drogy-info.cz knihovna.drogy-info.cz

Web knihovna.drogy-info.cz

Odborná knihovna NMS (Národní monitorovací středisko) je neveřejná knihovna; publikace půjčuje zaměstnancům NMS, členům výborů a pracovních skupin, po dohodě i zaměstnancům zařízení poskytujících drogové služby a studentům adiktologie.

Kontakt

Markéta Grygarová
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Vladislavova 4, 110 00 Praha 1
tel.: 296 153 225
e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz