drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „C“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 62
183 Calcualting the Social Cost of Illicit Drugs Kopp, Pierre 2001 methods and toolls for estimating the social cost of the use of psychotropic substances estimating; cost; drugs; methodology; evaluation
786 Calcualting the Social Cost of Illicit Drugs Kopp, Pierre 2001 methods and toolls for estimating the social cost of the use of psychotropic substances estimating; cost; drugs; methodology; evaluation
442 Can youth make a difference ? Youth policy facing diversity and change. =Council of Europe publishing 2002 youth in the information society; non-formal education; changing forms of participation; school and youth; trends in european youth policies youth; school; education; youth policies
321 Canada´s Drug Strategy =Government of Canada 1998 Canada's drug strategy research; prevention; treatment; rehabilitation; legislation; enforcement; control; internatoinal cooperation; coordination
225 Canada´s Drug Strategy - Rising to the Challenge =Government of Canada 1994 Canada´s drug strategy - 1994 Canada; strategy; policy; prevention; care; treatment; harm reduction; health
1616 Cannabis Classification and Public Health =Home Office 2008 epidemiology of cannabis; cannabis; physical harms; societal arms
463 Cannabis Policy, Iplementation and Outcomes Loo, Mirjam; Hoorens, Stijn; Hof, Christian; Kahan, James P. 2003 what is known about the effects of policies regarding the possession and use of cannabis. study; policy; cannabis; Belgium; Germany; France; Netherlands; Schwitzerland
1383 Cannabis: a health perspective and research agenda =Divizion of Mental Health and Prevention of Substance Abuse 1997 cannabis and health, epidemiology of cannabis, chemistry and pharmacology; effects on the brain and behaviour; effects on the respiratory system and endocrine and reproductive system, effects on intrauterine and postnatal development; effects on cell nuclei, immune system and organ system; comparing cannabis with other drugs cannabis; epidemiology of cannabis; cannabis and health
367 Catalogue of publications =Council of Europe Publishing 2003 catalogue
1502 Cena adiktologie 2007 =Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN, UK v Praze 2007 II. ročník vyhlášení ceny 'Za vyjímečný přínos v adiktologii', Lichtenštejnský palác, Praha, 27. - 28. června 2007 cena adiktologie; konference
1576 Cenová elasticita poptávky po alkoholu v České republice Protivová, Lenka 2008 V protikladu k předpokládané cenově neelastické poptávce po alkoholu tato práce ukázala, že takový předpoklad nemusí být pravdivý v případě, že jsou uvažovány různé druhy alkoholických nápojů nebo odlišná délka sledovaného období. Neelastickou poptávku se podařilo prokázat u piva a vína, ale už se jí nepodařilo potvrdit u lihovin. Rozdílných hodnot nabývala elasticita poptávky každého alkoholického nápoje v krátkém a dlouhém období. U všech nápojů byla v krátkém období poptávka elastičtější než v dlouhém období. Toto tvrzení se ukázalo jako platné i v případě elasticity počítané z cen alkoholických nápojů v restauracích. cenová elasticita poptávky; krátké období; dlouhé období; alkohol; cena; spotřeba; bakalářská práce
1526 Central European Journal of Public Health =Autoři jednotlivých článků 2007 15 (4), 2007, December časopis
145 Characteristics and Social Representation of Ecstasy in Europe Calafat, Amador; Stocco, Paolo; Simon, Joseph; van de Wijngaart, Goof; Sureda, M. Pau; Palmer, Alfonso; Maalsté, Nicole; Zavatti, Patrizia 1998 drugs; ecstasy; synthetic drugs; Europe; Portugal; Italy; France; Spain; Netherlands; social deviation
1358 Charakteristika přípravku Subutex =Schering-Plough neuvedeno Subutex - účinná látka pro substituci; bezpečnost přípravku Subutex; porovnání metadonu a přípravku Subutex; charakteristika pacienta závislého na opioidech; pacient vhodný na léčbu přípravkem Subutex Subutex; buprenorfin; substituce; metadon
505 Childhood Predictors and the Prevention of Adolescent Substance Abuse Hawkins, J.David; Lishner, M. Denise; Catalano, F.Richard neuvedeno This paper describet current approaches to drug abuse prevention with preadolescent children, links these prevention efforts to existing knowledge concerning the etiology of drug abuse among children and adolescents, identifies gaps in the prevention intervention research to date, ang suggests etiological research which would aid in the development and refinement of preventive interventions focused on preadolescents. children; adolescents; prevention; etiologiy of drug abuse
