =Policejní prezidium ČR 2007 porovnání různých druhů kriminality 2002 a 2006 - grafická a tabulková část; porovnání počtu sebevražd v letech 2006 - 2006 a specifikace sebevražd v roce 2006 kriminalita; sebevraždy
1515 Kapesní ročenka kriminality v ČR 2004 =Policejní prezidium ČR 2005 porovnání vybraných druhů kriminality v letech 2000 až 2004 (grafická část); porovnání vybraných druhů lriminality v letech 2003 - 2004 (tabulková část); porovnání počtu sebevražd v letech 2000 až 2004 a specifikace sebevražd v roce 2004 kriminalita; sebevraždy; ročenka
1516 Kapesní ročenka kriminality v ČR 2004 =Policejní prezidium ČR 2005 porovnání vybraných druhů kriminality v letech 2000 až 2004 (grafická část); porovnání vybraných druhů lriminality v letech 2003 - 2004 (tabulková část); porovnání počtu sebevražd v letech 2000 až 2004 a specifikace sebevražd v roce 2004 kriminalita; sebevraždy; ročenka
254 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 1999 =Policejní prezídium ČR 2000 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd kriminalita; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
1104 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 1999 =Policejní prezídium ČR 2000 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd kriminalita; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
255 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2000 =Policejní prezídium ČR 2001 porovnání vybraných druhů kriminality; porovnání počtu sebevražd kriminalita; policie; ministerstvo vnitra; sebevraždy
256 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2001 =Policejní prezídium ČR 2002 porovnání vybraných druhů kriminality; porovnání počtu sebevražd kriminalita; policie; ministerstvo vnitra; sebevraždy
1103 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2001 =Policejní prezídium ČR 2002 porovnání vybraných druhů kriminality; porovnání počtu sebevražd kriminalita; policie; ministerstvo vnitra; sebevraždy
257 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2002 =Policejní prezídium ČR 2003 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd kriminalita; ministerstvo; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
1102 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2002 =Policejní prezídium ČR 2003 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd kriminalita; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
606 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2003 =Policejní prezídium ČR 2003 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd; grafická a tabulková část kriminalita; ministerstvo; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
607 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2003 =Policejní prezídium ČR 2003 porovnání vybraných druhů kriminality v ČR; porovnání počtu sebevražd; grafická a tabulková část kriminalita; ministerstvo; ministerstvo vnitra; ČR; sebevraždy; policie
1222 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2005 =Policejní prezidium ČR 2006 grafická část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; tabulková část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; informace - porovnání počtu sebevražd 2001 až 2005 a specifikace sebevražd v roce 2005 kriminalita; sebevraždy; ročenka
1223 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2005 =Policejní prezidium ČR 2006 grafická část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; tabulková část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; informace - porovnání počtu sebevražd 2001 až 2005 a specifikace sebevražd v roce 2005 kriminalita; sebevraždy; ročenka
1224 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2005 =Policejní prezidium ČR 2006 grafická část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; tabulková část - porovnání vybraných druhů kriminality 2001 až 2005; informace - porovnání počtu sebevražd 2001 až 2005 a specifikace sebevražd v roce 2005 kriminalita; sebevraždy; ročenka
1513 Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2006 Policejní prezidium ČR 2007 porovnání různých druhů kriminality 2002 a 2006 - grafická a tabulková část; porovnání počtu sebevražd v letech 2006 - 2006 a specifikace sebevražd v roce 2006 kriminalita; sebevraždy
92 Katalog lékařů a zdravotnických zařízení 1999/2000 =Lékařské informační centrum 1999 kompletní katalog lékařů a zdravotnických zařízení v roce 1999/2000 katalog; zdravotnictví; lékař; zdravotnické zařízení
494 Katalog lékařů a zdravotnických zařízení. 20003 - 2004 Česká republika. =Lékařské informační centrum H.E.L.P. - hlavní evidence léčby a prevence 2003 soukromí lékaři, zdravotnická pracoviště, domovy důchodců, hygienické stanice, dětské ozdravovny, lékárny - katalog katalog; lékař; zdravotnická zařízení; léčebně - preventivní péče
1298 Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně =město Plzeň neuvedeno seznam secí: služby pro rodinu, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, služby pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit a lidí bez domova, služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí, služby pro cizince aq národnostní menšiny, ostatní služby související se sociální oblastí Plzeň; sociální služby
421 Katalog pražské extramurální péče nejen pro psychiatrické pacienty aneb co je dobré vědět mimo zdi léčebny. =Psychiatrická léčebna Bohnice; =Fokus Praha neuvedeno denní stacionáře; chráněné dílny; podporované a přechodné zaměstnání; chráněné bydlení; asistentské služby; volný čas; sociální centra; svépomocné organizace; linky důvěry; krizové služby; psychoterapie; AT problematika; azylové ubytování; ; ženy; děti; senioři; etnika; AIDS; neurologická onemocnění
176 Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci =Meziresortní protidrogová komise ÚV ČR 2000 katalog veškerých služeb poskytovaných v ČR v roce 2000 v oblasti protidrogové prevence služby; závislost; léčba; pomoc; katalog; prevence
1057 Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci =Meziresortní protidrogová komise ÚV ČR 2000 katalog veškerých služeb poskytovaných v ČR v roce 2000 v oblasti protidrogové prevence služby; závislost; léčba; pomoc; katalog; prevence
102 Když už bereš (informace pro uživatele) Krekulová, Laura 1999 informace pro uživatele o drogách, účincích, rizicích, bezpečném způsobu braní drogy; harm reduction; účinky; rizika; prevence; terciální
671 Když už bereš (informace pro uživatele) Krekulová, Laura 1999 informace pro uživatele o drogách, účincích, rizicích, bezpečném způsobu braní drogy; harm reduction; účinky; rizika; prevence; terciální
1045 Když už bereš (informace pro uživatele) Krekulová, Laura 1999 informace pro uživatele o drogách, účincích, rizicích, bezpečném způsobu braní drogy; harm reduction; účinky; rizika; prevence; terciální
360 Komunitní plánování věc veřejná =Ministerstvo práce s sociálních věcí 2002 základní informace o významu, principech a struktuře sociálních služeb; určeno pro obce a kraje, které se rozhodnou zavést komunitní plánování sociálních služeb; cíle a principy komunitního plánování sociální služby; kominitní plánování; obce; kraje
487 Komunitní přístupy k řešení problémů s alkoholem =Světová zdravotnická organizace 2002 komunitní a obecní činnost; vytvoření akční skupiny pro řešení problémů působených alkoholem; úloha primární zdravotní péče; alkohol a životrní cyklus; alkohol a práce; dostupnost alkoholu; alkohol a trestní právo; reklama a propagace alkoholu; alkohol a úrazy komunitní činnost; alkohol; úrazy; trestní právo; primární zdravotní péče
1210 Komunitní přístupy k řešení problémů s alkoholem =Světová zdravotnická organizace 2002 komunitní a obecní činnost; vytvoření akční skupiny pro řešení problémů působených alkoholem; úloha primární zdravotní péče; alkohol a životrní cyklus; alkohol a práce; dostupnost alkoholu; alkohol a trestní právo; reklama a propagace alkoholu; alkohol a úrazy komunitní činnost; alkohol; úrazy; trestní právo; primární zdravotní péče
