drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „F“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 18
99 F.J. Řezáč - reformátor vězeňství a školství 19. století Uhlík, Jan 1997 životopis F. J. Řezáče; příloha časopisu České vězeňství č. 2/1997 životopis; Řezáč; vězeňství; legislativa; reforma; trest
395 Fajčenie žiakov v školách Bieliková, Marcela; Pétiová, Marianna 2001 interpretácia výsledkov prieskumu fajčenia žiakov základných škol; interpretácia výsledkov prieskumu fajčenia žiakov stredných škol; komparácia údajov za podsúbor žiakov základných škól a podsúbor žiakot stredných škól studie; kouření; základní škola; střední školy; Slovensko
1581 Faktory ovlivňující tvorbu ceny na drogovém trhu v ČR Oulická, Zdeňka 2008 Tato práce se zabývá nelegálním trhem drog, konkrétně pervitinu, a zkoumá tržní mechanismy, které určují prodejní cenu. Zabývá se nabídkou individuálního výrobce. V teoretické části práce popisuje moderní ekonomickou teorii na straně nabídky, zvláště se věnuje nákladům a jejich členění. Konfrontuje názory různých ekonomů na otázku tvorby ceny drog na nelegálním trhu nelegální trh; pervitin; empirická data; náklady; cena; bakalářská práce
1584 Faktory ovlivňující tvorbu ceny na drogovém trhu v ČR Oulická, Zdeňka 2008 Tato práce se zabývá nelegálním trhem drog, konkrétně pervitinu, a zkoumá tržní mechanismy, které určují prodejní cenu. Zabývá se nabídkou individuálního výrobce. V teoretické části práce popisuje moderní ekonomickou teorii na straně nabídky, zvláště se věnuje nákladům a jejich členění. Konfrontuje názory různých ekonomů na otázku tvorby ceny drog na nelegálním trhu nelegální trh; pervitin; empirická data; náklady; cena; bakalářská práce
896 Financial Report 2003 =European Union 2004 The economic situation of the European Union in 2003; The financial framework of the European Union: future challenges for the enlarged Union 2007 - 13; Establishing the 2003 budget; EU budget revenie in 2003; Policy areas and activities by activity budgeting European Union; 2003; economic situation
1684 FIT IN 2001 + Příručka pro spolupracovníky programu FIT IN na základních a středních školách Nešpor, Karel; Fischerová, Daniela; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana 1996 o motivaci a brainstormingu; o návykových látkách; lepší možnosti; co poradit, když má někdo problém; sociální dovednosti, dovednosti sebeprosazení a dovednosti odmítání; reklama a jak se jí bránit; jak přežít v dopravě (alkohol, drogy, silniční provoz); prevence násilí a zvládání konfliktů; umění naslouchat, umění hovořit, umění přesvědčit; společnost to jsme i my; příručka; FIT IN; návykové látky; žáci základních škol; středoškoláci
1685 FIT IN 2001 + Příručka pro spolupracovníky programu FIT IN na základních a středních školách Nešpor, Karel; Fischerová, Daniela; Csémy, Ladislav; Pernicová, Hana 1996 o motivaci a brainstormingu; o návykových látkách; lepší možnosti; co poradit, když má někdo problém; sociální dovednosti, dovednosti sebeprosazení a dovednosti odmítání; reklama a jak se jí bránit; jak přežít v dopravě (alkohol, drogy, silniční provoz); prevence násilí a zvládání konfliktů; umění naslouchat, umění hovořit, umění přesvědčit; společnost to jsme i my příručka; FIT IN; návykové látky; žáci základních škol; středoškoláci
760 Focal point Czech republic. National report on drug situation 1997 =Šejda, Jan; Studničková, Běla 1998 national policies: legal organisational framework; drug monitoring systems and sources of information; epidemiological situation; statistics Czech republic; statistics; 1997; epidemiological situation
761 Focal point Czech republic. National report on drug situation 1997 =Šejda, Jan; Studničková, Běla 1998 national policies: legal organisational framework; drug monitoring systems and sources of information; epidemiological situation; statistics Czech republic; statistics; 1997; epidemiological situation
631 Focus Assessment Studies: A Qualitative Approach to Data Collection. =United Nations Office on Druh and Crime 2004 defining the problem and formulating the research question; choosing the research methods (the value of qualitative research methods, semi-structured questiioning, themed interviewing, focus groups, observation, ethnography, secondary data, triangulation); sampling procedures (the type of sample, selecting the sample to meet the aim of the study, establishing the criteria for inclusion in the study, sample size, acces strategies, rewarding informants); designing the research instrument (semi-structured questionnaire, interview themes, C themes, observational guide, piloting the research instrument); data collection (setting, interviewing, moderating focus groups, recording responses from interviews and focus group meetings, transcribing tape recordings, field notes made by researchers, monitoring data collection, data storage); analysing data (analysing tada from interviews and focus groups, interpreting results, analysing of other data, triangulation; ethnical issues (informed consent, confidentially, anonymity, the effect of the study on participants, quality assurance, health and safety of researchers, giving advice to informants research methods; qualitative research methods; semi-structured questiioning; interviewing focus groups; observation; ethnography; secondary data; triangulation; focus group; nalysing; study
