drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „3“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 2
414 39. mezinárodní AT konference a VI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP =Sdruľení Podané ruce; =Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP; =AT sekcia slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 2000 etické aspekty péče o drogově závislé; systém léčebné péče ve světle nových trendů; zdary a nezdary rodinné terapie; farmakoterapie odvykacích stavů; drogová politika Velké Británie; substituční terapie; daląí příspěvky podle programu konference konference; Podané ruce; léčebně preventivní péče; etika; drogově závislí; psychoterapie; farmakologie; drogové programy; metadon
195 3rd Multi-City Study - Drug UseTrends in European Cities na the 1990s Bless, Ruud 2000 city profiles; European trends; analysis and interpretation reserach; drugs; use; Europe; trends