1128 Coca cultivation in the andean region =United Nations, Office od Drug and Crime 2005 coca; Bolivia; Colombia; Peru
1426 Cocaine and Crack cocaine: a Growing Public Health Issue. Selected Issue 2007 =European Monitoring Centre for drugs and Drug Addiction 2007 prevalence of and patterns and trends in cocaine and crack cocaine use; problems related to cocaine and crack cocaine use; responses to and interventions in cocaine and crack cocaine use cocaine; crack; EU
1427 Cocaine and Crack cocaine: a Growing Public Health Issue. Selected Issue 2007 =European Monitoring Centre for drugs and Drug Addiction 2007 prevalence of and patterns and trends in cocaine and crack cocaine use; problems related to cocaine and crack cocaine use; responses to and interventions in cocaine and crack cocaine use cocaine; crack; EU
1428 Cocaine and Crack cocaine: a Growing Public Health Issue. Selected Issue 2007 =European Monitoring Centre for drugs and Drug Addiction 2007 prevalence of and patterns and trends in cocaine and crack cocaine use; problems related to cocaine and crack cocaine use; responses to and interventions in cocaine and crack cocaine use cocaine; crack; EU
32 Cocaine Treatment: Research and Clinical Perspectives =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1993 treatment of cocaine abusers; comorbid psychiatric disorders and cocaine abuse; medication; treatment for dependency cocaine; treatment; drugs; abuse; therapeutic community; dependence; addiction
1696 Cocaine. A European Union perspective in the global context EMCDDA - Europol joint publications 2010 Coca and cocaine production in the Andean-Amazonian region; Estimating coca cultivation; Estimating cocaine production; Suppresing coca in Colombia; Drug production and the land issue in Colombia; Drug production and armed groups in Colombia; Production of cocaine base and cocaine hydrochloride; Cocaine laboratories; Main trafficking routes to Europe; Importation to Europe and distribution; Supply reduction initiatives at EU level. cocaine; coca; Colombia; distribution
30 Cocaine: Pharmacology, Effects, and Treatment of Abuse =National Institute on Drug Abuse - NIDA 1984 cocaine - introduction; growing public health problem; neural mechanisms of the reinforcing action of cocaine; the pharmacology of cocaine; assessment of the dependence potential of cocaine in animals; behavioral pharmacology of cocaine in humans; changing patterns of cocaine use; cocaine abuse cocaine; animals; effects; treatment; abuse; dependence; addiction; pharmacology
1549 Collection of Legal Documents on Turnover of Drugs, Psychotropic Substances and Precursors in the Republic of Uzbekistan =National drug control information and analytical center Uzbekistan 2006 Inernational Drug Control Activity; International Drug Control Committee; Resolution of the Cabinet of Ministry of the the Republic of Uzbekistan; Convention on Psychotropic Substances of 1971; Situation at Uzbekistan Uzbekistan
61 Combating Alcohol and Drug Problems in Norway =Ministry of Health and Social Affairs 1993 facts about Norway; organization of health and social services; the epidemiology of alcohol and illicit drugs; policy and law; drug law enforcement; prevention; treatment; voluntary organizations Norway; Europe; health; social; service; epidemiology; alcohol; drugs; illicit; policy; law; enforcement; prevention; treatment; organization
279 Coming of Age - From Facts To Action for Adolescent Sexuali and Reproductive Health =WHO 1997 Adolescent; sexual health; reproductive health
149 Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances =United Nations 1998 sanction; jurisdiction; legal assistance; narcotic drugs; psychotropic substance; illicit traffic; free trade
1133 Commission od Narcotic Drugs =United Nations 2005 report on the forty-eight session (19 March 2004 and 7-11 March and 7-8 December 2005)
303 Committee of the Regions 2002-04, What it is, Who does what =European Union 2002 European Union; Regions; National delegations; Committee of the regions
406 Common European Framework of Reference Languages: Learning, Teaching, Assessment. Case studies. =Council of Europe Publishing 2002 case studies; Poland; Catalunya; Finland; Ireland
334 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a European Union Action Plan to Combat Drugs =Commission of the European Communities 1994 European Union; Treaty; Action Plan