1211 Komunitní přístupy k řešení problémů s alkoholem =Světová zdravotnická organizace 2002 komunitní a obecní činnost; vytvoření akční skupiny pro řešení problémů působených alkoholem; úloha primární zdravotní péče; alkohol a životrní cyklus; alkohol a práce; dostupnost alkoholu; alkohol a trestní právo; reklama a propagace alkoholu; alkohol a úrazy komunitní činnost; alkohol; úrazy; trestní právo; primární zdravotní péče
433 Komunitní spolupráce v ČR - I.Mezinárodní konference. =Sdružení Podané ruce; =Cranstoun Drug Services; =Asociace nestátních organizací; =Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky 2003 sborník konference konference; 2003/
444 Komunitní spolupráce v ČR - I.Mezinárodní konference. =Sdružení Podané ruce; =Cranstoun Drug Services; =Asociace nestátních organizací; =Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky 2003 sborník konference konference; 2003/komunitní spolupráce
1330 Komunitní spolupráce v oblasti drogové politiky =Centrum vzdělání I.E.S. Brno 2006 Sborník III. mezinárodní konference 11. - 12.4.2006 v Brně; Možnosti začlenění uživatelů a bývalých uživatelů drog na trh práce konference; sborník
1372 Koncepce a Operační manuál pobytového oddělení pro dospívající problémové uživatele návykových látek Broža, Jiří; Těmínová, Martina; Erbertová, Věra; Matoušek, Oldřich; Popov, Petr; Radimecký, Josef; Šikl, Jan 1999 adolescence; terapeutická komunita; pravidla pobytu v TK; minimální standardy
85 Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 1998 - 2000 Bém, Pavel 1998 koncepce a program protidrogové politiky vlády připravená ředitelem sekretariátu MJPK ÚV ČR koncepce; protidrogová politika; program; vláda
970 Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 1998 - 2000 Bém, Pavel 1998 koncepce a program protidrogové politiky vlády připravená ředitelem sekretariátu MJPK ÚV ČR koncepce; protidrogová politika; program; vláda
971 Koncepce a program protidrogové politiky vlády na období 1998 - 2000 Bém, Pavel 1998 koncepce a program protidrogové politiky vlády připravená ředitelem sekretariátu MJPK ÚV ČR koncepce; protidrogová politika; program; vláda
448 Koncepce a realizace britské protidrogové politiky. Adameček, David; Dvořáček, Jiří; Dvořák, Dušan 2000 srovnávací studie se zaměřením na prevenci, léčbu a rehabilitaci, resocializaci a integraci osob závislých na drogách protidrogová politika; UK; srovnávací studie
392 Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 1998-2000 a minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblas =Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1997 koncepce prevence zneužívání návykových látek; minimální preventivní program zneužívání; prevence; sociálně patologické jevy; děti a mládež; MŠMT; škola; Škola bez drog
1274 Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Středočeském kraji =Středočeský kraj 2006 SWOT analýza výchozí situace péče o závislé ve Stč. kraji; trendy v užívání legálních a nelegálních drog; epidemiologie uživatelů drog ve Stč. kraji; poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb pro uživatele návykových látek ve Stč. kraji; pokrytí Stč. kraje z hlediska geografického rozmístění zařízení; srovnání situace v ČR a Stč. kraji; odhad potřebné kapacity pro občany Stč. kraje; odhad finančních nákladů současného stavu; náklady na poskytovanou péči; náklady budoucího stavu; návrh na doplnění sítě zařízení pro komplexní péči o závislé koncepční úkoly; nákladová efektivita protidrogových programů; škody působené alkoholem v EU Středočeský kraj; zdravotně sociální služby
