drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „B“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 36
383 Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 1999 co je to bažení a jak se projevuje; psychologické způsoby prevence a zvládání bažení; medikamentózní a biologické aspekty léčby; zvládání recidiv; vznik recidivy; vícestupňová obrana bažení; léčba návykových nemocí; prevence; léčba
641 Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání Nešpor, Karel; Csémy, Ladislav 1999 co je to bažení a jak se projevuje; psychologické způsoby prevence a zvládání bažení; medikamentózní a biologické aspekty léčby; zvládání recidiv; vznik recidivy; vícestupňová obrana bažení; návykové nemoci; prevence; léčba; závislost
206 Belarus on the Internet =WHO 2002 Final report of the Jelinek-Belorussian-WHO project 'New approaches to substance abuse prevention and treatment in Belarus' (1999 - 2000) Belorussian; WHO project; abuse prevention; WEB
774 Belgian national report on drugs 2000 Belgian information reitox network - BIRN 2000 national and local policies and strategies; epidemiological situation; demand reduction interventions; national monitoring and information systems; criteria for substitution treatment; alternative measures:diversion to tretment and alternatives to prison; description of the Belgium National focal point and partners Belgium; national report; 2000
775 Belgian national report on drugs 2001 Belgian information reitox network - BIRN 2002 national and local policies and strategies; epidemiological situation; demand reduction interventions; national monitoring and information systems; criteria for substitution treatment; alternative measures:diversion to tretment and alternatives to prison; description of the Belgium National focal point and partners Belgium; national report; 2001
1089 Belgian National Report on Drugs 2004 =Scientific Institute of Public Health 2004 annual report; 2003; Belgium
1109 Belgian National Report on Drugs 2004 =Scientific Institute of Public Health 2004 annual report; 2003; Belgium
1113 Belgian National Report on Drugs 2005 =Scientific Institute of Public Health 2006 annual report; 2004; Belgium
184 Benzodiazepine Use Stillwell, Garry; Fountain, Jane 2002 the survey of benzodiazepine consumption; conclusions,method, recommendations survey; research; report; benzodiazepine; drugs; methodology; demand; reduction
1373 Benzodiazepine Use Stillwell, Garry; Fountain, Jane 2001 Report of a survey of benzodiazepine consumption in the member countries of the Pompidou Group, and an up date to the annotated bibliography and discussion document on Benzodiazepine use produced in 1998 for the Group of Experts in the Epidemiology of Drug Problems for the Pompidou Group benzodiazepine
1234 Berie vaše dieťa drogy ? Dimoff, Timothy; Carper, Steve 1994 děti a drogy v Americe - devadesátá léta; čtyři stádia drogové závislosti; drogy a jejich kategorie; proč děti používají drogy; popírání a umožňování; varovné signály - povahové změny, změny zevnějšku, vybavení pomlůckami, problémy se zákonem, jak můžeme pomoci drogy; mládež; rodiče
1556 Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminoloige Štěchová, Markéta/Luptáková, Martina; Kopoldová, Bedřiška 2008 právní úpravy vztahující se k bezdomovectví; organizace, poskytující služby bezdomovcům; typologie bezdomovců; bezdomovectví jako sociální deviace a sociálně patologický jev; k faktorům, příčinám a souštěcím mechanismům bezdomovectví; bezdomovci a psychické poruchy; anamnestická vyšetření vybraných jedinců; možnosti prevence bezdomovectví bezdomovectví; legislativa; služby; sociálně patologický jev; prevence bezdomovectví
869 Bezpečnosť na prvom mieste: prístup k teenagerom a drogám postavený na reálnych základoch a náuka o drogách Rosenbaum, Marsha 2002 strategie nauky o drogách; jsou dnešní učební osnovy efektivní ?; jaké jsou nedostatky výchovy k úplné abstinenci; bezpečnost na prvním místě: přístup postavený na reálných základech; jak má fungovat nauka o drogách kladoucí důraz na bezpečnost na prvním místě drogy; mládež; výchova