230 Communication Manual for Drug Abuse Prevention Programs =United States Agency for International Development 1991 Asia/Near East Regional Narcotics Education Program - communication ind rug abuse prevention; communatication strategy design; problem definition; audience identification and analysis; communacation planning research; objective formulation; message construction; media selection; implementation; evaluation manual; prevention; drugs; abuse; Asia; Near East; evaluation; research
1478 Comparative study on discrimination against persons with HIV or AIDS =The Swiss Institute of Comparative Law Lausanne, Switzerland 2003 epidemiology; HIV; AIDS; criminal law; social security; private insurance; aliens; employment; anti-discriminatory legislation; France; Germany; Ireland; Italy; Netherlands; Poland; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom
765 Competent National Authorities Under the International Drug Control Treaties =United Nations 1997 Competent natioanl authoriities under article 18 of the Single Convention on narcotic Drugs. 1961 and article 16 of the Convention od Psychotropic Substances, 1971; Competent natioanl authoriities under article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotis Drugs and Psychotropic Substances, 1988; Competent natioanl authoriities under article 7 and 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotis Drugs and Psychotropic Substances, 1988 national authorities; International Drug Control Treaties
1401 Competent National Authorities Under the International Drug Control Treaties =United Nations 1999 Competent natioanl authoriities under article 18 of the Single Convention on narcotic Drugs. 1961 and article 16 of the Convention od Psychotropic Substances, 1971; Competent natioanl authoriities under article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotis Drugs and Psychotropic Substances, 1988; Competent natioanl authoriities under article 7 and 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotis Drugs and Psychotropic Substances, 1988 national authorities; International Drug Control Treaties
410 Competitiveness, Sustainable Development and Cohesion in Europe. From Lisbon to Gothenburg. =European Union Regional Policy 2003 structural policies; European territories structural policies; European territories; regions; European union
633 Conducting school surveys on drug abuse. Global assessment programme on drug abuse. Toolkit module 3. =United nations office on drugs and crime 2003 the use of school surveys; the European school survey project on alcohol and other drugs; the monitoring the future study; planning, administration and costs; overview of methodological issues; sampling issues in school surveys of adolescent substance use; questionnaire development; data collection procedure; preparing, analysing and reporting the data; model student questionnaire; instruction for survey leaders school surveys; study; survey methodology; adolescent substance use; questionnaire
650 Conducting school surveys on drug abuse. Global assessment programme on drug abuse. Toolkit module 3. =United nations office on drugs and crime 2003 the use of school surveys; the European school survey project on alcohol and other drugs; the monitoring the future study; planning, administration and costs; overview of methodological issues; sampling issues in school surveys of adolescent substance use; questionnaire development; data collection procedure; preparing, analysing and reporting the data; model student questionnaire; instruction for survey leaders school surveys; study; survey methodology; adolescent substance use; questionnaire
146 Confronting AIDS - Public Priorities in a Global Epidemic =World Bank 1997 HIV/AIDS; mortality; developing countries; prevention; health care
680 Connecting research, policy and practice. =Council of Europe 2004 How can policy, practice and research deal with the complexity of the drug issue; How can policy, practice and research deal with underlying values and paradigms in questions and answers; How to strengthen the research basis of policy nad practice ?; strategic conference Strasboug, 6 and 7 April 2004 conference; drug issue; policy; paradigm
1076 Connecting research, policy and practice. =Council of Europe 2004 How can policy, practice and research deal with the complexity of the drug issue; How can policy, practice and research deal with underlying values and paradigms in questions and answers; How to strengthen the research basis of policy nad practice ?; strategic conference Strasboug, 6 and 7 April 2004 conference; drug issue; policy; paradigm