1499 Kontaktní práce, Antologie textů České asociace streetwork Babická, Regina; Čechlovský, Jan; Exner, Jindřich; Havlík, Radomír; Herzog, Aleš; Holiš, Martin; Hořava, Robert; Hrdina, Petr; Janebová, Radka; Jedlička, Richard; Kalousek, Luděk; Kotová Helena; Klatetzki, Thomas; Klíma, Petr; Kunc, Stanislav; Lipner, Mil 2007 sociálně pedagogická práce s dětmi a mládeží v tíživých životních situacích v nízkoprahovém kontextu; mobilní práce s mládeží; koncept pružně organizované výchovné pomoci; práce s neorganizovanou mládeží; adolescence jako narcistická krize; terénní sociální práce se členy graffiti subkultury; role profesionálního terénního pracovníka; kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli; východiska a principy terénních programů pro uživatele drog; kvalita a efektivita v nízkoprahových službách sociální pedagogika; mládež; adolescence; graffiti; sociální pracovník; kontaktní práce; nízkoprahová zařízení; standardy
597 Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sovinová, Hana; Csémy, Ladislav; Kernová, Věra; Kebza, Vladimír; Hampl, Karel; Nešpor, Karel; Klimešová, Jarmila; Sadílek, Petr 2003 kouření v České republice; prevence kuřáctví a možnosti odvykání kouření; spotřeba lkoholu v České republice; zdravotní následky abúzu alkoholu; poruchy vyvolané alkoholem, prevence, diagnostika a krátká intervence; národní strategie kontroly tabáku a její perspektivy v souvislosti s evropským vývojem; přehled současné platné legislativy kouření; alkohol; ČR; trendy; prevalence; prevence; odvykání kouření; spotřeba alkoholu; krátká intervence; národní strategie protidrogové politiky; legislativa
1092 Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sovinová, Hana; Csémy, Ladislav 2003 kouření cigaret v České republice; prevence kuřáctví a možnosti odvykání kouření; spotřeba alkoholu v České republice; zdravotní následky abúzu alkoholu; poruchy vyvolané alkoholem, prevence, diagnostika a krátká intervence; národnií srategie kontroly tabáku a její perspektivy v souvislosti s evropským vývojem; přehled současné platné legislativy kouření; alkohol; ČR; prevence; národní strategie kontroly tabáku; legislativa
485 Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci. Babor, F. Thomas; Higgins-Biddlo, John 2003 úloha a odpovědnost pracovníků primární péče; SKI jako přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů; edukace o alkoholu pro pijáky s nízkým rizikem, abstinenty i ostatní; jednoduchá rada pro pijáky v 2. rizikovém pásmu; stručné poradenství pro pijáky ve 3. rizikovém pásmu; odeslání pijáků 4. rizikového pásma s pravděpodobnou závislostí na alkoholu; edukační brožura pro pacienty krátká intervence; alkohol; rizikové a škodlivé pití; primární péče; manuál
1182 Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci. Babor, F. Thomas; Higgins-Biddlo, John 2003 úloha a odpovědnost pracovníků primární péče; SKI jako přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů; edukace o alkoholu pro pijáky s nízkým rizikem, abstinenty i ostatní; jednoduchá rada pro pijáky v 2. rizikovém pásmu; stručné poradenství pro pijáky ve 3. rizikovém pásmu; odeslání pijáků 4. rizikového pásma s pravděpodobnou závislostí na alkoholu; edukační brožura pro pacienty krátká intervence; alkohol; rizikové a škodlivé pití; primární péče; manuál
1183 Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci. Babor, F. Thomas; Higgins-Biddlo, John 2003 úloha a odpovědnost pracovníků primární péče; SKI jako přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů; edukace o alkoholu pro pijáky s nízkým rizikem, abstinenty i ostatní; jednoduchá rada pro pijáky v 2. rizikovém pásmu; stručné poradenství pro pijáky ve 3. rizikovém pásmu; odeslání pijáků 4. rizikového pásma s pravděpodobnou závislostí na alkoholu; edukační brožura pro pacienty krátká intervence; alkohol; rizikové a škodlivé pití; primární péče; manuál