628 Focus Assessment Studies: A Qualitative Approach to Data Collection. Toolkit module 6. =United Nations Office on Druh and Crime 2004 defining the problem and formulating the research question; choosing the research methods (the value of qualitative research methods, semi-structured questiioning, themed interviewing, focus groups, observation, ethnography, secondary data, triangulation); sampling procedures (the type of sample, selecting the sample to meet the aim of the study, establishing the criteria for inclusion in the study, sample size, acces strategies, rewarding informants); designing the research instrument (semi-structured questionnaire, interview themes, C themes, observational guide, piloting the research instrument); data collection (setting, interviewing, moderating focus groups, recording responses from interviews and focus group meetings, transcribing tape recordings, field notes made by researchers, monitoring data collection, data storage); analysing data (analysing tada from interviews and focus groups, interpreting results, analysing of other data, triangulation; ethnical issues (informed consent, confidentially, anonymity, the effect of the study on participants, quality assurance, health and safety of researchers, giving advice to informants research methods; qualitative research methods; semi-structured questiioning; interviewing focus groups; observation; ethnography; secondary data; triangulation; focus group; nalysing; study
622 Follow-up project on treatment demand: tracking long-term trends final report. Stauffacher, Michael; Arpa, Sharon; Vassilev, Momtchil neuvedeno general description of the follow-up project on treatment demand: tracking long-term trends; exaplmes from the basic module; differences in definitions applied and other methodological details; statistical techniques - latency period analysis, incidence astimation, logistic regression; heroin incidence in the Canton of Zurich - methodological consederations using treatment admissions data tracking trends in drug using behaviour; trends over time in the route of drug administration among heroin users first attending the substance misise out-patient unit in Malta 1995-2000; clear value of collecting and properly analysing treatment demand data project; methodology; statistical techniques; descriptive analysis; interpretation os results
18 Foreign Affairs Nadelmann, Ethan 1998 policy; drugs
309 Format and Guidelines For the Preparation of National Drug Constrol Master Plans =United Nations International Drug Control Programme Vienna 2004 master plan and international cooperation; policies and strategies plan; strategies; policies financing
574 Formování negativních postojů dětí k užívání drog a látek vzbuzujících návyky - závěrečná zpráva za rok 1999 Titnerová, Narcisa 2000 teoretická a empirická východiska výzkumu; diagnostické a intervenční metody; rodina, školní prospěch a chování; styl výchovy v rodině a životní styl; děti a kouření; děli a alkohol; děti a drogy: potencionální touha dětí po drogách, jejich informovanost, uživání drog mezi dětmi, první zkušenosti s drogami a jejich dostupnost; rodina, škola, vrstevníci a další prameny informací o drogách; návrh modifikace učebních plánů; soutěže, hry a další formy. výzkum; postoje; zpráva; děti; škola
1180 Formování negativních postojů dětí k užívání drog a látek vzbuzujících návyky. Část I. - diagnostická Ševčík, Jan 2002 závěrečná zpráva za období 1999 - 2001; charakteristika rodiny; školní prospěch a chování; styl výchovy v rodině a životní styl; děti a kouření; děti a alkohol; děti a drogy; potencionální touha dětí po drogách, jejich informovanost; užívání drog mezi dětmi, první zkušenost s drogou; dostupnost drog; rodina, škola, vrtstevníci a další prameny informací o drogách; postoje dětí k drogám; schémata v názorech dětí na drogy; sociometrické charakteristiky; návykové chování a osobnostní vlastnosti děti; kouření; alkohol; drogy; postoje dětí; návykové chování; studie; Teplice
1181 Formování negativních postojů dětí k užívání drog a látek vzbuzujících návyky. Část II. - intervenční Ševčík, Jan 2002 závěrečná zpráva za období 1999 - 2001; poslání a cíl ohniskových skupin, metodika a výsledky jejich realizace; analýza současného stavu právní úpravy a požadavky na její modifikaci; doporučená zákonná úprava v oblasti ochrany před látkami způsobujícími návyky na úrovni krajů a nižších územních celků; návrh na vymezení kompetencí orgánů krajů a nižších územních celků v oblasti ochrany zdraví před škodami, způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; návrh modifikace učebních plánů; soutěže, hry a další formy; ukázky vítězných prací literární soutěže děti; ohnisková skupina; legislativa; ochrana zdraví; učební plány; studie; Teplice
216 From Residential Drug Treatment to Employment Lawless, Marie; Cox, Gemma 1999 drug use in Ireland; profile of drug using population; social exclusion and drug use; social inclusion of drug users; integra as a strategy for social inclusion; aims and objectives of the project Integra; client aims and objective; trainers aims and objective; employer aims and objective; programme implementation; managmement sturcture; research methodology; a year in integra client profile; development issues; conclusion employment; unemployment; Ireland; drugs; treatment; abuse; inclusion; strategy; employer; methodology