621 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
623 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
755 Connecting research, policy and practice: Lessons learned, challenges ahead. =Council of Europe; =Pompidou group 2004 strategic conference, Strasbourg, 6-7 April 2004; role of epidemiological and social research; what do you want to know; paradigm, theories, methods, evidence; evolution of epidemiology and drugs research in Europe; what do we know and what lessons have we learned; what don't we know (but need to) and why don't we know it ?; challenges for research, policy and practice; global analyses of situation drugs; prevention; monitoring; evaluation; strategy; conference
1017 Connections. The Newsletter of the European Network on Drugs and Infections Prevention in Prison =European Commission 2005 new face of ENDIPP; unlocking potential-making prisons safe for everyone; prison health: a threat or an opportunity; cooperation between prison service and non-government organisations- the Czech rpublic experience; harm reduction initiative for health addict in Taiwan; does gender sensitivity influence re-socialisation strategies ? A research study on HIV-positive female prisoners in 5 NIS; ENDIPP research programme on health in prison; prevalence of Hepatitis C among injecting drug using prisoners in Moldavian prisons ENDIPP; prison; Czech non-governmental organisation; Taiwan; HIV-positive female; research programme; Hepatitis C
620 Connectioons =The European Network of Drug Services in Prison; =Central ond Eastern European Network of Drug Services in Prison 2003 first central and eastern Europe conference on drug and infections in prison, Popowo - Poland; association for harm reduction STIGMA: 12 years experience at risk; hepatitis S and C infection among intravenous drug users in prisons and visitors of anonymous consulting rooms in Estonia: prevalence and risk factors; crisis managament centter for juvenile prisoners; HIV and drug related infections in Latvia and Latvian prisons; probation in Kosovo; 12 steps beyond the prison walls and still a long way to go; prevention of HIV/AIDS in penitentiary institutions in the Republic of Moldava: experience gained; contemporary situation of drug; contemporary situation of drug misuse in the Czech republic; dealing with drug use in Danish prisons; the prevention and control of HIV/AIDS infection and sexually transmited diseases programme in Romanian prisons a Phare funded initiative; foreign nationals in Prisons conference; eastern Europe; prison; HIV; AIDS; Estonia; Latvia; Kosovo; Moldava; Czech republic; Danish; Romania
616 Contemporaly Drug Abuse Tretment. A Review of the Evidence Base. =United Nations International Drug Control Programme Vienna 2002 the detoxification-stabilization phase of treatment (patients and treatment methods, indicators of effectiveness, pharmacotherapies, lenght of stay, treatment setting); the rehabilitation-relapse prevention phase of treatment (patients and treatment methods, treatment alements and methods, duration, defining outcome domains, main effects of residential treatments); effective components in the rehabilitation-relapse prevention phase of treatment (patient-related factors, treatment-related factors) detoxification; rehabilitation; relapse prevention phase; treatment methods
431 Content design and methodology of seminars, workshops and congresses. Westhoff, Gerald; Drougas, Alex 2002 defitions of roles and organisational frameworks; general organisational principles; methodological principles; presenter's aims; formats of specific events; characteristics and constraints of formats; appropriatenes of formats for interests and needs; how to direct steer and influence your presenters; tools for quality control seminar/workshop; congress; design; methodology
275 Contribution A Lusage Raisonne Des Benzodiazepines =Council of Europe 2001 seminaire
5 Contribution to the Sensibile use of Benzodiazepines =Pompidou Group 2001 medicinal amnesia-automatism syndrome (MAA syndrome); chemical submission; rohypnol; drug dependence; an Irish perspective on benzodiazepine prescribing; report on temazepam in the United Kingdom; benzodiazepine use in the Netherlands; risk of abuse and dependence with Zolpidem; German perspective; United Nations resolution; Council of Europe Recommendation MAA syndrome; benzodiazepine; drug dependence; drugs; Ireland; prescribing; temazepam; rohypnol; Netherlands; abuse; Zopidem; Germany; United National; Council of Europe