1184 Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci. Babor, F. Thomas; Higgins-Biddlo, John 2003 úloha a odpovědnost pracovníků primární péče; SKI jako přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů; edukace o alkoholu pro pijáky s nízkým rizikem, abstinenty i ostatní; jednoduchá rada pro pijáky v 2. rizikovém pásmu; stručné poradenství pro pijáky ve 3. rizikovém pásmu; odeslání pijáků 4. rizikového pásma s pravděpodobnou závislostí na alkoholu; edukační brožura pro pacienty krátká intervence; alkohol; rizikové a škodlivé pití; primární péče; manuál
1185 Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Postupy při použití v primární prevenci. Babor, F. Thomas; Higgins-Biddlo, John 2003 úloha a odpovědnost pracovníků primární péče; SKI jako přístup ke kontrole rizika a vyhledávání případů; edukace o alkoholu pro pijáky s nízkým rizikem, abstinenty i ostatní; jednoduchá rada pro pijáky v 2. rizikovém pásmu; stručné poradenství pro pijáky ve 3. rizikovém pásmu; odeslání pijáků 4. rizikového pásma s pravděpodobnou závislostí na alkoholu; edukační brožura pro pacienty krátká intervence; alkohol; rizikové a škodlivé pití; primární péče; manuál
1543 Kriminalita a trestní justice. Vybrané studie Leppa, Seppa; Tchatchuk, Brian; Walmsley, Roy; Farrel, Graham; Clark, Ken; Hamilton, Carolyn; Harvey, Rachel 2007 Předvídání namísto předcházení: využití možnosti posuzování kriminálního rizika k minimalizaci nebezpečí organizovaného zločinu a jiných druhů kriminality; Vězeňská populace ve světě: fakta, trendy a řešení; Kolik svět vynakládá na trestní justici ?; Role statistiky a veřejného mínění v procesu implementace mezinárodních standardů soudnictví ve věcech mládeže kriminální riziko; organizovaný zločin; kriminalita; Vězeňská populace; ekonomika; trestní justice; mezinárodní standardy; soudnictví; mládež
1757 Kriminalita očima kriminologů Scheinost, Miroslav et al. 2010 Kriminalita a kriminologie v ČR; Společenské faktory ovlivňující vývoj kriminality; Trestní politika - účel trestání; Nové a alternativní formy trestání v ČR po roce 1989; Úloha prevence v kontrole kriminality zejména ve vztahu k mládeži; Prachatelé trestných činů, kriminální recidiva a predikce; Oběti kriminality v aktuálních souvislostech; Co víme o organizovaném zločinu?; Zahraniční pracovní migranti v ČR - současný stav a historické reminiscence; Drogy, kriminalita, represe - spojité nádoby nebo začarovaný kruh?; Drogy jako kriminogenní faktor; Bezdomovectví jako extrémní forma sociálního vyloučení; Radikální politické subkultury v ČR - ohlédnutí za dvaceti lety vývoje; Veřejnost a kriminalita; Kriminologie a postmoderna kriminalita; kriminologie; ČR; drogy
1299 Kriminalita v roce 2005 Marešová, Alena; Baloun, Vladimír; Cejp, Martin; Martinková, Milada; Zeman, Petr 2006 Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminalita; 2005
1555 Kriminalita v roce 2006 Marešová, Alena; Baloun, Vladimír; Cejp, Martin; Martinková, Milada 2008 sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality kriminalita; hospodářská trestná činnost; organizovaný zločin
1760 Kriminální recidiva a recidivisté (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice) Marešová, Alena; Blatníková, Šárka; Kotulan, Petr; Martinková, Milada; Štěchová, Markéta; Tamchyna, Miroslav 2011 Problematika recidivy v kriminologii a kriminologickém výzkumu; Statistiky o současné recidivě a recidivistech v ČR; Základní informace o realizovaném výzkumu; Výsledky výzkumu - část I.: Analýza údajů o recidivě respondentů ze soudních rozhodnutí; Výsledky výzkumu - část II.: Výzkum recidivistů - pachatelů majetkové a násilné trestrné činnosti; Další poznatky z psychologického vyšetření respondentů rozšířené o srovnání s výsledky starších výzkumů a dílčích šetření recidiva v kriminologii; ČR
