drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „I“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 91
883 II. Global Conference on Drug Abuse Primary Prevention, 8.-12. November 1999 =U.S. Department of State 1999 Theme: Effective Primary prevention Strategies - Possibillities for the Next Millennium primary prevention; conference
440 II. Internationalen Symposiums gegen Drogen in der Schweiz =IDS-Aufklarung Schweiz; =Schweizer Arzte gegen Drogen 1997
897 Ilegal Drugs and Driving =International Council od Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) 2000 Drugs and driving: the situation in Belgium; Dugs and driving: the European initiatives; Current situation in France, the Euro-pean approach, and the results of the seminar of the Pompidou Group of the European Council; A practical aspects of zero-limit-approach to drugs and driving. The situation and experience in Germany; Drugged driving: the situation and experience in Norway; Impaired driving program update June 2000 driving; European initiativec; Belgium; France; Germany; Norway
922 Ilegal Drugs and Driving =International Council od Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) 2000 Drugs and driving: the situation in Belgium; Dugs and driving: the European initiatives; Current situation in France, the Euro-pean approach, and the results of the seminar of the Pompidou Group of the European Council; A practical aspects of zero-limit-approach to drugs and driving. The situation and experience in Germany; Drugged driving: the situation and experience in Norway; Impaired driving program update June 2000 driving; European initiativec; Belgium; France; Germany; Norway
924 Ilegal Drugs and Driving =International Council od Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) 2000 Drugs and driving: the situation in Belgium; Dugs and driving: the European initiatives; Current situation in France, the Euro-pean approach, and the results of the seminar of the Pompidou Group of the European Council; A practical aspects of zero-limit-approach to drugs and driving. The situation and experience in Germany; Drugged driving: the situation and experience in Norway; Impaired driving program update June 2000 driving; European initiativec; Belgium; France; Germany; Norway
1332 Illicit Drug Policies and the Global HIV Epidemic. Effects of UN and National Government Approaches. Wolfe, Daniel; Malinowska-Sempruch, Kasia 2004 Epidemiology of Drug Use and Global HIV Infection; Dis-United Nations: Competing Approaches to Policy on Illicit Drugs and HIV; International Policy Responses to Drug Use and HIV; National Policy Responses to Illicit Drug Use and HIV HIV; AIDS
879 Illicit Drug Policies and the Global HIV Epidemic. Effects of UN National Government Approaches =International Harm Reduction Development 2004 A working paper commissioned by the HIV/AIDS Task Force of the Millennium Project 2004; epidemiology of drug use and global HIV infection; Dis-United Nations:competing Approaches to Policy on illicit Drugs and HIV; UN Drug initiatives: Drug Policy in the Context of Enforcement and Containment; UN HIV Initiatives: Drug Policy in the Context of Public Health; National Policioes in the Context of Enforcement and Containment HIV; AIDS; Millennium Project
940 Implementation plan on actions to be taken in regard to the supply for synthetic drugs =Europol 2003 Status report on major multi-lateral projects on the mapping of sythetic drug distribution network
318 Inaugural National Report 1997 =Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU) 1997 alcohol; cocaine; cannabis; heroin; sedative; hypnotics; tranquillizers; hallucinogens; stimulants; HIV
1175 Incidence (First Treatment Demand) problematických uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvrtletí 1999 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1999 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; výměnný program jehel a stříkaček; drogy podle pohlaví a věku jejich prvního užití; oblíbenost drog problémový uživatel drog; trendy
567 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů drog , Praha - 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 incidence problémových uživatelů drog; katergorizacer drog; regionální distribuce; vybrané socioekonomické charakteristiky; virové hepatitidy; HIV/AIDS u injekčních narkomanů incidence; HIV; AIDS; 1998; socioekonomické charakteristiky; VHA; VHB; VHC; injekční uživatelé
570 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů drog, Praha - 1998 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1999 incidence problémových uživatelů drog; virové hepatitidy; informace o výměnném programu stříkaček a jehel za rok 1998; HIV/AIDS u injekčních narkomanů; intoxikace a úmrtí v souvislosti s užitím drog incidence; uživatelé drog; studie; HIV; AIDS; 2000; intoxikace drogami; úmrtí; statistika
1166 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 1. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1996 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; skupiny základních drog; základní droga podle pohlaví; trendy užívání drog; injekční uživatelé drog; způsob aplikace incidence; problémový uživatel drog
1161 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 1. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; základní droga podle věku jejího prvního užití; injekční uživatelé drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1172 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 1. čtvrtletí 1998 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 incidence; problémový uživatel drog; ČR; způsob aplikace; kombinace drog; statistika
1157 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 1. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2000 kategorizace drog, regionální distribuce; věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; základní droga podle pohlaví, regionů; základní droga podle věku jejího prvního užití; způsob aplikace; trendy injekčních uživatelů; pořadí oblíbenosti drog incidence; problémový uživatel drog; ČR; 2000 - 1/IV.