947 Bi-Annual Seizure Report 2003/1 United Nations, office on Drug and Crime 2003 Summary of individual significant seizures of narcotic drugs and and psychotropic substances, as reported by Governments covering the period 1. January - 30. June 2003 and including an update to the Bi-annual seizure reports 2002/1 and 2002/2
1280 BI-Annual Seizure Report 2005/2 =Office on Drugs and Crime 2006 Summary of individual significant seizures of narcotic drugs and psychotropic substances, as reported by Governments covering the period 1. July - 31.December 2005 and including an update to the Bi-Annual Seizure Report 2005/1 narcotic drugs; psychotropic substances; annual report
1628 Bi-Annual Seizure Report 2008/2 United Nations, office on Drug and Crime 2009 Summary of individual significant seizures of narcotic drugs and and psychotropic substances, as reported by Governments covering the period 1. January - 30. June 2003 and including an update to the Bi-annual seizure reports 2002/1 and 2002/2
1042 Bilanční zpráva o plnění úkolů z národní strategie protidrogové politiky 2001 - 2004 =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 východiska pro sestavení bilanční zprávy plnění úkolů vyplývajících z národní strategie; plnění jednotlivých hlavních cílů národní strategie bilanční zpráva; národní strategie; 2001-2004/ČR
1043 Bilanční zpráva o plnění úkolů z národní strategie protidrogové politiky 2001 - 2004 =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 východiska pro sestavení bilanční zprávy plnění úkolů vyplývajících z národní strategie; plnění jednotlivých hlavních cílů národní strategie bilanční zpráva; národní strategie; 2001-2004/ČR
1044 Bilanční zpráva o plnění úkolů z národní strategie protidrogové politiky 2001 - 2004 =Odbor pro koordinaci protidrogové politiky 2005 východiska pro sestavení bilanční zprávy plnění úkolů vyplývajících z národní strategie; plnění jednotlivých hlavních cílů národní strategie bilanční zpráva; národní strategie; 2001-2004/ČR
453 Bilanční zpráva o plnění úkolů za rok 2001 vyplývající z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004. =Vláda České republiky 2002 zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 1045/2000 národní strategie protidrogové politiky; protidrogová politika; 2000; usnesení vlády
937 Bludný kruh toxikománií Višňovský, Peter; Bečková, Ilona 1998 Bludný kruh - začátek, průběh, léčba; jak vzniká bludný kruh, těžká cesta zpět, zneužívání léků a léková závislost; hlavní typy drogových závislostí -kanabisového typu, halucinogenového typu, na látkách s centrálně stimulačním účinkem, kokainového typu, amfetaminového typu, kathového typu, na methylxantinech, na betelu, na léčivech s centrálně tlumivými účinky, solvenciového typu, opiátového typu, na analgetických směsích; závislost na alkoholu a tabáku závislost; léky; kanabis; halucinogeny; stimulancia; kokain; amfetaminy; kath; methylxantin; betel; léčiva; solvencia; opiáty; analgetika; alkohol; tabák
57 Building Open Societies =Soros Foundations Network 1997 Soros Foundations Network Report - 1997 Soros; foundation; report; United States; society
73 Bulletin ĚTHUM, bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci Klíma, Petr 1999 různé texty (články) týkající se drogové problematiky drogy; drogová problematika; závislost; drogová politika; systém péče; prevence; primární
23 Bulletin on Narcotics =United Nations International Drug Constrol Programme 2001 Dynamic drug policy: Understanding and controlling drug epidemics monitoring; drugs; epidemy; addiction; United Nations; policy; programme
81 Bulletin on Narcotics =United Nations 2000 Economic and social costs of substance abuse abuse; United Nations; economy; cost; drugs; addiction; trends; alcohol; crime; law; policy
377 Bulletin on Narcotics =United Nations 1996 Emerging directions and trends in drug abuse control drugs; substance abuse; drug control; preventive education; woman; cocaine; Latin America; Union of Soviet Socialist Republics
378 Bulletin on Narcotics =United Nations 1994 The family and drug abuse drugs; substance abuse; family; perinatal morbidity; perinatal mortality; Thailand; Tanzania