1501 Krize v ordinaci Klímová, Jarmila 2006 příčiny krize a druhy stressové zátěže; krizový stav a fáze krizové reakce; historie a současnost systému krizové pomoci; formy odborné krizové pomoci a krizové intervence; mýty a realita krizové intervence; specifické znaky a etapy krizové intervence; práce s emocemi k krizové intervenci; osobnost krizového interventa; komunikační dovednosti krizového interventa; krizový pacient; terapeutická a kontrakční krize v ordinaci; minimální krizová intervence; právní aspekty krizové intervence; krizové psychosociální služby v ČR krize; krizová intervence; krizový pacient; minimální krizová intervence; legislativa
614 Krok za krokem SROPeM =Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2004 stukturální fondy a operační programy; společný regionální operační program (SROP); priority a opatření SROPu; základní okruh aktivit, které mohou být finančně podporovány; formulace, cíle a aktivity, časový plán projektu, rozpočet a financování; jak sepsat a zkompletovat žádost; předpoklady úspěchu projektu SROP; společný regionální operační program; regionální projekt; projekt
653 Kurikulá pre vzdelávanie lekárov prvého kontaktu v starostlivosti o drogovo závislých v rámci projektu Groupe Pompidou =Úrad vlády Slovenskej republiky; =Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog 2002 psychické poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek; uplatněnie psychosociálnej a behaviorálnej medicíny v prevencii a liečbe drogových závislostí; priklad rehabilitácie toxikomanov v Maďarsku; sestry aktivne proti drogám; úloha lekára prvého kontaktu v starostlivosti o drogovo závislých; závislosť od psychoaktívnych látok v gravidite, vplyv na plod a novorodenca; patologia poškodenia organizmu drogami; osobnosť a závislosti; nové smernice náhradnej terapie opioidmy vydané v Nórsku; urgentná lakárska starostlivosť pri predávkovaní drogami; resocializácia v oblasti drogových závislosti; epidemiológia drog na Slovensku; najčastejsie infekcie u narkomanov; klinické projevy závislostí lekári prvého kontaktu; psychoaktívne látky; gravidita; závislost; Norsko-smernice; resocializácia; epidemiológia; Slovensko
1434 Kvalita péče o seniory II. Řízení kvality dlouhodobé péče v mezinárodním srovnání Mátl, Ondřej; Jabůrková, Milena 2007 Řízení kvality dlouhodobé péče v Evropě; Národní zpráva Anglie: Anglická perspektiva záruk kvality pro dlouhodobou péči o seniory; Národní zpráva Itálie: Možnosti řízení kvality dlouhodobé péče o seniory; Národní zpráva Maďarsko: Politika zajištění kvality aprogram dlouhodobé péče o seniory v Maďarsku; Národní zpráva Německo: Zpráva o zajištění kvality v oblasti dlouhodobé péče o starší lidi; Národní zpráva Slovensko : Zabezpečovanie kvality dlouhodobej starostlivosti o seniorov Evropa; Anglie; Itálie; Maďarsko; Německo; Slovensko; senioři
1112 Kvalitaticní přístup a metody ve vědách o člověku IV. vybrané aspekty teorie a praxe Miovský, Michal; Čermák, Ivo; Chrz, Vladimír 2005 Výběr nejlepších příspěvků z konference 'Kvalitaticní přístup a metody ve vědách o člověku' konference; kvalitativní přístup
876 Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Miovský, Michal; Čermák, Ivo; Řehan, Vladimír 2004 sborník z konference v Olomouci, konané 26. - 28.1.2004 konference; kvalitativní přístup
590 Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisícíletí Čermák, Ivo; Miovský, Michal 2002 stručné dějiny kvalitativního výzkumu v psychologii; poetika identity: kategorie popisu narativní konstrukce; dilema výuky kvalitativní metodologie; jaké dopady měl nový protidrgový zákon na uživatele nelegálních drog; psychosémantické metody mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem; rodina jako 'sociální děloha' a kvalitativní výzkum; humanizace vzdělávání na PeF MZLU v Brně; výzkum tělesně zakotveného prožívání; možnosti a omezení atribučního kódování sborník; konference; kvalitativní výzkum/kvalitativní metodologie; protidrogový zákon; psychosémantické metody
1235 Kým nie je príliš neskoro Servais, Ernst 1994 Praktická příručka pro učitele, rodiče, vychovávatele a další spolupracovníky při prevenci závislostí prevence drogových závislostí