150 Contribution to the Sensibile Use of Benzodiazepines =Council of Europe Publishing 2001 adverse effects of benzodiazepiness with potential social consequences; medicinal amnesia-automatism syndrome; chemical submission; Flunitrazepam (Rohypnol); drug dependence; Irish perspective on benzodiazepine prescribing; report on temazepam in the United Kingdom; the use of illicitly-obtained temazepam gel-filled capsules: the positive and negative implications of an intervention measure in the UK; benzodiazepine use in the Netherlands: changes and hope for the future; is there a risk of abuse and dependence with Zolpidem ? A German perspective Germany; Irish; UK; benzodiazepine; Netherlands; Zolpidem; temazepam; Flunitrazepam; Rohypnol; MAA syndrome
357 Contribution to the Sensibile Use of Benzodiazepines =Council of Europe Publishing 2001 adverse effects of benzodiazepiness with potential social consequences; medicinal amnesia-automatism syndrome; chemical submission; Flunitrazepam (Rohypnol); drug dependence; Irish perspective on benzodiazepine prescribing; report on temazepam in the United Kingdom; the use of illicitly-obtained temazepam gel-filled capsules: the positive and negative implications of an intervention measure in the UK; benzodiazepine use in the Netherlands: changes and hope for the future; is there a risk of abuse and dependence with Zolpidem ? A German perspective Germany; Irish; UK; benzodiazepine; Netherlands; Zolpidem; temazepam; Flunitrazepam; Rohypnol; MAA syndrome
335 Controlled Drugs and Substances Act =Department of Justice Canada 1997
290 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime =Council of Europe 1991
659 Council of Europe - 800 million Europeans =Council of Europe 2003 This booklet gives an insight into the Council of Europe, what it is and how it works. It describes the role played by the key institutional bodies of our Organisation which work together to promote and consolidate security and democracy in the new Greater Europe. Council Of Europe; European institutions
218 Counselling Skills Training in Adolescent Sexuality and Reproductive Health =WHO 1993 WHO; guide; family; youth; education; family; health; sexuality; adolescents; counselling; skills
1259 Country Drug data profile Ukraine =Ukrainian National Focal Poitnt - Ukrainian National Alcohol and Drug Observatory 2006 Programme of Assistance for the Prevention og Drug Abuse and Drug Trafficking in Belarus, Ukraine, Moldova BUMAD Programme
1260 Country Drug data profile Ukraine =Ukrainian National Focal Poitnt - Ukrainian National Alcohol and Drug Observatory 2006 Programme of Assistance for the Prevention og Drug Abuse and Drug Trafficking in Belarus, Ukraine, Moldova BUMAD Programme
1261 Country Drug data profile Ukraine =Ukrainian National Focal Poitnt - Ukrainian National Alcohol and Drug Observatory 2006 Programme of Assistance for the Prevention og Drug Abuse and Drug Trafficking in Belarus, Ukraine, Moldova BUMAD Programme
449 Cumulative index 1996-1999. National Laws and Regulations relating to the Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. =Commission on Narcotic Drugs 2000 law; narcotic drugs; psychotropic substances; national laws; United states
322 Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addictions, Secretarial of the Dovernment for Drug Policy Coordination Zábranský, Tomáš; Csémy, Ladislav; Gajdošíková, Hana; Korčišová, Blanka; Kuda, Aleš; Miovský, Michal; Mravčík, Viktor; Petroš, Ondřej; Radimecký, Josef; Vopravil, Jiří 2002 annual report of drug situation in Czech republic 2001 Czech Republic; strategies; prevention; treatment; harm reduction; after-care; mortality; AIDS; viral hepatitis; budget; funding arrangements; criminal offences; drug markers; cannabis; synthetic drugs; heroin; opiates; cocaine; crack
1266 Czech Republic National Report on Drug Situation 1999 =Centre for Drug Epidemiology Hygienic Station of the Capital Prague 2000 National policies; organization framework; drug monitoring system and sources of information; epidemiological situation; demand reduction interventions annual report; Czech republic; 1999; statistics; trends
618 Czech Republic. National Report 1996 =National Drug Commision; =Office of the Government Czech Republic 1997 patterns and trends in illicit drug use; governmental structures responsible for drugs; national drug policy and legislation; primary prevention; treatment and rehabilitation; international cooperation Czech Republic; National report; 1996; policy; legislation; primary prevention; treatment; rehabilitation