1167 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1996 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; skupiny základních drog; základní droga podle pohlaví; trendy užívání drog; injekční uživatelé drog; způsob aplikace incidence; problémový uživatel drog
1170 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; základní droga podle věku jejího prvního užití; injekční uživatelé drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1173 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvrtletí 1998 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 incidence; problémový uživatel drog; ČR; způsob aplikace; kombinace drog; statistika
1149 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvrtletí 2001 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2001 incidence problémových uživatelů drog; kategorizace drog; distribuce v krajích a věková distribuce; způsob aplikace a kombinace drog; výměnný program; intoxikace drogami incidence; ČR; 2001-2/IV.
1146 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 2. čtvtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2000 incidence uživatelů a kategorizace drog; regionální a věková disntibuce; způsob aplikace; kombinace drog; zaměstnání a vzdělání problémových uživatelů drog; informace o výměnném programu stříkaček a jehel incidence; ČR; 2000-2/IV
1168 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 3. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1996 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; skupiny základních drog; základní droga podle pohlaví; trendy užívání drog; injekční uživatelé drog; způsob aplikace incidence; problémový uživatel drog
1165 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 3. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 regionální a věková distribuce; způsob aplikace a kombinace drog; základní droga podle pohlaví; injekční uživatelé drog; drogy podle oblíbenosti incidence; problémový uživatel drog
759 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 3. čtvrtletí 1998 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 incidence; problémový uživatel drog; ČR; způsob aplikace; kombinace drog; statistika
1159 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 3. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2000 regionální a věková distribuce; způsob aplikace a kombinace drog; základní droga podle pohlavízákladní droga podle věku jejího prvního užití; pořadí oblíbenosti drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1150 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 3. čtvrtletí 2001 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2001 kategorizace drog; distribude v krajích; věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; zaměstnání a vzdělání problémových uživatelů drog; léčebně kontaktní centra; vzděláníproblémových uživatelů drog incidence; ČR; 2001-3/IV.
1169 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 4. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; skupiny základních drog; základní droga podle pohlaví; trendy užívání drog; injekční uživatelé drog; způsob aplikace incidence; problémový uživatel drog
1171 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 4. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; základní droga podle věku jejího prvního užití; injekční uživatelé drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1174 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 4. čtvrtletí 1998 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1999 incidence; problémový uživatel drog; ČR; způsob aplikace; kombinace drog; statistika
1158 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 4. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2001 věková a regionální distribuce; způsob aplikace a kombinace drog; trendy injekčních uživatelů; pořadí oblíbenosti; vzdělání problémových uživatelů drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
534 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za 4. čtvrtletí 2001 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2002 incidence problémových uživatelů drog; katergorizacer drog; distribuce v krajích prevalence; incidence; Mládež a drogy; studie; HIV; AIDS; 2000; intoxikace drogami; metadonový program
1485 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v České republice za rok 1995 Polanecký, Vladimír 2006 databáze léčebně-kontaktních center; roční incidence drogově závislých a kategorizace drog; regionální distribuce; věková distribuce; způsob aplikace; kombinace základních drog; intoxikace v souvislosti v užitím drog; úmrtí v sousvislosti s užitím drog; hepatitidy v souvislosti s injekčním užíváním drog problémové užívání; incidence drogově závislých; regionální distribuce; věková distribuce; způsob aplikace; intoxikace; úmrtí; hepatitidy ; injekční užívání drog
1162 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 1. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 drogy podle pohlaví; věková distribuce; základní droga podle věku jejího prvního užití; základní droga podle způsobu aplikace; injekční uživatelé drog; pořadí oblíbenosti drog incidence; problémový uživatel drog
1155 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 1. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2000 základní droga podle pohlaví a věku, podle skupin základní drogy; základní droga podle věku jejího prvního užití; skupiny drog podle způsobu aplikace; injekční uživatelé podle věku; pořadí oblíbenosti drog; uživatelé podle regionů incidence; problémový uživatel drog; 2000-I/IV.