379 Bulletin on Narcotics =United Nations 1994 General issue on drug abuse policy; drug control cooperation; criminal organization; cocaine; Bolivia; Peru; Tanzania
380 Bulletin on Narcotics =United Nations 1995 Special issue on gender and drug abuse United Nations system; Indian community; Jamaican; Cameroon
119 Bulletin on narcotics - Double Issue on Cannabis =United Nations 1997 Various articles about cannabis, health effects of cannabis, global situation of cannabis consumption drugs; cannabis
89 Bulletin on Narcotics. The environmental impact of drug abuse. =United Nations 1992 United Nations International Drug Control Programme at the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 4 June 1992; Illicit narcotics cultivation and processing: the ignored environmental drama; Environment and narcotics trafficking in Brazil; Environment and drug trafficking; Drug abuse control and the environment in northern Thailand; Environmental impact of coca cultivation and cocaine production in the Amazon region of Peru United Nations; Drug Cntrol Programme; cnference
133 Bulletin on Narcotics. The environmental impact of drug abuse. =United Nations 1992 United Nations International Drug Control Programme at the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 4 June 1992; Illicit narcotics cultivation and processing: the ignored environmental drama; Environment and narcotics trafficking in Brazil; Environment and drug trafficking; Drug abuse control and the environment in northern Thailand; Environmental impact of coca cultivation and cocaine production in the Amazon region of Peru United Nations; Drug Control Programme; conference
430 Bulletin on narcotics. The practice of drug abuse epidemiology = United Nations; =Office on Drugs and Crime 2003 the influence of epidemiologigy on drug cintrol policy; supporting evidence-based policy-making:a case study of the illicit Drug Reporting System in Australia; experiences of the multi-city network of the Pompidou Group, 1983-2002; understanding drug trends in the United States of America: the role of the Community Epidemiology Work Group as part of a comprehensive drug information system; drug epidemiology in the European institutions: historical backround and key indicators; the Caribbean epidemiological network: the complexities of developing a regional perspective; developing the Southern African development community epidemiology network od drug use: methods ans issues; the challenge of developing drug information system in Africa; Mexico: system of diagnosis of drug abuse; trends in the prevalence of psychoactive substance use in the Russian Federation epidemiology; drug information system; drug trends; drug abuse; methods; data collection; network; global; policy; early warning system; CEWG model; surveillance systems; emergent drug use patterns; drug monitoring system; indicators; demand reduction; regionat initiative; Australia; United States of America; Caribbean; Southern Africa; Mexico; Russian Federation
1289 Buprenorfin - rozbor kritických ozázek Vester, Annette; Bunning, Ernst 2007 Všeobecný přehled medicínské léčby závislosti na opioidech (závislost na opioidech, co je to substituční léčba, Buprenorfin); zkoumání kritických otázek (klinické otázky, co je to substituční léčba, perspektivy uživatelů substituřní léčba; Buprenorfin; závislost na opioidech
1361 Buprenorfine. Critical questions examined Verster, Annette; Buning, Ernst 2005 general overview of the medical treatment for opioid dependence (opioid dependence, what is substitution treatment, buprenorfine); critical questions (clinical issues, non-clinical issues, consumer perspectives) opioid dependence; substitution; buprenorfine
1362 Buprenorfine. Critical questions examined Verster, Annette; Buning, Ernst 2005 general overview of the medical treatment for opioid dependence (opioid dependence, what is substitution treatment, buprenorfine); critical questions (clinical issues, non-clinical issues, consumer perspectives) opioid dependence; substitution; buprenorfine