drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Název začíná na „1“

Popis knihy: číslo NMS název autoři rok anotace klíčová slova
Počet nalezených knih: 3
417 10 let drogové epidemiologie v ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy 2003 program konference '10 let drogové epidemiologie v ČR', Konmgresové centrum Praha, 1.-2.12.2003 konference; drogová epidemiologie; hygienická sluľba
857 100 otázek a odpovědí o Evropské unii Maňák, Martin 2000 Vznik EU, její orgány a rozhodovací postupy; hospodářství EU; měnová unie a Euro; zemědělství a regionální rozvoj v EU; ľivotní prostředí v EU; volný pohyb osob, sociální politika, zaměstnanost; bezpečnost, hranice, víza ajustice; ąkolství, mládeľ a kultura; zahraniční politika, vnějąí vztahy; Česká republika a Evropská unie Evropská unie
223 1st Conference: European Citites at the Centre of Illegal Trade in Drugs - READER =ECDP 1990 European Citites at the Centre of Illegal Trade in Drugs Europe; Germany; trade; trafficking; drugs; illegal; policy; law; prevention