1176 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 2. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1996 regionální distribuce; drogy podle věku a pohlaví; průměrný věk problémových uživatelů; základní droga podle věku jejího prvního užití; základní droga podle způsobu aplikace problémový uživatel drog; injekční uživatelé; statistika
1265 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 2. čtvrtletí 1999 =Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1999 incidence problémových uživatelů; intoxikace drogami; základní droga podle pohlaví a věku; věková distribude podle pohlaví a základní drogy; základní droga podle věku jejícho prvního použití; způsob aplikace; pořadí oblíbenosti drogy incidence; Praha; statistika; intoxikace
1177 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 3. čtvrtletí 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1996 regionální distribuce; drogy podle věku a pohlaví; průměrný věk problémových uživatelů; základní droga podle věku jejího prvního užití; základní droga podle způsobu aplikace problémový uživatel drog; injekční uživatelé; statistika
1164 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 3. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; průměrný věk u vybraných drog; základní droga podle věku jejího prvního užití; injekční uživatelé drog; oblíbenost drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1283 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 3. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1997 drogy podle pohlaví; věková distribuce; základní droga podle věku jejího prvního užití; základní droga podle způsobu aplikace; injekční uživatelé drog; pořadí oblíbenosti drog statistika, trendy, Praha
1160 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 3. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2000 počty nově evidovaných problémových uživatelů drog; regionální a věková distribuce; základní droga podle věku jejího prvního užití; způsob aplikace drogy; injekční uživatelé drog incidence; problémový uživatel drog
1148 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 3. čtvrtletí 2001 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2001 drogy podle pohlaví, skupiny drog; věková dinstribude podle pohlaví; základní droga podle věku jejího prvního užití; skupiny drog podle způsobu aplikace/kombinace drog; pořadí oblíbenosti drog incidence; ČR; 2001-3/IV.
1163 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 4. čtvrtletí 1997 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 1998 regionální a věková distribuce; způsob aplikace; kombinace drog; průměrný věk u vybraných drog; základní droga podle věku jejího prvního užití; injekční uživatelé drog; oblíbenost drog incidence; problémový uživatel drog; gambleři
1156 Incidence (First Treatment Demand) problémových uživatelů návykových látek v Praze za 4. čtvrtletí 2000 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR 2001 počty nově evidovaných uživatelů drog; uživatelé podle regionů, podle pohlaví a věku; základní drogy podle věku prvního užití; skupiny drog podle způsobu aplikace; injekční uživatelé drog; pořadí oblíbenosti drog incidence; problémový uživatel drog; 2000-4/IV
1284 Incidence problémových uživatelů drog. Praha - 1996 Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence 1997 epidemioogická charakteristika; regionální a věková distribuce; způsob aplikace, kombinace drog; incidence problémových uživatelů; drogy podle skupis drog a pohlaví uživatelé drog; incidence; statistika
1144 Indonesia Drug Problem Situation and National Drug ControlStrategy =National Narcotics Board of the Republic of Indonesia 2006 Indonesia; drug strategy; alternative developments
1142 Inforegio Panorama, 18, December 2005 =European Union 2005 Transport, a driving force for regional development
382 Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvků z Nadačního investičního fondu. =Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2003 podrobné informace o poskytování dotací neziskovému sektoru pro rok 2004 dotace; neziskový sektor; organizace; státní správa
132 Informace o poskytování státních dotací nestátním neziskovým org. v roce 2001 ústředními orgány státní správy =Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2000 podrobné informace o poskytování dotací neziskovým organizací v roce 2001 dotace; neziskový sektor; organizace; státní správa
123 Informace o poskytování státních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2002 ústředními orgány státní správy =Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 2001 podrobné informace o poskytování dotací neziskovému sektoru v roce 2002 dotace; neziskový sektor; organizace; státní správa
483 Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby a závislosti na opiátech Verster, Annette; Buning, Ernst 2003 co je drogová závislosti, jaké jsou její zdravotní a sociální důsledky, zdravotní a sociální náklady drogové závislosti; substituční léčba - cíl, metadonová léčba, nutnost dlouhodobé substituce; účinnost substituční léčby - její účinky, výsledky, ekonomická efektivita, nevýhody substituce; poskytování substituční léčby - dávkování, optimalizace kvality substituce, dostupnost ve vězení substituce; substituční léčba; drogová závislost; závislost na opiátech; metadon; vězení; kvalita; dávkování
677 Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby a závislosti na opiátech Verster, Annette; Buning, Ernst 2003 co je drogová závislosti, jaké jsou její zdravotní a sociální důsledky, zdravotní a sociální náklady drogové závislosti; substituční léčba - cíl, metadonová léčba, nutnost dlouhodobé substituce; účinnost substituční léčby - její účinky, výsledky, ekonomická efektivita, nevýhody substituce; poskytování substituční léčby - dávkování, optimalizace kvality substituce, dostupnost ve vězení substituce; substituční léčba; drogová závislost; závislost na opiátech; metadon; vězení; kvalita; dávkování
877 Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby a závislosti na opiátech Verster, Annette; Buning, Ernst 2003 co je drogová závislosti, jaké jsou její zdravotní a sociální důsledky, zdravotní a sociální náklady drogové závislosti; substituční léčba - cíl, metadonová léčba, nutnost dlouhodobé substituce; účinnost substituční léčby - její účinky, výsledky, ekonomická efektivita, nevýhody substituce; poskytování substituční léčby - dávkování, optimalizace kvality substituce, dostupnost ve vězení substituce; substituční léčba; drogová závislost; závislost na opiátech; metadon; vězení; kvalita; dávkování
297 Information and Guide to the Programme =Hebron Trust 1996 information about Hebron House programme Hebron House; programme; drug; Addiction
662 Informator 'Gdzie szukac pomocy' =Towarzystwo zapobiegania narkomanii 1997 adresář zařízení 'kde hledat pomoc' - policie, nízkoprahová zařízení, poradny atd. - podle wojewodztw (okresů) adresář; Polsko
7 Inhalant Abuse: A Volatile Research Agenda =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1992 trends and patterns; the Texas Experience; a Canadian view; psychosocial characteristics and their links with inhalants; ethnomethodology; psychosocial measures and inhalant abuse research; toxicity; a neurological focus; clinical/biophysiologic aspects of inhalant abuse; sudden sniffing death following inhalation of Butane and Propane; changing trends; treatment; longitudinal study of inhalant use; treatment and prevention; animal research on solvent abuse; basic science solvent abuse research issues; animal research as a guide to regulation and prevention of solvent abuse; an industrial/economic perspective of inhalant abuse; development of alternative Fluorocarbons inhalants; inhalant; abuse; health; America; ethonometholodogy; research; Butane; Propane; trends; treatment; study; prevention; animal research; Fluorocarbons
1255 Injuries and violence in Europe Sethi, Dinesh; Racioppi,Francesca; Baumgarten,Inge; Vida,Patrizia 2006 injury
317 Innovation in Drug Education =Department for Education and Employment 1997 drug education in schools education; schools; children; parents; prisoner
499 Innovations in Treatment for Drug Abuse: Solutions to a Public Health Problem. Journal Article. Sindelar, Jody L.; Fiellin, David A. 2001 Illicit drug use is an important public health problem with broad social costs. The low effectiveness of prevention effors leaves treatment of drug dependence as of the most powerful means of fighting illicit drug use. Treatment reduces drug use and crime and increases individuals. However, programs that treat drug dependence have high dropout rates and low completion rates. In addition, some individuals continue to use drugs while in treatmentm and relapse is common. Furthermore, only a fraction of those who need treatment receive it. Recently, there have been important innovations that reduce barriers and increase effectiveness of treatment. These innovations include new pharmacological agents, novel counseling strategies, promising ways to motivate, and treatment in new settings. This paper describes standard treatments and recent innovations designed to increase effectiveness of treatment, motivation to seek care, acces, retention, and cost - effectiveness. We provide criteria on how these innovations should be evaluated in order to determine whith should be adopted, funded, and transferred to existind and future treatment programs. treatment of illicit drug use
656 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
657 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
658 INSIGHTS - An overview of cannabis potency in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2004 trends in cannabis potency in Europe; the cannabis market in Europe: potency consideration; trends in cannabis potency in other countries; identification of information gaps; priorities for future research and recommendations EU; Europe; cannabis; trends
468 INSIGHTS - Injecting drug use, risk behaviour and qualitative research in the time of AIDS =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2001 injecting drug use: associated harms; qualitative methods in drugs research; understanding injecting risk behaviour; understanding, sexual risk behaviour AIDS; HIV; drug use; injecting drug use; EU; Europe; EMCDDA; epidemiology; sexual risk; prevention
467 INSIGHTS - Prosecution of Drug Users in Europe =European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction (EMCDDA) 2002 action and discontinuance by the police, prosecutors and the courts; actual practice; country reports EU; Europe; EMCDDA; prosecution; drug use
944 Institution building in teh framework of European union policies a reference manual on Twinning projects =European commission 2004 This twinning manual provides the most practical and comprehensive information available to those stakeholders in the preparation and implementation of Twinning projects, revision 2004; the standard Twinning contract Twinning manual; standard Twinning contract
945 Institution building in teh framework of European union policies a reference manual on Twinning projects =European commission 2004 This twinning manual provides the most practical and comprehensive information available to those stakeholders in the preparation and implementation of Twinning projects, revision 2004; the standard Twinning contract Twinning manual; standard Twinning contract
11 Institutional Responses to Drug Demand in Central Europe Kenis, Patrick; Maas, Flip; Sobiech, Robert 2001 an analysis of institutional developments in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia institution; development; Czech Republic; Hungary; Polande; Slovenia; Central Europe; drug; abuse; policy
1631 Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy =Pharmacom Media 2009 Nejnovější informace o lékových interakcích mezi buprenorfinem, metadonem a různými běžnými současně předepisovanými léky. lékové interakce; buprenorfin; metadon; substituční léčba; opioidy
1632 Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy =Pharmacom Media 2009 Nejnovější informace o lékových interakcích mezi buprenorfinem, metadonem a různými běžnými současně předepisovanými léky. lékové interakce; buprenorfin; metadon; substituční léčba; opioidy
1633 Interakce mezi léky při substituční léčbě opioidy =Pharmacom Media 2009 Nejnovější informace o lékových interakcích mezi buprenorfinem, metadonem a různými běžnými současně předepisovanými léky. lékové interakce; buprenorfin; metadon; substituční léčba; opioidy
373 International drug court developments, models and effectiveness Moyle, Paul 2003 An outline of the development of Drug Courts - An International overview; models within different jurisdiction covering common law and civil legal system; an analysis of what is working with drug courts; future directions for the development of drug courts and drug court policy United States; Canada; Australia; Scotland; Ireland
814 International drug court developments, models and effectiveness Moyle, Paul 2003 An outline of the development of Drug Courts - An International overview; models within different jurisdiction covering common law and civil legal system; an analysis of what is working with drug courts; future directions for the development of drug courts and drug court policy United States; Canada; Australia; Scotland; Ireland
170 International Narcotics Control Strategy Report =United States Department of State; =Bureau of Internationl Narcotics and Law Enforcement Affairs 1998 certification decisions 1987-1998; individual country statements of explanation; policy and program developments; international training America; Africa; Asia; Europe; policy; strategy; development; training
253 International Narcotics Control Strategy Report, Executive Summary United States Department of State Bureau of Internationl Narcotics and Law Enforcement Affairs 1998 certification decisions 1987-1998; individual country statements of explanation; policy and program developments; international training America; Africa; Asia; Europe; policy; strategy; development; training
96 International Year of the Family/Building the Smallest Democracy at the Heart of Society =United Nations 1994
1625 Internet-based drug tretment interventions. Best practice and applications in EU Member States =EMCDA 2008 drug treatment interventions; best practice; EU
161 Interpol and Technology in Partnership - fighting drug trafficking =National Criminal Intelligence Service neuvedeno how Interpol is fighring drug trafficking Great Britain; Interpol; drugs; trafficking; use; abuse; user
1604 Interventions to address HIV in Prison Drug Dependence Treatments =United Nations, Office on Drugs and Crime 2007 HIV; prison; substitution therapies
1621 Interventions to adress HIV in Prison Needle and Syringe Programmes and Decontamination Strategies =United Nations, Office on Drug and Crime 2007 Evidence regarding injecting drug use and resulting transmission of HIV and other blood-borne infections in prison; Evidence regarding prison-based needle and syringe programmes; evidence regarding bleach and decontamination strategies HIV; injecting drug use; prison
1564 Investice do očkování jako způsob ocenění vlastního života Novotná, Blanka 2008 Tato práce sledovat, jak jsou lidé ochotni investovat prostředky do svého zdraví v podobě očkování, investice do vitamínů a potravinových doplňků, bio výrobků, bytových doplňků (kvalitních matrací) a aktivních i relaxačních sportovních aktivit. Do zdraví lze investovat nejen jednotlivci pro udržení svého zdraví, ale existují i různé programy, které se zdravím obyvatelstva zabývají, například programy v rámci Světové zdravotní organizace (WHO). Praktická část se zaměřila na konkrétní oblast investic do zdraví, a to do očkování, která vyjádří, jak si cení lidé vlastní život podle konceptu zdraví; investice do zdraví; investice do očkování; očkování; efektivnost očkování; chřipka; rakovina děložního čípku; WTP; QALYs; HCA; bakalářská práce
617 Investing in Drug Abuse Treatment. A Discussion Paper for Policy Makers =United nations; =Office on Drug and Crime 2003 what would make an intervention socially worthwhille (what brings substance abusers to treatment, what outcomes are expected from substance abuse treatment, outcome domains based on public expectations; non-treatment alternatives to address substance abuse (evidence for treatment effectiveness, what happens if substance abuse is not treated, non treatment interventions for substance abuse, combining treatment and non-treatment interventions for substance abuse); what comprises contemporary addiction treatment? (waht components contribute to treatment effectiveness, phases of treatment, patient and treatment factors shown to be important in determining outcome); why are addiction treatments not as effective as treatments (implications for the delivery and evaluation of addiction treatment, compliance, symptom remission and relapse in addiction treatment, compliance, symptom remission and relapse in the treatment of chronic illnesses, a chronic illness perspective on treatment and evaluation designs substance abusers; treatment; non-treatment interventions; phases of treatment; chronic illness
913 Investovanie do liečby zneužívání drog. Diskuzný dokument pre tvorcov politiky. =Organizácia spojených národov 2003 co privádza zneužívatelov do liečby; aké výstupy sa očakávajů do liečby zneužívania drog ; oblasti výstupov založené na očakávaniach verejnosti; dókazy efektívnosti liečby; čo sa stane, ak sa zneužívanie drog nelieči; neliečebné intervencie pri zneužívania drog; kombinovanie liečebných a nieliečebných intervencií pri zneužívania drog; aké kompoenty prispievajú k efektívnosti liečby; fázy liečby; faktory zo strany pacienta a liečby, ktoré sa ukázali ako dóležité pri determinovaní výstupu; dósledky pre poskytovanie a hodnotenie liečby závislosti; kompliancia, remisia symptómov a recidíva v liečbe závislostí; kompliancia, remisia symptómov a recidíva v liečbe chronických ochorení; perspektíva chronickej choroby na dizajny liečby a hodnotenia liečba zneužívania dróg; efektívnost liečby; fázy liečby; recidíva
386 ITACA =European commission 1996 training programmes for new t.c. staff: the need for a common curricilum; drug addiction and mental disordes; drug addiction, efficacy and effectiveness of intervention; family structure and drug use in students; drug addiction and present forms of melancholy drugs; programmes; drug addiction; efficacy; effectiveness of intervention; journal
520 ITACA =European commission 1996 family therapy and drug addiction; drug and deliquency: a therapeutic alternative to impriconment; prevention drug use in the workplace.. need or fashion; a relational etiopathogenetic model of heroin-addiction in males; principles and risks in substitution; a scene of drunkenness drugs; prevention; family therapy; substitution
521 ITACA - journal =European commission 1998 methadone: towards a public health approach; the training of professionals in drug dependencies: present needs and future trends; history, philosophy and development of the therapeutic community in Europe; contribution to the hypothesis of liberating maturity in opiate dependency; the world of the dealer and the exposure to dust; everything you always wanted to know about therapeutic setback and which we have dared to ask methadone; trends; therapeutic community; therapeutic setback
385 ITACA - journal =European commission 1999 prevention policies and red herrings; reduction of illicit demand of drugs; beginning and end of a treatment period:therapeutic discharge and considerations regarding when and considerations regarding when and how to finish; rowards an ecology of action; the emphasis on the evaluation of results drugs; prevention; journal
522 ITACA - journal =European commission 1999 human rights and intervention models; assessment of the programme for the prevention of smoking in compulsory secondary education; drug addiction:the abduction of the soul, theoretical and technical problems in the ethno-psychiatric care of gypsy drug addicts; therapy managament with drug addicts, therapy construction in different drug dependence situations; quality and efficientcy intervention model; prevention of smoking; gypsy; quality and efficiently
523 ITACA - journal =European commission 1998 development of a group for treting drug addiction amongst gypsies; indications, rules and prescription techniques for buprenorphine; analysis of the adherence predictors for an opiate antagonists programme; the social worker's emotional problems involved in the treatment of drug addiction; methadone maintenance programme in the province of alicante (Spain) from July 1990 to december 1995 gypsies; buprenorphine; opiate antagonists programme; methadone
524 ITACA - journal =European commission 1998 III. European meeting of ITACA; mesuring the evilution of alcohol consumption: the Spanish case; models of different approaches to dhe drug addiction; the multi modal approach within a drug fre group; harm reduction a comprehensive objective ITACA; alcohol - the Spanish case; harm reduction
525 ITACA - journal =European commission 1996 against all fundamentalisms; osasunkume the adventure of life; users contacting a drug clinic in Greece: users criminal activities (II); drugdrama and dramademendence; drug addicts, caught between risk-taking and risk reduction; drug abuse prevention in Europe: some facts and challenges; Rohypnol a hard, amnesia inducing drug fundamentalism; criminal activities in Greece; drugdrama; dramadependence; risk-taking; risk-reduction; prevention; Rohypnol
354 IX. celostátní konference Společnosti pro návykové látky a 42. konference sekce AT při ČLS JEP =Sdružení SCAN 2003 celostátní konference Společnosti pro návykové látky konference; Měřín; Společnost pro návykové látky; Sdružení SCAN
1424 Izvješce o provedbi nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u republici Hrvatskoj. Za 2005. godinu =Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 2007 Chorvatsko; výroční zpráva; národní strategie; 2005